Agree İkinci ve Üçüncü Hali


Agree Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Türkçede ‘katılmak’ anlamına gelen agree fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Agree fiilinin 2.hali

Agree fiili regular, yani düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘agreed’dir.

Agree fiilinin 2.hali ile kullanımı

Agree fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Bahsi geçen zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Agree fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-As agreed, I will pay you when I see you at the hotel.
-Anlaşıldığı gibi, sana ödemeyi otelde seni gördüğümde yapacağım.

-The escaped convicts agreed to part ways.
-Kaçan hükümlüler yollarını ayırmaya karar verdiler.

Agree fiilinin 3.hali

Regular, yani düzenli bir fiil olan agree fiilinin üçüncü hali ‘agreed’dir.

Agree fiilinin 3.hali ile kullanımı

Agree fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
I have agreed…

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
She had agreed…

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
I will have agreed…

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was agreed…

5.Sıfat tamlamalarında;
An agreed price – mutabık olunmuş fiyat

Agree fiilinin 3.hali ile örnek cümleler

-I thought that we had agreed not to talk about that anymore.
-Artık onun hakkında konuşmamayı kabul ettiğimizi düşündüm.

-Tom has probably agreed to do that.
-Tom muhtemelen bunu yapmayı kabul etti.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.