Accept İkinci ve Üçüncü Hali


#Accept Kullanımı, Örnek Cümleler

İngilizce konuşmalarda bir öneri sunulduğunda ve karşı taraf onu kabul ettiğinde kullanılan accept; cümlenin başından da anlaşılacağı üzere kabul etmek anlamına gelmektedir. Hazırladığımız içerikte accept fiilinin 2. ve 3. hallerini öğreneceğiniz gibi, bu kelimeye örnek cümlelere de erişebileceksiniz.

Accept Fiili 2. Hali

Accept fiilinin 2.hali ‘’accepted’’ şeklinde yazılmaktadır.

Accept ikinci hali İle Kullanımı

İngilizcede kullanılan fiiller ile ilgili en önemli kuralların başında fiillerin düzenli ve düzensiz oluşları gelmektedir. Düzensiz fiillerde 2. ve 3. haller farklı bir kelime halini alsalar da; düzenli fiillerde; fiillerin sonuna –ed eki getirilmesi yeterlidir. Fiillerin 2. Halleri geçmiş zamandan yani Past Tense’den bahsedilirken kullanılır. Bu nedenle düzenli bir fiil olan ‘’accept’ fiilinin 2. zamandaki hali ‘’accepted’’ dır.

Accept 2. hali İle ilgili Örnek Cümleler

  • The company accepted his application.
  • Şirket onun başvurusunu kabul etti.
  • The president accepted the invitation.
  • Başkan Lincoln daveti kabul etti.

Accept 3. Hali

Accept fiilinin 3.hali de 2. Haliyle aynı olup; ‘’accepted’’ dır.

Accept üçüncü hali İle Kullanımı

İngilizce fiillerin üçüncü halleri, ‘’Verb 3’’ olarak ifade edilmektedir. Accept fili de düzenli bir fiil olduğundan bu fiilin 3.hali de–ed eki alarak ‘’accepted’’ olmuştur. Fiillerin üçüncü hallerinin kullanıldığı durumlar ise Perfect Tense’lerde kullanılmaktadır. Perfect Tense kavramı, içerdiği anlam nedeniyle zaman zaman Past Tense ile karıştırılsa da; aslında tamamen farklı bir kavramdır.

Accept 3. hali İle ilgili Örnek Cümleler

  • Deniz has accepted Hasan’s proposal.
  • Deniz az önce Hasan’ın teklifini kabul etti.
  • The section chief has already accepted the proposal.
  • Bölüm şefi öneriyi çoktan kabul etti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar