4. Sınıf Ünite 6 Fun with Science: İngilizce Testleri ve Çözümleri


Fun with Science
Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

4. Sınıf İngilizce 6. Ünite Fun with Science, yani Türkçe adıyla Eğlenceli Bilim ünitesinde genel olarak bilimle alakalı kelime çalışması, basit yönergelerle cümle kurmak, bu cümlelere yanıt vermek, temel soru cümleleri oluşturmak ve yer belirteçlerinin kullanımı aktarılmaktadır. Bu ünitede ayrıca, öğrencilerin basit cümleler kurarken kolaylıkla kullanabileceği Let’s kalıbına da değinilmektedir.

Bu üniteyi tamamlayan öğrenciler, bilimsel deneylerde ve laboratuvar ortamında kullanılan kelimeleri İngilizce olarak ifade edebilecek, deneylerle alakalı sorular sorabilecek, basit yönergelerle cümleler kurabilecektir.

4. Sınıf Ünite 6 Fun with Science için hazırladığımız testler, bilimle alakalı öğrenilen yeni İngilizce kelimeleri farklı cümleler içinde kullanabilmek ve anlamlarını pekiştirebilmek açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, testlerin kazanımları arasında Let’s kalıbını kullanarak İngilizce cümle kurmak ve deneylere ilişkin nesneleri bu cümlelerde kullanabilmek de bulunmaktadır. Bu testler aracılığıyla, öğrenciler tarafından en çok karıştırılan konulardan biri olan yer belirteçlerinin pekiştirilmesi ve bir nesnenin ya da kişinin yerini belirtebilme becerisi sağlanmaktadır.

Bu bölümde, İngilizce 4. Sınıfı 6. Ünite Fun with Science ile alakalı 15’er soruluk 3 konu testi, 1 adet 15 soruluk Boşluk Doldurma Testi, 1 adet 15 soruluk Let’s Kalıbı Hatırlama Testi ve son olarak 15 soruluk Nesne Tanımlama Testi bulunmaktadır.

İngilizce 4. Sınıf 6. Ünite Test Örneği 1

1. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
………………the pebbles into the jar.
2. Where is the cat?
3. What is ‘Bilim’ in English?
4. Where is the cat?
cat
5. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
...... a hole for the plant.
6. Boşluğa uygun gelen cümleyi işaretleyiniz.
Büşra: ...................................
Yusuf: It is near the window.
7. Resme en uygun ifadeyi seçiniz.
cutting paper
8. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Ayşe: Let’s do an ……………!
Ali: Ok, good idea!
9. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
…………………… is "scientist" in Turkish?
10. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Place the ……….. into the jar.
11. What is “experiment” in Turkish?
12. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Put it in the …………….!
13. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Melis: ………… is the paper?
Burak: It is on the table.
14. What is this?
paper towel
15. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Deniz: First, plant the tree.
Ufuk: and then ……… it.

İngilizce 4. Sınıf 6. Ünite Test Örneği 2

1. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Cut the …………… towel.
2. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Don’t ………… to water the plant!
3. Resme en uygun cümleyi seçiniz.
4. What’s ‘Scientist” in Turkish?
5. Where is the cat?
behind
6. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Pour some cola into the…….
7. Boşluğa uygun gelen cümleyi işaretleyiniz.
Selin: Where is the computer?
Mehmet: ………………..............
8. Boşluğa uygun gelen cümleyi işaretleyiniz.
Ahmet: Let’s explore science.
Ali: Ok, then ………………………
9. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.

Beyza:
Where are the yellow pencils?
Kemal: They are near the………….

10. What is “jar” in Turkish?
11. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.

Don’t forget to ….. red and yellow food coloring.
12. Boşluklara uygun gelen kelimeleri işaretleyiniz.
Put ….. and …….. on the table.
13. Boşluklara uygun gelen kelimeleri işaretleyiniz.
İkbal: Where is the…………….?
Elif: It is ………. the computer.
14. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Make a hole for the plant .......
15. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
……. the beans with the paper towel.

İngilizce 4. Sınıf 6. Ünite Test Örneği 3

1. What is “soil” in Turkish?
2. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Ali: What are the materials?
Melis: Paper towel, soil, ………., and jar.
3. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
The students are ………….. the lab.
4. What is “lab” in Turkish?
5. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
The ……………… is in front of the teacher.
6. Boşluğa uygun gelen cümleyi işaretleyiniz.
Mert: Where is the bird?
Mete: Let’s find it.
Mert: Ok, ………………..
7. What is this?
glue
8. Resme uygun cümleyi seçiniz.
9. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
……… forget to water the plant.
10. Resme uygun cümleyi seçiniz.
ice
11. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Let’s …….. it with water.
12. Boşluklara uygun gelen kelimeleri işaretleyiniz.
Selen: Let’s ……. the paints.
Alp: Don’t forget to ……. the bottle.
13. Boşluklara uygun gelen kelimeleri işaretleyiniz.
…… some ice into the bottle, and then pour some ………!
14. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Let’s mix the ……………….. They are in front of the glue.
15. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
table

Kerem:
The cup is under the table.
Melike: No, it is ……… the computer.

İngilizce 4. Sınıf Fun with Science Eğlence Boşluk Doldurma Testi

İngilizce 4. Sınıf Fun with Science Eğlence Boşluk Doldurma Testi, 15 sorudan oluşmaktadır. Bu testte, İngilizce 4. Sınıf İngilizce Fun with Science ünitesinde işlenen İngilizce kelimeleri ve İngilizce cümle kurmak için kullanabileceğiniz basit talimatları pekiştirmiş olacaksınız.

1. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
….. the flowers.
2. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Cover the …….. with paper towel.
3. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Let’s mix the ….. and color the picture.
4. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Cut the ………. and cover the pebbles
5. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Teacher: Students, let’s …… an experiment.
6. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Ali: Where is the cup?
Meltem: It’s on the table. Please, …….. it near the window.
7. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Don’t …… to water the plants.
8. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Take the bottle and ….. some ice in it.
9. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
…. the seeds into the soil.
10. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Put some ice into the …….
11. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
……. the pebbles in the jar.
12. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Put some soil in the jar and …….. in it.
13. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Put the ice cubes into the bottle and ….. it.
14. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Take the scissors and ……… the papers.
15. Boşluğa uygun gelen kelimeyi işaretleyiniz.
Selen: Where are the materials?
Mehmet: They are in the …….

İngilizce 4. Sınıf Fun with Science Eğlence Lets Kalıbı Hatırlama Testi

Let’s Kalıbı Hatırlama Testi 15 sorudan oluşmaktadır. Bu testte, İngilizce cümle kurmak için kullanabileceğiniz Let’s kalıbını ve daha önce öğrenilen İngilizce kelimeleri pekiştirmiş olacaksınız.

1. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Ali: I can play the guitar.
Selin: …………………………….
2. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Kemal: ………………………………..
Berk: I don’t know. Let’s find it.
3. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Meltem: Do you like plants?
Suna: Yes, I like flowers. ……………………….
4. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Kenan: …………………………………….
Metin: Yes, I do.
Kenan: Let’s start and mix the paints.
5. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Alp: ………………………………………….
Alper: No, I dislike playing chess. Let’s play tennis.
6. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Mert: Can you help me with my homework?
Melike: Of course, …………………………………….
7. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Hande: What is your favorite activity?
Tuğçe: I like watching cartoons.
Hande: Very good! …………………………………
8. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Teacher: The breaktime is over.
Students: …………………………………
9. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Ali: What time is it?
Atay: It’s eight o’clock!
Ali: ………………………………..
10. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Student: I like ecosystem.
Teacher: Very good! ………………….!
11. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Ateş: Let’s place some soil into the jar.
Aysu: ……………………………………………
12. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Cansu: Do you like reading books?
İkbal: Yes, I do!
Cansu: …………………………………………..
13. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Kübra: It’s eight o’clock!
Çağlan: ………………………….
Kübra: No, it’s too late.
14. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Sinem: ……………………………………..
Murat: Ok, first cover the beans with the paper towel.
15. Boşluğa gelmesi gereken şıkkı seçiniz.
Okan: Where are the food colourings?
Çağla: They are in front of the jar.
Okan: ………………………………………

İngilizce 4. Sınıf Fun with Science Ünitesi Nesne Tanımlama Testi

Nesne Tanımlama Testi 15 sorudan oluşmaktadır. Bu testte, İngilizce cümle kurmak için size yardımcı olabilecek kelimeleri pekiştirmiş olacaksınız.

Resimdeki nesnelerin yazılı olduğu İngilizce kelimeleri seçiniz.

1. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
paper towel
2. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
soil
3. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
beans
4. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
jar
5. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
food colouring
6. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
toothbrush
7. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
scissors
8. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
cup
9. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
pebbles
10. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
plant
11. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
glass
12. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
goggles
13. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
ice
14. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
glue
15. Resimdeki nesnenin yazılı olduğu şıkkı seçiniz.
pencil case

İngilizce 4. Sınıf Diğer Ünite Testleri

4. sınıf İngilizce dersi için hazırlanan diğer ünite testler aşağıdadır.

4. Sınıf Ünite 1 Classroom Rules: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 2 Nationality: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 3 Cartoon Characters: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 4 Free Time: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 5 My Day: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 7 Jobs: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 8 My Clothes: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 9 My Friends: İngilizce Testleri ve Çözümleri
4. Sınıf Ünite 10 Food and Drinks: İngilizce Testleri ve Çözümleri

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.