11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

1-) Jobs ____________ from Apple but he returned there in 1996. retired       resigned  turned        developed         2-) I don’t like this place. But there is ______________ to go. Nothing Everything    Everywhere Nowhere 3-) What is the opposite of “awesome” ? (X) good  horrible  magnificient incredible 4-) Ceren […]

11.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

1-) Have you _______ seen an elephant? ever         never          for          since 2-)  I haven’t eaten anything ______ twenty-four hours. ever          never          for          since 3-) Everybody likes his poems, _________? don’t they      […]

11.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

1-) Everest is the highest ………………………….. in the world. flood mountain dessert lake 2-) I have to  …………… some cheese for pizza. grate stir cut sprinkle 3-) There is a derby match today. If we win, ………………………………………. we will become a champion. Bruma is a footballer. he went to big clubs. he was just running. 4-) […]

11.Sınıf İngilizce 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

1-) Nancy is 30 and Tilda is 25. Tilda is …………………………………….. than Nancy. older higher   younger       taller 2-) …………….. Mary play tennis? Is Do     Does       Are 3-) We need a ………………………. of rice, a …………………………….. of milk and a …………………….. of chocolate. packet/bottle/bar  bottle/packet/can can/tin/packet tin/bottle/roll 4-) Can you …………… […]

11.Sınıf İngilizce Kelimeler: Türkçe Anlamları ve Okunuşları (1-10 Ünite)

11.sınıf İngilizce kelimeler ile artık günlük hayatta oldukça akıcı İngilizce konuşmaya başlayabilirsiniz. Kelime bilginizi geliştirmek İngilizce sınavlarında başarılı olmanızı ve dile tam hakimiyet kurmanızı sağlar. Tam da bu yüzden İngilizce kelimeleri öğrenmeye zaman ayırmanızı öneririz. Böylece günlük hayatta ve okulda İngilizceyi en etkili şekilde kullanabilirsiniz. Geriye dönük bilgilerinizi taze tutmanız ve yeni kelimeleri öğrenmeye devam […]