9.Sınıf İngilizce Kelimeler: Türkçe Anlamları ve Okunuşları (1-10 Ünite)


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

9. sınıf İngilizce kelimeler, bir lise öğrencisinin günlük hayatta konuştuğu kelime haznesini karşılamaya başlar. Böylece Türkçe konuştuğunuz hemen her konuda o kadar derinlikli olmasa bile İngilizce konuşabilirsiniz.

İngilizce kelimeleri ezberlemeye ve pekiştirmeye zaman ayırmak dile hakimiyetinizi güçlendirir. Yalnızca sınavlarda başarı getirmekle kalmaz, aynı zamanda yabancı arkadaşlar edinmenizi ve İnternetten yabancı siteleri aktif kullanmanızı da sağlar.

Diğer taraftan liseye başladığınız sene, farklı okullardan gelen öğrenciler bir araya geldiği için önceki yıllarda öğrenilen kelimelerin tekrarı da önemlidir. 7. Sınıf İngilizce kelimeler ve 8. Sınıf İngilizce kelimeler yazılarımıza göz atarak tekrar yapabilirsiniz.

Aşağıda 60’ın üzerinde 9. sınıf İngilizce kelimeler, anlamları ve örnek  cümleleriyle birlikte listeleniyor. Cümle içinde nasıl kullanıldığını görmeniz, kelimeyi farklı cümlelerde nasıl kullanacağınız konusunda ipuçları veriyor.

Sıfatlar (Adjectives)

İsimleri niteleyen sıfatların dil kullanımında büyük bir yeri var. Konuşmalarınızın daha detaylandırılması için İngilizce sıfatları öğrenmeniz gerekiyor. 9. sınıf İngilizce kelimeler arasında da sıfatlar, ilkokul ve ortaokulda öğrendiklerinize göre artık biraz daha detaylanıyor.

Pleased: Memnun

I am pleased to meet you.

Seninle tanıştığıma memnun oldum.

Architectural: Mimari

Architectural plans were completed.

Mimari planlar tamamlandı.

Faraway: Uzak, dalgın (bakış)

He displayed a faraway look.

Onun bakışları dalgındı.

Dusty: Tozlu

I need to clean this place because it is dusty.

Bu yeri temizlemem gerek çünkü tozlu.

Energetic: Enerjik

I am an energetic person and I run one hour every morning.

Enerjik biriyim ve her sabah bir saat koşarım.

Mechanical: Mekanik

The device is working better after the mechanical improvements.

Cihaz, mekanik düzeltmelerden sonra daha iyi çalışıyor.

Comfortable: Rahat, konforlu

The couch is not comfortable any more.

Koltuk artık rahat değil.

Delicious: Lezzetli

The restaurant has delicious foods on the menu.

Restoranın menüsünde lezzetli yiyecekler var.

Thirsty: Susamış

I think the cat is thirsty.

Bence kedi susamış.

Compulsory: Zorunlu

The math class is compulsory to be graduated.

Mezun olmak için matematik dersi zorunludur.

Conscious: Bilinçli, şuuru yerinde

When we found the dog, it was still conscious.

Köpeği bulduğumuzda bilinci hala yerindeydi.

Uncounscious: Baygın, bilinci yerinde değil

After the accident, he was unconscious.

Kazadan sonra baygındı.

Enjoyable: Zevkli, eğlenceli

She offered an enjoyable game.

Eğlenceli bir oyun önerdi.

Messy: Dağınık

The room of the kid is so messy that he cannot find his pencils.

Çocuğun odası o kadar dağınık ki kalemlerini bulamıyor.

Polite: Nazik, kibar

The doctor was very polite and so I felt comfortable.

Doktor çok kibardı ve bu sayede rahat hissettim.

Opposite: Karşıt, zıt

We should learn to stay calm when we encounter opposite arguments.

Karşıt argümanlarla karşılaştığımızda sakin kalmayı öğremeliyiz.

Repetitive: Tekrar eden

The repetitive sound in the poet is distinctive.

Şiirdeki tekrar eden sesler ayırt edici.

Interesting: İlginç

What is the most interesting movie you have ever seen?

İzlediğin en ilginç film nedir?

Lovely: Çok hoş

It is lovely that he takes care of him.

Onun bakımıyla ilgilenmesi çok hoş.

Cute: Sevimli

I find the boy in my class very cute.

Sınıfımdaki çocuğu çok sevimli buluyorum.

İsimler (Nouns)

İngilizce konuşurken kendinizi kısıtlanmamış hissetmek için 9. sınıf İngilizce kelimeler arasında isimleri iyi öğrenmeniz işinizi kolaylaştıracak.

Excuse: Mazeret

I have no excuse for my rudeness.

Kabalığım için hiçbir mazeretim yok.

Floor: Kat, zemin

There is a sticky liquid on the floor.

Zeminde yapışkan bir sıvı var.

ID Card: Kimlik kartı

Do not forget to take your ID card with you.

Kimlik kartını yanına almayı unutma.

Identity: Kimlik

He seems to hide his identity.

Kimliğini saklıyor gibi görünüyor.

Listener: Dinleyici

To be a good listener, you need to pay attention to the person who speaks.

İyi bir dinleyici olmak için konuşan kişiye dikkatini vermen gerekiyor.

Mosquito: Sivrisinek

The mosquitos bited my legs.

Bacaklarımı sivrisinekler ısırdı.

Occupation: Meslek

What is your occupation?

Mesleğin nedir?

Scream: Çığlık

We heard a scream in the middle of the night.

Gece yarısı bir çığlık duyduk.

Bowl: Kase

The bowl is decorated with purple flowers.

Kase mor çiçeklerle süslenmiş.

Cap: Kasket

They are wearing pink caps.

Pembe kasketler giyiyorlar.

Fur: Kürk

The fur of a fox cannot be a reason to kill the animal.

Tilkinin kürkü hayvan öldürmek için bir sebep olamaz.

History: Tarih

The history of the country is full of victories.

Ülkenin tarihi zaferlerle dolu.

Object: Nesne

She throw a soft object at her.

Ona yumuşak bir nesne fırlattı.

Place: Yer

This place is my home now.

Bu yer artık benim evim.

Shovel: Kürek

Bring the shovel, please, so I can finish my work in the garden.

Küreği getir lütfen, böylece bahçedeki işimi bitirebilirim.

Thief: Hırsız

The thief is known to rob three houses in the neighborhood.

Hırsızın mahallede iç evi soyduğu biliniyor.

Air conditioner: Klima

If your air conditioner is not working, you need to do something to fix it.

Klimanız çalışmıyorsa onarmak için bir şeyler yapmalısınız.

Leaf: Yaprak

The leaves of the peach tree covered all the garden.

Şeftali ağacının yaprakları tüm bahçeyi kapladı.

Appointment: Randevu

I’ll tell my secretary to make you an appointment for next week.

Sekreterime sana önümüzdeki hafta için bir randevu ayarlamasını söyleyeceğim

Candle: Mum

I don’t understand why people find candles romantic.

İnsanların mumları neden romantik bulduğunu anlamıyorum.

Fine: Ceza

He had to pay a big fine.

Büyk bir ceza ödemek zorunda kaldı.

Human: İnsan

Human is the conscious animal.

İnsan bilinçli hayvandır.

Schedule: Program

Their schedule is pretty busy.

Programları oldukça dolu.

Razor: Jilet

Do you have an extra razor?

Fazla jiletin var mı?

Fiiller (Verbs)

Bildiğiniz fiil sayısı arttıkça, kendinizi daha rahat ifade etmeye başlayacaksınız. 9. Sınıf fiillere göz atın, kelime dağarcığınızı geliştirin.

Swap: Değişmek, değiştirmek

Do you want to swap the projects?

Projeleri değiştirmek ister misin?

Carry: Taşımak

Can you carry my bag?

Çantamı taşır mısın?

Bike: Bisiklet sürmek

I learnt how to bike at the age of 29.

Nasıl bisiklet sürüldüğünü 29 yaşımda öğrendim.

Examine: Muayene etmek, incelemek

I have just started to examine the articles.

Makaleleri incelemeye henüz başladım.

Fasten: Bağlamak, takmak

Please fasten your seat belt.

Lütfen emniyet kemerinizi takın.

Exceed: Aşmak

Do not exceed the speed limit.

Hız sınırını aşmayın.

Join: Katılmak

I am happy that Ayşe has joined our team.

Ayşe’nin takımımıza katılmasına mutluyum.

Pollute: Kirletmek

The plastic pollutes the environment.

Plastik çevreyi kirletir.

Fix: Tamir etmek, düzeltmek

Do you know how to fix a dish washer?

Bulaşık makinesinin nasıl tamir edildiğini biliyor musun?

Guard: Korumak

Show me how to peel a mango.

Bana mangoyu nasıl soyacağımı göster.

Protect: Korumak

Women do not need men to guard them.

Kadınların, erkeklerin onları korumasına ihtiyacı yok.

Fool: Kandırmak

Do not fool me.

Beni kandırma.

Convince: İkna etmek

He tried hard to convince me, but he failed.

Beni ikna etmek için çok çalıştı ama başarısız oldu.

Motivate: Motive etmek

My teacher motivates me to study for the exam.

Öğretmenim sınava çalışmam için beni motive eder.

Bury: Gömmek

I need to bury the body of my dead cat.

Ölü kedimi gömmem gerekiyor.

Cover: Örtmek

I covered the table using the purple cloth.

Mor kumaşı kullanarak masayı örttüm.

Conceal: Gizlemek

What are you concealing behind you?

Arkanda ne saklıyorsun?

Bu kelimeleri, tekrar ederek ve farklı cümlelerle kullanarak öğrenebilirsiniz. İngilizce kelime öğrenmek için sürekli tekrar yapmanız gerektiğini unutmayın!

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.