Akademik İngilizce için Öneriler ve Kaynaklar


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Akademik İngilizce, günlük konuşma dilinden farklı bir jargona sahip olan uzmanlık gerektiren bir iletişim aracıdır. İngilizce’yi akademik olması farklı bir boyuta sürüklese de İngilizce öğrenme sürecinin kaçınılmaz ve olmazsa olmaz bir parçası değildir. İhtiyaç üzerine öğrenilmektedir. İngilizce eğitim veren bir bölümde okuyan kişiler, işi gereği ya da tamamen ilgisi doğrultusunda akademik endeksli İngilizce öğrenme ihtiyacı duyabilir.

İngilizce’yi akademik kılan özelliklerin ne olduğuna geçmeden önce, “akademi” kelimesinin anlamına bakmak faydalı olacaktır. Akademi sözcüğü köken itibariyle Antik Yunan’a dek uzanmaktadır. Rivayetlere göre Platon felsefe derslerini Attika’lı bir kahraman olan Akademos’un bahçesinde vermektedir. Ayrıca buranın Atina’nın Batısında bulunduğu bilinmektedir. Netice itibariyle Akademos’un bahçesinde verilen felsefe dersleri Akademeia veya Akademia sözcüğü ile ifade edilmiştir. Sonrasında Platon burada kurduğu okulu için Akademos’a ithafen Akademia adını kullanmıştır. O zamandan bu güne dek akademi ve akademik sözcükleri bilimsel bilgi için pek çok dilde yer almıştır.

Akademik bilgi kaynağını yaşamdan -gündelik yaşamdan- alsa da, akademik dil gündelik dilden epey farklıdır. Yine de akademik dil evrenselliğini bazı niteliklerinden almaktadır. Akademik İngilizceyi de gündelik İngilizceden ayırt eden bazı özellikler vardır. Bunları incelemek için Akademik olan İngilizceye daha yakından bir bakış atacağız.

Akademik İngilizce ve gündelik İngilizce farkı nedir?

Akademik İngilizce’yi akademi sözcüğü bağlamında inceleyip anlamaya çalıştık. Şimdi de bunun gündelik İngilizceden farklı olduğu noktalara bakacağız.

  • Akademik İngilizce ile gündelik hayatta çok sık karşılaşmayız. Bu nedenle İngilizce öğrenme sürecinde tedirgin olmanıza gerek yoktur. Fakat ihtiyaç doğrultusunda, özellikle iş yeri için gerekliyse gündelik İngilizce’yi geliştirme zamanı gelmiş demektir.
  • İngilizcenizin iyi olması, Akademik İngilizcenizin de hali hazırda iyi olduğu anlamına gelmez.  Dolayısıyla akademik düzeydeki İngilizce için ekstra çalışmalar yapmak gerekmektedir.
  • Teknik terimler Akademik nitelikli İngilizce için çok önemlidir. Bu nedenle alanınız ile ilgili terminolojiyi mutlaka bilmelisiniz.
  • Kullanılan dil üslup bakımından resmidir.
  • Akademik İngilizce’de öznelliğe pek yer yoktur. Çünkü nesnel bir üslup bilimsel bakış açısı ile de örtüşmesi bakımından yaygın bir tercih ve yazısız bir kuraldır. Cümlelerin birinci tekil şahıs ile ve etken çatı (I examine….) ile yazılması hoş karşılanmamakla birlikte istisnalar da yok değildir. Fakat genel olarak edilgen çatı (In this study it is examined…) tercih edilmekte, bu olamıyorsa da birinci çoğul şahıs (We examined…) kullanımına başvurulmaktadır.
  • Çok çeşitli ve advanced denebilecek fiiller mevcuttur. Başlıcaları çıkarım yapmak, incelemek, analiz etmek, araştırmak, bulguya erişmek, keşfetmek anlamına gelen pek çok fiil bulunmaktadır.
  • Buraya kadar her şeyi sineye çekmek bir nebze mümkündür. Fakat asıl göz korkutucu olan karmaşık ve uzun cümlelerdir. Akademik ve İngilizce yazılmış bir metinde 7-8 satırlık bir cümle görmek işten bile değildir. Dahası çeşitli bağlaçlarla bağlanmış bu cümleleri analiz etmek, cümleler arasındaki bağlantıyı anlayabilmek için okuyucu yoğun bir çaba sarfetmelidir.

Gündelik İngilizce’den akademik olan İngilizce’yi ayıran özellikler yaşamı kolaylaştıran yaygın kullanımlardan uzak olması ve gündelik etkileşimlerin içinde hemen ve burada yer almıyor oluşudur. Akademik olan İngilizce öğencileri için bu dili gündelik yaşama dahil etmek sorunun çözümü için ilk ve en önemli adım olacaktır. İngilizce’yi akademik bağlamda geliştirmek için yapılacaklara bir göz atalım.

Akademik İngilizceyi geliştirmek için neler yapmalı?

İlk karşılaşıldığında akademik İngilizce çözülmeyi bekleyen kapalı bir kutu gibi dursa da, kilitleri açmak mümkündür. Anahtarların ilki azim ve kararlılıktır. Yeteri kadar motive olabileceğiniz bir hedefiniz var ise bu anahtar elinizde demektir. Anahtarı sağlam bir cebe yerleştirip diğer adımlara bakalım.

1) Cümlenin öğelerini iyi öğrenin

Bunu en başa yazmamızın nedeni, karmaşık cümlelerle baş ederken en etkili yöntem olmasıdır. Eğer Türkçe dil bilgisinde de cümlenin ögelerinde sorun yaşıyorsanız, hemen onu halletmelisiniz. Sonrasında İngilizce cümlelerin öznesini, yüklemini ve nesnesini çözümlemeyi zihinsel bir antrenman haline getirmelisiniz. İlk başlarda renkli kalemlerden faydalanabilirsiniz. Karmaşık veya uzun bir cümleye denk geldiğinizde, ilk okuyuştan sonra hemen özneleri, yüklemleri ve nesneleri bulup altını çizmelisiniz. Bu size akıcılık kazandıracaktır. Zamanla bu altını çizme işini zihninize bırakmalı ve akıcılığa ivme katmalısınız. Nihayetinde, uzun cümle gördüğünüzde olduğunuz yeri terk etme hissinden kurtulacaksınız. Aksine keyifli bir bulmaca çözüyor hissine kapılacaksınız.

2) Bağlaçları önemseyin

Akademik ve İngilizce sözcükleri bir araya geldiyse, bağlaçlar kaçınılmaz bir eşlikçidir. Bu doğrultuda bel kemiği olan uzun veya karmaşık cümleleri çözmeye yarayan diğer bir anahtar da bağlaç bilgisidir. Alışılageldik but, or, yet, until, because gibi bağlaçlar dışında whereas, thus, conversely, nonetheless, furthermore, whilst, albeit, inasmuch as etc. gibi bağlaçları da en az yaygın olanlar kadar iyi bilmelisiniz. Hangisi zıtlık bağlacı, hangisi ilişki kuran bağlaç gibi genel kategorileri de bilmeniz fayda sağlayacaktır.

3) Grammer konularında derinleşin

Gramer gündelik İngilizce’de akışına bırakılan bir unsurdur. Fakat akademik boyutlu İngilizce için minik gramer hataları belki de ciddi anlam karmaşalarına yol açabilir. Bu nedenle İngilizce’yi akademi bağlamında öğrenirken “zaten biliyorum” diyerek İngilizce dil bilgisi çalışmayı göz ardı etmeyin. “Could have V3” yapısını bilmeniz dahi anlamsal açıdan okuduğunuz metni doğru kavramaya yardımcı olabilir.

4) Terminolojiye hakim olun

Terimler belirli bağlamlar ekseninde geliştirilmiş anlam dünyalarına sahiptir. Akademik olan İngilizce için de alanınız ile ilgili terimleri bilmek klasik bir vocabulary çalışmasının dışına çıkmalıdır. İngilizce terimler akademik olduklarında sözcük anlamlarını bilseniz dahi doğrudan kavrayabileceğiniz düzeyde değildir. Bu nedenle akademik İngilizce öğrenmeye sevk eden alanınıza ilişkin terimleri etimolojik açıdan incelemelisiniz. Böylelikle kelimenin tekil anlamını değil, ortaya çıkış sürecini, bilim insanları tarafından ne şekilde ve hangi anlamda kullanıldığını da öğrenmiş olacaksınız. Bu da kalıcı öğrenmeye fayda sağlayan bir yöntemdir.

5) Yazın!

Buraya kadar grameri hallettiniz, bağlaçları öğrendiniz, terimleri de çalışıyorsunuz, bilgi ve beceri deponuz genişliyor. Fakat hala akademik İngilizce düzeyiniz dilediğiniz gibi gelişmiyorsa, bir şeyi eksik yapıyorsunuz demektir: Yazmak! Akademik nitelikli İngilizce sadece okuyarak geliştirebileceğiniz bir beceri değildir. Okumanın süreci pekiştiren ve güçlendiren bir etkisi olduğu katiyen yadsınamaz. Fakat bu bilgileri işlemek için mutlaka pratik yapmalı ve yazmalısınız. Okuduğunuz bilimsel bir makaleyi, kendinize belirli bir süre vererek akademik bir dille özetlemeyi deneyin. Öğrendiğiniz akademik fiiller, sıradışı bağlaçlar, derinlikli terimler bir de sizin kaleminizden çıkmalı. Böylece akademik İngilizce ile yazılmış bir metni okurken hem seçici algınız devreye daha çok girecek, hem de özetleyecek olma hedefiniz metni daha iyi kavramaya çalışmanız konusunda sizi teşvik edecek. Bir de akademik seviyeye sahip İngilizce metinler yazmaya bir yerden başlamış olacaksınız.

Akademik İngilizce geliştirmeye yardımcı kaynaklar nelerdir?

Akademik İngilizce ve gündelik İngilizce arasındaki farkları gördük, İngilizceyi akademik kılan niteliklerin zorlayıcı yanlarını inceledik ve çözüm önerilerinde bulunduk. Peki bu süreçte rehberlik edecek kaynak kitaplar var mı diye soracak olacağınızı tahmin ederek, 3 temel kaynak önerisinde bulunduk.

  • Cambridge Academic English: B1, B2 ve C1 düzeyleri için ayrı ayrı hazırlanmış 3 kitaptan oluşan yayın, ses ve video desteği ile tüm becerilere hitap eden yönde hazırlanmıştır. Cambridge temelli akademik kelime listeleri ve akademik birikim ile desteklenmiştir. Düzeye uygun seçildiği takdirde akademik hedefli İngilizceyi geliştirmeye yararlı bir yayındır.
  • EAP NOW!: English for Academic Purposes: Bu yayın B2-C1 düzeyinde hazırlanmış olup, tek kitapta 4 beceriye de hitap etmeyi amaçlamaktadır. Akademik ödev örnekleri ile öğrencilerin öğrenciklerini uygulamasını teşvik etmektedir. Fakat belirtmek gerekir ki bu kaynak, akademik gaye ile İngilizce öğrenimi için belirli bir ingilizce düzeyi ve hazırbulunuşluk gerektirmektedir.
  • Academic Writing: A Handbook for International Students: Akademik İngilizce becerisini geliştirmek için yazmanın önemini vurgulamıştık. İlk iki yayın tüm becerileri entegre eden çalışmalardı. Bir tane de yazma becerisine odaklanan çalışma önerdik. Çalışma kaynak kullanımından, yaklaşım geliştirmeye pek çok ipuçları vermektedir. Ayrıca yazmak için yapılan ön hazırlıklardan çıkarımlar arasında ilişki kurmaya dek çok yönlü ve derinlikli bir yayındır. Bunun dışında kısaltmalar ve bağlaçlar gibi konulara da eğilmektedir. Kitabın sonun da ise resmi dil kullanımına ilişkin model metinlerin yazımı yer almaktadır.

Bu kaynakların dışında da akademik açıdan İngilizcenizi geliştirme konusunda sanal pek çok mecra mevcuttur. Konuşarak öğren gündelik İngilizce’nin yanı sıra akademik boyutlu İngilizce konusunda da etkili hizmet sunmaktadır. Akademisyenlere özel sunduğu online İngilizce eğitimi de tüm becerilere hitap eden kapsamlı bir platformdur. Bilimsel bilgi ve ürün, resmi üslup ve dil gündelik hayattaki insana bütünüyle yabancı değildir. Fakat belirli bir düşünsel süreç ve tecrübeden damıtılarak oluşturulduğu için ortaya aşina olunmayan bir tablo çıkmaktadır. Yine de akademik ürünlerin İngilizce olanları da doğru kanal ile ele alındığında, kişinin mevcut bilgi ve ilgisi ile birleştiğinde kendini bilgisevere açacaktır.

ÖZET
Akademik İngilizce ve gündelik İngilizce farkı nedir?

Akademik İngilizce ile gündelik hayatta çok sık karşılaşmayız. Bu nedenle İngilizce öğrenme sürecinde tedirgin olmanıza gerek yoktur. Fakat ihtiyaç doğrultusunda, özellikle iş yeri için gerekliyse gündelik İngilizce’yi geliştirme zamanı gelmiş demektir.

Akademik İngilizceyi geliştirmek için neler yapmalı?

Buraya kadar grameri hallettik, bağlaçları öğrendik, terimleri de çalışıyoruz, her şey güzel gidiyor. Fakat hala akademik İngilizce düzeyiniz dilediğiniz gibi gelişmiyorsa, bir şeyi eksik yapıyorsunuz demektir: yazmak!.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.