Allow İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamları “izin vermek” olan allow fiili cümle içlerinde sıkça gördüğümüz bir fiildir. Bunun dışında konuşurken ve yazarken de fazlaca kullanacağınız bir kelime aynı zamanda.

Allow Fiili İkinci Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsettiğimizde, yani past simple tense söz konusu ise allow fiilini ikinci hali ile kullanırız. Allow fiilinin ikinci hali “allowed” şeklindedir.

Allow İkinci Hali ile Kullanımı

Allow fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzenli fiillerden biri olduğu için ikinci halinde kelime sonuna -ed takısı alır. Dolayısıyla kelimemiz “allowed” haline gelir. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur ki bu da öğrenirken kolaylık sağlar.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiil allowed halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani allow olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani allow olarak kullanılır.

Allow İkinci Hali ile Örnek Cümleler

  • The man allowed police to come in and ask about the investigation.
  • Did I allow you to use my phone?
  • She didn’t allowed me to borrow her bike.

Allow Fiili Üçüncü Hali

Üçüncü hali, ikinci haliyle aynıdır ve “allowed” şeklindedir. Allowed şekli past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır. Elbette bunun dışında kullanımları da mevcuttur ve diğer konu anlatımı yazılarımızda bunlara da ulaşabilirsiniz.

Allow Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + allowed ya da has + allowed şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have + allowed şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + allowed şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım bu kez özne fark etmeksizin had + allowed şeklindedir.

Allow Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

  • He had allowed his friend to drive the car before the accident.
  • I have allowed the application to use my location while using it.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar