Achieve İkinci ve Üçüncü Hali


Achieve Kullanımı, Örnek Cümleler
Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Türkçede ‘başarmak’ anlamına gelen achieve fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Achieve fiilinin 2.hali

Achieve fiili regular, yani düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘achieved’dir.

Achieve fiilinin 2.hali ile kullanımı

Achieve fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Aynı zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Achieve fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-In the end he achieved his goal.
-Sonunda o, amacına ulaştı.

-The architect achieved worldwide fame.
-Mimar dünya çapında ün kazandı.

Achieve fiilinin 3.hali

Regular, yani düzensli bir fiil olan achieve fiilinin üçüncü hali ‘achieved’dır.

Achieve fiilinin 3.hali ile kullanımı

Achieved fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
I have achieved …

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
She had achieved …

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
I will have achieved…

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was achieved
5.Sıfat tamlamalarında;
achieved success – kazanılmış başarı

Achieve fiilinin 3.hali ile örnek cümleler

-Human beings have achieved a lot more than animals.
-İnsan oğlu hayvanlardan çok daha fazla şey başardı.

-Consider the successes that have been achieved by tired, discouraged people who decided to give it one more try.
-Bir kez daha denemeye karar vermiş yorgun ve cesareti kırılmış insanlar tarafından kazanılmış başarıları göz önünde bulundurun.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.