7.Sınıf İngilizce Kelimeler: Türkçe Anlamları ve Okunuşları (1-10 Ünite)


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

7.sınıf İngilizce kelimeler, önceki yıllara göre biraz daha detaylanmaya başlar. Böylece 7. sınıfa giden bir öğrenci iseniz artık daha öznel konuşmalar yapabilecek seviyeye gelirsiniz. Bu aşamada İngilizce kelime ve kelimelerin cümle içinde kullanımını öğrenmek faydalı olacak.

Aşağıda 50’den fazla 7. sınıf İngilizce kelimeleri anlamları ve örnek  cümleleriyle görebilirsiniz.

Sıfatlar

İsimleri niteleyen sıfatlar, 7. sınıf İngilizce kelimeler arasında önemli bir yer tutar. Bu yıl öğreneceğiniz sıfatlar, önceki yıllara göre daha detaylı olarak insanları ve nesneleri tarif etmenize yardımcı olur.

Enormous: Kocaman

The albatros is an enormous bird.

Albatros kocaman bir kuştur.

Attractive: Çekici

John is an attractive man.

John çekici bir adamdır.

Ambitious: Hırslı

She is an ambitious person and will achieve her goals.

O hırslı biri ve hedeflerine ulaşacak.

Brilliant: Parlak zekalı

Anne is a brilliant student.

Anne parlak zekalı bir bir öğrencidir.

Clumsy: sakar

My cat is very clumsy.

Kedim çok sakar.

Commercial: Ticari

The director is very good at commercial avtivities.

Yönetici ticari faaliyetlerde çok iyidir.

Eager: Şevkli, İstekli

The group is eager to learn English.

Grup İngilizce öğrenme konusunda çok istekli.

Easy going: yumuşak başlı

My husband is an easy going man.

Kocak yumuşak başlı bir adam.

Excellent: Mükemmel

This is an excellent idea.

Bu mükemmel bir düşünce.

Discussion: Tartışma

We had a discussion about the future of technology.

Teknolojinin geleceği hakkında bir tartışma yaptık.

Forgetful: Unutkan

He is such a forgetful person.

Çok unutkan biri.

Generous: Cömert

My mom is always generous toward her friends.

Annem arkadaşlarına karşı her zaman cömerttir.

Poisonous: Zehirli

This plant can be poisionous.

Bu bitki zehirli olabilir.

Punctual: Dakik

My boss wants me to be punctual.

Patronum dakik olmamı istiyor.

Selfish: Bencil

I don’t like selfish people.

Bencil insanları sevmiyorum.

Slim: İnce

Being slim is not an obligation.

İnce olmak bir zorunluluk değil.

Stubborn: İnatçı

Kids can be stubborn.

Çocuklar inatçı olabiliyor.

Thoughtful: Düşünceli

People need to be more thoughtful toward each other.

İnsanlar birbirine karşı daha düşünceli olmalı.

Ordinary: Sıradan

I am just an ordinary person.

Ben sıradan bir insanım.

Extraordinary: Sıradışı

Do not expect extraordinary explanations from him.

Ondan sıradışı açıklamalar bekleme.

Extinct: Nesli tükenmiş

There are many extinct animals.

Çok sayıda nesli tükenmiş hayvan var.

İsimler

7. sınıfa geldiğinizde bahsedebileceğiniz şeyler çok daha fazla artacak. Çünkü 7. sınıf kelimeler arasında çok sayıda yeni isim de yer alıyor.

Award: Ödül

My favourite band got an award yesterday.

Favori müzik grubum dün bir ödül aldı.

Beverage: Meşrubat

This café has delicious beverages.

Bu kafede lezzetli meşrubatlar var.

Cage: Kafes

I think the birds do not like to live in cages.

Bence kuşlar kafeste yaşamayı sevmiyor.

Desert: Çöl

Karapınar is the only desert in Turkey.

Türkiye’deki tek öl Karapınar’dır.

Guest: Misafir

I am baking a cake because we will have guests today.

Kek yapıyorum, çünkü bugün misafirlerimiz gelecek.

Host: Ev sahibi

He was a great host.

Harika bir ev sahibiydi.

Injury: Zarar, Sakatlık

It was a miracle that we didn’t suffer an injury.

Bir zarar görmememiz mücizeydi.

Jungle: Orman

It has been a long time since I was in a jungle.

Ormana gitmeyeli uzun zaman oldu.

Passion: Tutku

Drawing is my passion.

Çizim benim tutkum.

Planet: Gezegen

Is Pluto a planet now?

Pluto, şimdi bir gezegen mi?

Prize: Mükafat

My prize is a new computer.

Mükafatım yeni bir bilgisayardır.

Proof: Kanıt, delil

I don’t need a proof to believe in you.

Sana inanmak için kanıta ihtiyacım yok.

Score: Skor

The score of the game was a surprise for everybody in the stadium.

Oyunun skoru stadyumdaki herkesi şaşırttı.

Success: Başarı

Success cannot be determined by the money you earn.

Başarı, kazandığın paraya göre belirlenemez.

Universe: Evren

The universe is still mysterious.

Evren hala gizemlidir.

Fiiller

İsimler ve sıfatlar gibi fiiller de artık çok daha detaylı olarak yaptıklarınızı anlatmanızı sağlayacak şekilde artıyor. Adım adım ilerlemek bir sonraki yıla en iyi şekilde hazırlanmanız için çok önemli.

Achieve: Başarmak

In order to achieve your goals, you need to be patient.

Amaçlarını başarmak için sabırlı olmalısın.

Arrange: Düzenlemek

George, please arrange your pens on your desk.

George, lütfen masanın üzerindeki kalemleri düzenle.

Attack: Saldırmak

A kid attacked my child at school.

Okulda bir çocuk, çocuğuma saldırdı.

Attend: Katılmak

You need to attend this meeting to say your opinions.

Fikirlerini söylemek için bu toplantıya katılman gerekiyor.

Decorate: Süslemek, dekore etmek

We decorated the New Year tree with red and blue lights.

Yeni Yıl ağacını kırmızı ve mavi ışıklarla süsledik.

Die: Ölmek

My cat died after a car hit him.

Bir araba ona çarptıktan sonra kedim öldü.

Explore: Keşfetmek

It is fun to explore the city you live in.

Yaşadığın şehri keşfetmek eğlencelidir.

Get Married: Evlenmek

I am not planning to get married soon.

Yakında evlenmeyi planlamıyorum.

Graduate: Mezun olmak

I graduted from high school two years ago.

Liseden iki yıl önce mezun oldum.

Grow up: Büyümek

I grew up in a small village.

Küçük bir köyde büyüdüm.

Hunt: Avlanmak

It is forbidden to hunt in this jungle.

Bu ormanda avlanmak yasaktır.

Increase: Artmak

You should not increase your speed any more.

Hızını artık arttırmamalısın.

Invite: Davet etmek

Have you invited you parents to dinner?

Ebeveynlerini akşam yemeğine davet ettin mi?

Move: Hareket Etmek

You need move fast if you want to catch the bus.

Otobüsü yakalamak istiyorsan hızlı hareket etmelisin.

Observe: Gözlemlemek

We have observed the birds, which was an amazing experience.

Kuşları gözlemledik, ki bu muhteşem bir deneyimdi.

Own: Sahip olmak

I own two pencilcases, so you can take one.

İki tane kalem kutum var, bu yüzden birini alabilirsin.

Recommend: Tavsiye etmek

I highly recommend you to watch this movie.

Bu filmi izlemeni şiddetle tavsiye ederim.

Refuse: Geri çevirmek

She offered me something that is hard to refuse.

Bana geri çevirmesi zor bir şey teklif etti.

Survive: Hayatta Kalmak

He survived after the car crash.

Araba kazasından sonra hayatta kaldı.

Threaten: Tehdit etmek

You should not let anybody threaten you.

Kimsenin seni tehdit etmesine izin vermemelisin.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.