10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

1-) Susan: “ I am very busy.”       Susan said that ……………………………….. She is busy. She is very busy. She was very busy. I was very busy. 2-) Melinda: “ Jim hasn’t called me this morning.” Melinda said that ……………………………… Jim hadn’t called me this morning. Jim hadn’t called her that morning. She didn’t […]

10.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

1-) George can play _______ guitar.  He practises once____day. the/a a/a      a/the     the/the 2-) TOM: I am in the supermarket dear. What do we need? JULIA: We don’t have………fruit juice. some  a few    any  a little 3-) Choose the risky job. Teacher Doctor Entertainer Logger 4-) MUM: Shttt…Be quiet please. The baby………now. […]

10.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

1. ve 2. soruları parçadaki boşluklara uygun şekilde doldurunuz. 1-) Tourist: __________ me. Can you help me? Helen: Of course. 2-) Tourist: __________ is the book store? Helen: It is near the bank. a. Sorry b. Excuse c.  Explore d. See a. Why b. When c. Where d. What 3-) A  clown  makes  people __________ . paint wear practise […]

10.Sınıf İngilizce 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

1, 2. ve 3. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Helen is 15 and she is in the 8th grade. She is a student at New York High School. It is in New York. There are 5000 students and 290 teachers. Helen’s lessons are from 08:25 to 14:35. She has got eight subjects. Her favourite subject […]

10.Sınıf İngilizce Kelimeler: Türkçe Anlamları ve Okunuşları (1-10 Ünite)

10.sınıf İngilizce kelimeler, gramer bilginizi pratiğe dökerken çok işinize yarayacak. Sınavlarda başarılı olmak ve İngilizce becerilerinizi geliştirmek için kelime dağarcığınızı geliştirmeye önem vermenizde fayda var. İngilizce kelimeleri öğrenmeye zaman ayırın. Böylece günlük hayatta ve okulda İngilizceyi en etkili şekilde kullanabilirsiniz. Önceki yıllarda öğrendiklerinize eklenerek zenginleşen 10. sınıf İngilizce kelimeler konusunda başarılı olmak için geriye dönük […]