Alfred Lord Tennyson İngilizce sözleri


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Alfred Lord Tennyson ingilizce sözleri arasında en popüler ve anlamlı olan sözleri sizler için derledik ve Türkçe’ye çevirdik. Alfred Lord Tennyson sözlerini ve Türkçe anlamlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

  • “This better to have loved and lost Than never to have loved at all.”

““ Sevmek ve kaybetmek daha iyi Hiç sevmemekten çok. ””

  • “Hope Smiles from the threshold of the year to come, Whispering ‘it will be happier’…”

“Umut Gelecek yılın eşiğinden gülümsüyor, ‘Daha mutlu olacak’ diye fısıldayarak … ”

  • “Though much is taken, much abides; and though We are not now that strength which in old days Moved earth and heaven, that which we are, we are; One equal temper of heroic hearts, Made weak by time and fate, but strong in will To strive, to seek, to find, and not to yield.”

“Her ne kadar çok şey alınsa da çok uyuyor; ve yine de Artık eski günlerde o güç değiliz Taşınan yer ve cennet, biz olduğumuz gibi, biz; Kahramanca kalplerin eşit bir öfkesi, Zaman ve kadere göre zayıfladı, ama iradesi güçlü Çabalamak, aramak, bulmak ve vermemek. ”

  • “Tears, idle tears, I know not what they mean, Tears from the depths of some divine despair Rise in the heart, and gather to the eyes, In looking on the happy autumn fields, And thinking of the days that are no more.”

“Gözyaşları, boşta gözyaşları, ne anlama geldiklerini bilmiyorum, Bazı kutsal umutsuzluğun derinliklerinden gözyaşları Kalbinizde yükselin ve gözlere toplanın, Mutlu sonbahar alanlarına bakarken, Ve artık olmayan günleri düşünerek. ”

  • “Knowledge comes, but wisdom lingers.”

“Bilgi gelir, ama bilgelik kalır.”

  • “Once in a golden hour, I cast to earth a seed. Up there came a flower, The people said, a weed.”

“Altın saatte bir Toprağa bir tohum döktüm. Yukarıda bir çiçek geldi, İnsanlar dedi, bir ot. ”

  • “Dreams are true while they last, and do we not live in dreams?”

“Rüyalar sürerken doğrudur ve biz rüyalarda yaşamıyoruz mu?”

  • “Be near me when my light is low When the blood creeps and the nerves prick And tingle, and the heart is sick, And all the wheels of Being slow. Be near me when the sensuous frame Is rack’d with pangs that conquer trust; And Time, a maniac scattering dust, And Life, a Fury slinging flame. Be near me when my faith is dry, And men the flies of latter spring, That lay their eggs, and sting and sing And weave their petty cells and die. Be near me when I fade away, To point the term of human strife, And on the low dark verge of life The twilight of eternal day.”

“Işığım azaldığında yanımda ol, Kan donduğunda ve sinirler battığında Ve karıncalanma; ve kalp hasta, Ve yavaş olmanın tüm tekerlekleri. Duygusal çerçeve olduğunda yanımda ol Güven fetheden panglarla rafa çekildi; Ve Zaman, manyak saçan bir toz, Ve Hayat, öfkeli bir sling alev. İnancım kuruduğunda yanımda ol, Ve erkekler son baharın sinekleri, Yumurtalarını bıraktılar, sokup şarkı söylediler Ve küçük hücrelerini ör ve öl. Uzaklaştığımda yanımda ol, İnsan çekişmesi kavramını işaret etmek, Ve hayatın karanlık karanlığında Sonsuz günün alacakaranlığı. ”

  • “The words ‘far, far away’ had always a strange charm.”

“’Çok, çok’ kelimeleri her zaman garip bir çekiciliğe sahipti.”

  • “Come, friends, it’s not too late to seek a newer world.”

“Gel arkadaşlar, yeni bir dünya aramak için çok geç değil.”

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.