12.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

1-) Why do you keep on _______________me? to interrupt interrupting being interrupt interrupt to 2-) Please remind me _________________(phone) Uncle Alan this evening. phoning to phone having phone phoned 3-) Can you imagine _________________in a world without any wars? Lived To live Living Live to 4-) Remember __________________ the doors before you leave. to lock […]

12.Sınıf İngilizce 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

1-) Thomas …………….. just ……………..his hair. have/combed has/combed – /combed is/combed 2-) Fred got up early and ……………………. quickly before school yesterday. getted dressed got dressed have got dressed has got dressed 3-) Mary ……………….. her bicycle last Saturday. have ridden has ridden rode rided 4-) The bills _____ by my father. pays pay paying […]

12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

1-) He wasn’t strong …………………….to lift that heavy box. too enough very so 2-) She was ……………………  young to watch the movie. enough adequate too old 3-) Look at this family photo! They are smiling__________ a) happily                b) angrily               c) curiously      […]

12.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

1-) A: Have you tidied your room ……………? B: Yes, I have ……………… tidied my room. yet /yet                     just / just       already /yet                yet / already 2-) A:How long have you been an English Teacher? B:  ……………….eight years. for    […]

12.Sınıf İngilizce Kelimeler: Türkçe Anlamları ve Okunuşları (1-10 Ünite)

12.sınıf İngilizce kelimeler öğrencilerin bundan sonraki hayatlarında İngilizceyi kullanabilecekleri, kendilerini rahatça ifade edebilecekleri bir seviyededir. Lisenin son yılında, üniversiteye veya iş hayatına atılmadan önce mümkün olan en ileri seviyede İngilizce öğrenmek, tüm kapıların önünüzde açılmasına yardımcı olur. Lise mezuniyet diplomanızı alırken, elinizden geldiğince İngilizce kelime bilginizi geliştirin. Geriye dönük bilgilerinizi taze tutmak ve yeni kelimeleri […]