11.Sınıf İngilizce Kelimeler: Türkçe Anlamları ve Okunuşları (1-10 Ünite)


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

11.sınıf İngilizce kelimeler ile artık günlük hayatta oldukça akıcı İngilizce konuşmaya başlayabilirsiniz. Kelime bilginizi geliştirmek İngilizce sınavlarında başarılı olmanızı ve dile tam hakimiyet kurmanızı sağlar.

Tam da bu yüzden İngilizce kelimeleri öğrenmeye zaman ayırmanızı öneririz. Böylece günlük hayatta ve okulda İngilizceyi en etkili şekilde kullanabilirsiniz. Geriye dönük bilgilerinizi taze tutmanız ve yeni kelimeleri öğrenmeye devam edin. Bunun için 9. Sınıf İngilizce Kelimeler ve 10. Sınıf İngilizce Kelimeler yazılarımıza göz atarak tekrar yapabilirsiniz.

Aşağıda 60’ın üzerinde 11. sınıf İngilizce kelimeler, anlamları ve örnek  cümleleri göreceksiniz. Kelimelerin cümle içinde nasıl kullanıldığını öğrenmek konuşurken hata yapmanızın önüne geçecek.

Sıfatlar (Adjectives)

11.sınıf İngilizce kelimeler arasında sıfatlar, önceki yıllarda öğrendiklerinize eklenerek İngilizce bilginizi geliştiriyor. Sıfatlar, isimleri niteleyerek  daha detaylı içerikle konuşmanızı sağlıyor.

Certified: Sertifikalı

The position requires certified teachers.

Pozisyon sertifikalı öğrenmen gerektiriyor.

Cooperative: İşbirliği yapan

We all need to be cooperative to be successful.

Başarılı olmak için hepimizin işbirliği yapması gerekiyor.

Creative: Yaratıcı

I am not interested in creative works and I like technical sucjects.

Yaratıcı işlerle ilgilenmiyorum ve teknik konuları seviyorum.

Desired: Arzu edilen

What is the desired result of this project?

Projenin arzu edilen sonucu nedir?

Innovative: Yenilikçi

A country can develop with innovative production.

Bir ülke yenilikçi üretimle gelişebilir.

Optional: İsteğe bağlı

You do not have to pay for this as it is just optional expenditure.

Bunun için para ödemek zorunda değilsin, çünkü bu isteğe bağlı bir harcama.

Sustainable: Sürdürülebilir

Sustainable products are important for the future of the Earth.

Sürdürülebilir ürünler dünyanın geleceği için önemlidir.

Evil: Kötü

You cannot hide the evil side in your mind.

Zihnindeki kötü yanı gizleyemiyorsun.

Inexperienced: Tecrübesiz

It is not a problem if you are inexperienced.

Tecrübesizsen bu sorun değil.

Insulting: Aşağılayıcı

The way you stare at me is totally insulting and I don’t want to see you again.

Bana bakma şeklin tamamen aşağılayıcı ve seni bir daha görmek istemiyorum.

Patient: Sabırlı

Be patient to take all the do way up to your goals.

Hedefine giden tüm yolu geçmek için sabırlı ol.

Punctual: Dakik, zamanında

Punctual attendance is as important as being prepared.

Zamanında katılım, hazır olmak kadar önemlidir.

Unhealthy: Sağlıksız

If you feel unhealthy, you may consider what you eat regularly.

Sağlıksız hissediyorsan düzenli olarak ne yediğini göz önünde bulundurabilirsin.

Beneficial: Faydalı

It is benefial for personal development to do yoga.

Yoga yapmak kişisel gelişim için faydalıdır.

Acquired: Zamanla kazanılan

There are many acquired skills such as language.

Dil gibi pek çok zamanla kazanılan beceri vardır.

Burnt out: Zihinsel olarak çok yorgun

I am just burnt out as I cannot stop thinking what to do now.

Şimdi ne yapacağımı düşünmeme engel olamadığım için zihinsel olarak çok yorgunum.

İsimler (Nouns)

11.sınıf İngilizce kelimeler konusuna çalışırken isimleri öğrenmek, dili rahat kullanmanızı kolaylaştıracak.

Budget: Bütçe

Consider your budget before you decide on what to buy.

Ne alacağına karar vermeden önce bütçeni düşün.

Accent: Aksan

How does my accent sound to you?

Aksanım sana nasıl geliyor?

Calendar: Takvim

We need to leave a mark on the calendar in order not to forget.

Unutmamak için takvime biz işaret koymamız gerekir.

Candidate: Aday

Who is the best candidate?

En iyi aday kim?

Accommodation: Konaklama

The company will pay for the accommodation.

Konaklamayı şirket ödeyecek.

Achievement: Başarı

This is a very motivating achievement.

Bu çok motive edici bir başarı.

Curiosity: Merak

I am asking just out of curiousity.

Sırf meraktan soruyorum.

Benefit: Fayda

What is the benefit of apple?

Elmanın faydası nedir?

Customer: Müşteri

No customer entered in the shop yesterday.

Dün mağazaya hiç müşteri girmedi.

Employment: Çalışma

How are the conditions of employment in this place?

Burada çalışma koşulları nasıldır?

Experience: Deneyim

The experience is the key to learn more after acquiring some theory.

Biraz teori edindikten sonra deneyim daha fazla öğrenmenin anahtarıdır.

Failure: Başarısızlık

A failure does not mean that you are useless.

Bir başarısızlık senin gereksiz olduğun anlamına gelmez.

Idiom: Deyim

Are you studying to learn new idioms?

Yeni deyimler öğrenmek için ders çalışıyor musun?

Intention: Niyet

I care about your intention, but the result also matters.

Niyetini önemsiyorum ama sonuç da önemli.

Prediction: Tahmin

Do you have a prediction?

Bir tahminin var mı?

Product: Ürün

I am searching for a local product.

Yerli bir ürün arıyorum.

Skill: Beceri

Your math skills are more than enough.

Matematik becerilerin gerekenden daha fazla.

Summary: Özet

I need you to write a summary.

Bir özet yazmana ihtiyacım var.

Vacancy: Kadroda boşluk

Is there any vacancy in your team?

Takımında boşluk var mı?

Alien: Uzaylı

People are very interested in aliens.

İnsanlar uzaylılarla çok ilgilidir.

Arrival: Varış

The time of our arrival is unpredictable.

Varış zamanımız tahmin edilemez.

Axe: Balta

I need to find an axe before the picnic.

Piknikten önce bir balta bulmalıyım.

Courage: Cesaret

Some courage is necessary to step forward.

İlerlemek için biraz cesaret gereklidir.

Dedication: Adama

I was impressed by her dedication.

Kendini adamasından etkilendim.

Fiiller (Verbs)

Fiiller içinde bulunduğumuz durumu ya da yaptığımız işi anlatmamızı sağlar. 11. sınıf İngilizce kelimeler arasında yeni fiiller var.

Upgrade: Geliştirmek, üst modele geçmek

Do you want to upgrade your room decoration?

Odanın dekorasyonunu üst modele geçirmek istiyor musun?

Trust: Güvenmek

I don’t trust him, sorry!

Ona güvenmiyorum, üzgünüm!

Supply: Kaynak sağlamak

They supply money for the war.

Savaşa para kaynağı sağlıyorlar.

Strengthen: Sağlamlaştırmak

We strengthened the bonds between us.

Aramızdaki bağları sağlamlaştırdık.

Reduce: Azaltmak

The government need to do something to reduce the risk of riot.

Hükümetin isyan riskini azaltmak için bir şeyler yapması gerekiyor.

Rent: Kiralamak

We have rented a car for vacation.

Tatil için bir araba kiralamıştık.

Prevent: Önlemek

People are working hard to prevent the company from losing prestige.

İnsanlar şirketin prestij kaybetmesini önlemek için çok çalışıyor.

Include: İçermek

The cake includes cocoa, sugar and milk.

Kek kakao, şeker ve sür içerir.

Imagine: Hayal etmek

I can imagine how difficult this is for them.

Bunun onlar için ne kadar zor olduğunu hayal edebiliyorum.

Impress: Etkilemek

I am imppressed by the show.

Gösteriden etkilendim.

Guess: Tahmin etmek

I guess you like dogs.

Köpekleri sevdiğini tahmin ediyorum.

Apply: Başvurmak, başvuru yapmak

I applied for a credit card.

Kredi kartı için başvuru yaptım.

Attempt: Kalkışmak

I attemted to write a letter.

Bir mektup yazmaya kalkıştım.

Avoid: Sakınmak, önlemek

We cannot avoid the crowd.

Kalabalığı önleyemeyiz.

Cheat: Aldatmak

Do not cheat on me.

Beni aldatma.

Ignore: Görmezden gelmek

You cannot ignore me forever.

Beni sonsuza kadar görmezden gelemezsin.

Delay: Gecikmek

The train delayed.

Tren gecikti.

Encourage: Cesaretlendirmek

I need you to encourage me.

Beni cesaretlendirmene ihtiyacım var.

Realise: Farkına varmak, fark etmek

Have you realised the light?

Işığı fark ettin mi?

Memorise: Ezberlemek

I couldn’t memorise all the names.

Tüm isimleri ezberleyemedim.

Remind: Hatırlatmak

You remind me of my father.

Bana babamı hatırlatıyorsun.

Show up: Ortaya çıkmak

He just showed up when we were sitting in a cafe.

Kafede otururken ortaya çıkıverdi.

Bu kelimeleri, tekrar ederek ve farklı cümlelerle kullanarak öğrenebilirsiniz. İngilizce kelime öğrenmek için sürekli tekrar yapmanız gerektiğini unutmayın!

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.