A’dan Z’ye Phrasal Verbs Listesi ve Örnek Cümleler


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Her dilde olduğu gibi İngilizce de birçok kelime vardır. İngilizce öğrenenlerin en sık yaptığı şeylerden biri de bu İngilizce kelimeleri ezberlemek. İngilizce öğrencilerinin ezberlediği bir diğer şey de phrasal verblerdir. Phrasal verbs, İngilizcede bir kelimenin yanına preposition (edat)‘lardan birinin bazen de ikisinin gelmesiyle ortaya çıkan anlamlı kelime grubudur. Bu kelime gruplarının anlamı genellikle kullanıldığı kelimeyle alakalı olur. Okuyucuya veya dinleyiciye daha detaylı bilgi verirler ve söylenenlerin daha net anlaşılmasını sağlarlar. Bazı phrasal verblerin birden çok anlamı vardır. Bu gibi durumlarda, pharasal verb’in kullanıldığı bağlamdan anlamını çıkarabiliriz. Bir kelimeyle alakalı birçok pharasal verb olabilir. Mesela get out (çıkmak, gitmek), get back (geri dönmek), get in (binmek, girmek), get away (kaçmak, kurtulmak), get over (üstesinden gelmek) pharasal verbleri hepsi “get” fiili ile alakalıdır ve hepsinin birbirinden farklı anlamları vardır.

Aşağıdaki phrasal verbs listesini inceleyerek daha çok pharasal verb’e ulaşabilirsiniz. Pharasal verb’leri cümle içerisinde bir bağlamda görmek her zaman daha akılda kalıcı ve daha doğru şekilde öğrenmenin bir yoludur. Bu yüzden, sık kullanılan phrasal verb’lerin cümle içinde konumlarını görebilmeniz için örnek cümleler hazırladık.

A ile Başlayan Phrasal Verbs ve Örnekler

Phrasal VerbTürkçe AnlamıOkunuşuSesli Telaffuzu
act outcanlandırmakekt aut
ask forrica etmekesk for
ask outçıkma teklifi etmekesk aut

A beggar came up to us and asked for money.

(Bir dilenci yanımıza geldi ve para rica etti.)

B ile Başlayan Phrasal Verbs ve Örnekler

Phrasal VerbTürkçe AnlamıOkunuşuSesli Telaffuzu
back updestek olmak, yedeklemek (bilgisayar ortamında)bek ap
beat offzamanını harcamakbiit of
beat updövmekbiit ap
blow uppatlamak, patlatmak, öfkelenmekbılov ap
break downarızalanmak, parçalarına ayırmak, (ruhen) yıkılmakbıreyk davn
break evenne kar ne zarar etmekbıreyk ivın
break intozorla içeri girmekbıreyk intu
break outkaçmak, bir olayın patlak vermesibıreyk aut
break upayrılmak (ilişki)bıreyk ap
bring aboutneden olmakbıring ebaut
bring backgeri getirmek, birine geçmişten bir şey hatırlatmakbıring bek
bring forthyaratmak, üretmek, doğurmakbıring fort
bring offzor bir şeyi başarmakbıring of
bring upbahsetmek, yetiştirmek (bir insanı)bıring ap

The writer doesn’t back up his opinions with examples.

(Yazar fikirlerini örneklerle desteklemiyor.)

We had to break into the house as we had lost the key.

(Eve zorla girmek zorunda kaldık çünkü anahtarı kaybetmiştik.)

I want to break up with you.

(Senden ayrılmak istiyorum.)

The photos brought back lots of good memories.

(Fotoğraflar bir sürü güzel anıyı hatırlattı.)

C ile Başlayan Phrasal Verbs ve Örnekler

Phrasal VerbTürkçe AnlamıOkunuşuSesli Telaffuzu
call awayçağırmakkoll evey
call forseslenmek, rica etmekkoll for
call offiptal etmekkoll of
carry ondevam etmek, sürdürmekkerriy on
carry overnakletmekkerriy ovır
check outçıkış yapmak (otelden vb.)çek aut
check ingiriş yapmak (otele, havaalanında vb.)çek in
come acrosskarşılaşmakkam ekros
come backgeri gelmekkam bek
come up withbulmak (fikir, çözüm vb.)kam ap vit
cut downkısaltmak, masraf kısmakkat davn

Greenpeace refused to call off the event.

(Greenpeace etkinliği iptal etmeyi reddetti.)

Let’s carry on this discussion at some other time.

(Bu tartışmayı başka bir zaman devam ettirelim.)

I perhaps come across him tomorrow.

(Yarın onunla belki karşılarım.)

Never expect him to come up with a brilliant idea.

(Ondan asla iyi bir fikir bulmasını bekleme.)

F ile Başlayan Phrasal Verbs ve Örnekler

Phrasal VerbTürkçe AnlamıOkunuşuSesli Telaffuzu
fall aparthayatı kararmak, uzak düşmekfoll apart
fall behindgeri kalmakfoll bihaynd
fall downyere düşmek, başarısız olmakfoll davn
fall forbirine aşık olmakfoll for
fill inbirini kaçırdığı şey hakkında bilgilendirmek, yerine geçmek/koymakfill in

G ve H ile Başlayan Phrasal Verbs ve Örnekler

Pharasal VerbTürkçe AnlamıOkunuşuSesli Telaffuzu
get along withbiriyle iyi geçinmekget along vit
get away fromalakasız konuşmaya başlamakget evey fırom
get away withyanına kalmak, cezasını görmemekget evey vit
get rid ofkurtulmakget rid of
get togetherbir araya gelmek, toplanmakget tugedır
give awaybağış vermekgiv evey
give inteslim olmak, pes etmekgiv in
give uppes etmek, bırakmakgiv ap
give up onbirinden/bir şeyden vazgeçmek, inancını yitirmekgiv ap on
go afterpeşinden koşmakgo aftır
go awaygitmek, bir yere seyahat etmekgo evey
go forgayret etmekgo for
go for itçok çaba göstermek, bir şeyi yapmaya karar vermekgo for it
go offpatlamak, çok sinirlenmekgo off
go ondevam etmekgo on
go outdışarı çıkmak, çıkmak (randevuya)go aut
go withseçmek, uymak (kıyafete vb.)go vit
hold onkısa bir süre beklemek, dayanmakhold on

Don’t think you can get away with telling lies.

(Yalan söylemekten cezasız kurtulacağını sanma.)

I can’t answer that puzzle; I give up.

(Bulmacayı çözemiyorum; pes ediyorum.)

We will go on regardless of past failures.

(Geçmişteki başarısızlıklara aldırmadan devam edeceğiz.)

K ve L ile Başlayan Phrasal Verbs ve Örnekler

Phrasal VerbTürkçe AnlamıOkunuşuSesli Telaffuzu
keep ondevam etmekkiip on
keep up withyetişmek, ayak uydurmakkiip ap vit
live offhayatını ... ile sürdürmekliv off
let downhayal kırıklığına uğratmaklet davn
look afterbakmak (çocuğa, hastaya vb.)luk aftır
look backgeçmişte bir olayı düşünmekluk bek
look down onhor görmekluk davn on
look foraramakluk for
look forward todört gözle beklemekluk forvırd tu

I will look after her child when she is on a business trip.

(O iş gezisindeyken çocuğuna ben bakacağım.)

I look forward to your reply.

(Cevabınızı dört gözle bekliyorum.)

M ve P ile Başlayan Phrasal Verbs ve Örnekler

Phrasal VerbTürkçe AnlamıOkunuşuSesli Telaffuzu
make it up totalafi etmekmeyk it ap tu
mess aroundşaka yapmak, dalga geçmekmess eraund
mess uportalığı dağıtmak, hata yapmakmess ap
move onhayatına devam etmekmuuv on
pass awayvefat etmekpes evey
pass outbayılmakpes aut
pass throughuğramakpes turuğ
pick uptoplamak, temizlemek, telefonu açmakpik ap
play aroundsorumsuz davranmakpıley eraund
play offrol yapmak, numara yapmakpıley off
put asidekenara atmak, biriktirmek (para)put esayd
put forwardileri sürmekput forvırd
put offertelemekput off
put ongiyinmekput on
put up withkatlanmakput ap vit

She is sad because her sister passed away.

(Kız kardeşi vefat ettiği için çok üzgün.)

We’ve had to put off our wedding until September.

(Düğünümüzü eylüle kadar ertelemek zorunda kaldık.)

I can’t put up with this awful machine any longer.

(Artık bu berbat makineye katlanamıyorum.)

R ve S ile Başlayan Phrasal Verbs ve Örnekler

Phrasal VerbTürkçe AnlamıOkunuşuSesli Telaffuzu
run acrosskarşılaşmakran ekros
run awaykaçmakran evey
run out oftükenmek, bitmek (yemek vb.)ran aut of
speak fortemsil etmek, adına konuşmaksıpik for
speak ofbahsetmeksıpik of
speak upyüksek sesle konuşmak, fikirlerini söylemeksıpik ap
stand bydestek olmak, sadık olmaksıtend bay
stand fortahammül etmeksıtend for
stand outöne çıkmaksıtend aut
stand up forsavunmak, destek olmaksıtend ap for

You’ll have to speak up, I can’t hear you.

(Yüksek sesle konuşmalısın, seni duyamıyorum.)

She finally learnt to stand up for herself.

(Sonunda kendini savunmayı öğrendi.)

T ve W ile Başlayan Phrasal Verbs ve Örnekler

Phrasal VerbTürkçe AnlamıOkunuşuSesli Telaffuzu
take afterçekmek (aile üyesine)teyk aftır
take downasılı bir şeyi indirmekteyk davn
take offüstünü çıkarmak, uçağın kalkmasıteyk off
take overdevralmakteyk ovır
turn downreddetmektörn davn
turn offkapatmak (elektronik eşyayı)törn off
turn onaçmak (elektronik eşyayı)törn on
turn tobaşvurmak, danışmaktörn tu
work outdüzenli spor yapmakvörk aut
try onkıyafet denemektıray on

Why did she turn down your invitation?

(Neden davetini reddetti?)

In times of crisis I know which friends I can turn to.

(Kriz zamanlarımda hangi arkadaşlarıma danışacağımı biliyorum.)

Z ile Başlayan Phrasal Verbs ve Örnekler

Phrasal VerbTürkçe AnlamıOkunuşuSesli Telaffuzu
zone outdalmak, fark etmemekzon aut
zoom inodaklamakzuum in
zero in on-e kilitlenmek, odaklanmakziro in on
zonk outuyuyakalmakzonk aut

We must decide on our target market, then zero in on it.

(Hedef pazarımıza karar vermeli, sonra ona odaklanmalıyız.)

Jason immediately zoomed in on the weakest part of my argument.

(Jason hemen tartışmamın en zayıf kısmına odaklandı.)

Konuşarak Öğren’de İngilizceyi Kolayca Öğrenin

Phrasal verb’leri öğrenmek, normal kelimeleri öğrenmekten biraz daha zorlu olabilir. Bunun için daha özel bir çaba harcayıp phrasal verb’leri kalıcı şekilde öğrenmeniz gerekir. Konuşarak Öğren‘de bunu en hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ana dili İngilizce olan uzman eğitmeniniz sizin için en uygun öğrenme ortamı hazırlar. Phrasal verb’leri birçok örnekle birlikte bağlam içinde öğrenecek ve uzun süreli hafızınıza alabileceksiniz. Ayrıca, sık sık pratik yaparak İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşmanız Konuşarak Öğren’de çok kolay.

Sık Sorulan Sorular

Phrasal verb’leri nasıl ezberleyebilirim?

Phrasal verb’leri cümle içinde, hatta bir metin içinde görmeniz onların aklınızda kalmasını kolaylaştıracaktır. Tek başına anlamıyla birlikte ezberlemeye çalışmak fazla soyut gelebilir ve aklınızdan kolayca çıkar. Ayrıca cümle veya metin içinde öğrenirseniz, o pharasal verb’i kendiniz kullanırken çok daha rahatça kullanabilirsiniz çünkü cümlelerde nasıl ne şekilde geçtiğini bilirsiniz.

Bütün phrasal verb’lerin anlamı kelime ve preposition ile bağlantılı mıdır?

Hepsi için geçerli olmasa da birçoğu için bu doğrudur. Okuma veya dinleme yaparken bu bilgiyle bilmediğiniz phrasal verb’leri tahmin edebilirsiniz. Ancak, her phrasal verb için bunun geçerli olmayacağını aklınızda bulundurup sözlükten kontrol etmenizde fayda olacaktır.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.