4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

1- Flowers bloom in this season. Which season is this ? a) summer b) spring c) autumn d) winter 2- It is the hottest season of the year. Which season is it? a) summer b) winter c) autumn d) spring 3- Leaves of trees fall and it becomes cold. Which season is it? a) winter […]

4.Sınıf İngilizce 2.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

1- Yandaki laboratuvar eşyasının ismi nedir? a) tube b) lab coat c) microscope d) bottle 2- Çok küçük nesneleri incelerken kullandığımız araç nedir? a) glass b) tube c) microscope d) goggles 3- Laboratuvarda gözümüzü korumak için kullandığımız aracın ismi nedir? a) goggles b) microscope c) lab coat d) tube 4- Laboratuvardaki malzemeleri karıştırırken kullandığımız eşya […]

4.Sınıf İngilizce 1.Dönem 1.Yazılı Soruları ve Cevapları

1-What is this ?                    a) a rubber b) a pencil c) an eraser d) a notebook 2-Aşağıdaki kelimelerden hangisi yandaki resmi tanımlamaktadır?   a) a book b) a ruler c) school bag d) a pen 3-Okula giderken kitaplarımızı nereye koyarız?     (ipucu) a) scissors b) a pencil c) a pencil case […]

4.Sınıf İngilizce 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

Aşağıdaki boşluklara uygun aitlik sıfatlarını koyunuz. (my, his, her, vs…) 1) I’m Keloğlan. This is…………. donkey. a) my b) your c) his d) her 2) She has blonde hair. …………name is Gwen. a) his b) her c) our d) your 3) He is Samuel. This is ………….guıtar. a) I b) their c) hi d) his […]