Ana Dili İngilizce Olan İnsanlarla Konuşarak İngilizce Öğrenmek


İngilizce öğrenmek için birçok farklı yöntem öneriliyor. Bu yöntemlerin kimi ezbere dayalıyken kimi pratiğe bağlı ilerliyor. Yapılan araştırmalara göre bir dili öğrenmenin en etkili yolu; dinlemek ve tekrar etmek. Çünkü dilin temeli “fonetiktir” ve bu kuralları da ancak dinleyip tekrar ederek özümseyebiliriz. İngilizce bilmenin öneminin oldukça arttığı son yıllarda, ana dili İngilizce olan kişilerle iletişim kurabileceğiniz internet sitesi ve uygulamaların da sayısı hızla arttı. Bu durum, İngilizce öğrenme sürecinde ana dili İngilizce olan kişilerin olumlu etkisinin de giderek anlaşılır olduğunu gösteriyor. Yazımızın devamında en etkili dil öğrenme süreci olan “dinleme ve taklit etme yönteminden” ve ana dili İngilizce olan insanlarla konuşarak İngilizce öğrenmenin öneminden bahsedeceğiz.

Dil Öğrenme Sürecinde “Dinleme ve Taklit Etme”

Dil, sözlük anlamıyla “Belli bir insan topluluğuna özgü sesli göstergeler dizgesi.” olarak tanımlanır. Bu tanımda da görüldüğü üzere dil, sesler bütünlerinden oluşur. Bu sesleri inceleyen bilime ise “fonetik” denir. Fonetik, aynı zamanda bir dili öğrenme sürecinde de çok etkili bir görev alır. Çünkü bir dilin “sesler” ve “kurallar” bütününü, fonetik oluşturur. Bu sesleri ve kuralları duymak fark etmek, taklit etmek ve uygulamak; dil öğrenme süreci olarak tanımladığımız beceridir. 

Dillerin fonetik özellikleri genel hatlarıyla birbirinden ayrılır. Örneğin kimi diller tüm harflerin seslerini çıkarabilmenizi beklerken kimi dillerde kelimeyi seslendirirken bazı sesler yutulur. Bu gibi İngilizce telaffuz farklarını teorik olarak duyarak tanımak mümkündür ancak uygulamak için pratikte de tanımak gerekir. Bu noktada uzmanlar “bebek” örneğini sunuyorlar. Buna göre:

  • Bebekler henüz anne karnındayken sesleri dinlemeye başlarlar.
  • Doğumdan bir süre sonra sesleri birbirinden ayırt etme becerisi kazanırlar.
  • Bir süre sonra duydukları sesleri anlamlandırabilirler.
  • Bir sonraki aşamada anlamlandırdıkları sesleri taklit etmeye başlarlar. Konuşma becerisi bu süreçte gelişmeye başlar.
  • Dil becerisini ilerleten çocuk, kaydedip kazandığı sessel becerileri kullanarak kendi düşüncelerini ifade edebilir hale gelir. Yani konuşmayı öğrenir.

Ana diliniz için durum böyleyken İngilizce öğrenmek için de bu aşamaları uygulamamanız için bir sebep var mı? Yeni bir dili öğrenmeye başlarken o dilin seslerine karşı bir bebek kadar bilgisiz yaklaşırız. Zamanla sesler anlamlanır ve hatta bizim zihnimizde karşılıklar bulmaya başlar. Bu sayede o dili öğrenebiliriz.

Ana Dili İngilizce Olan İnsanlarla Konuşarak İngilizce Öğrenmenin Önemi

Fonetik Bilgisi

Fonetiği öğrenmek için İngilizce konuşan insanları dinlemenin ve onlarla konuşmanın çok önemli olduğunu belirttik ancak burada altını çizmemiz gereken çok önemli bir bilgi daha var; fonetiği yanlış öğrenirseniz, yanlış uygularsınız. Bu yüzden İngilizceyi doğru öğrenmek ve konuşabilmek için ana dili İngilizce olan insanlarla konuşarak İngilizce öğrenme en doğru yöntem olacaktır.

Ana dili İngilizce olan kişilerin konuşmasını dinlemek bizim İngilizce “kulağımızı” geliştirecektir. Bu sayede İngilizcenin hangi fonetik kurallara sahip olduğunu tespit etmek kolaylaşır. Sonrasında bu sesleri, konuşma sırasında kullanılan kelimeleri ve deyimleri tekrarlamak; dile bağlı hafızamızı geliştirecektir. Bu sayede bu bilgileri özümseyebiliriz. Özümsenerek dil hafızasına kaydedilen bilgileri konuşma sırasında tekrar “çağırabiliriz“. Böylece bu bilgileri duyduğumuzda anlamak ve düzgünce tekrarlamakla kalmaz; kendi konuşmamızda da kullanabiliriz.

Günlük Dil Becerileri

İngilizce öğrenme ile ilgili yazımızda belirttiğimiz gibi, dil çeşitli katmanlardan oluşur. Bunları “dil bilgisi”, “kelime bilgisi”, “deyim ve atasözleri”, “uygunluk ve akıcılık” olarak sıralayabiliriz. Dil bilgisi ve kelime bilgisi, genel kurallar bütünü olarak ezberlenebilir. Ancak teorik İngilizce ve günlük İngilizce birbirinden farklıdır. Bu sebeple günlük dildeki kurallara ve sık kullanılan kelimelere ana dili İngilizce olan kişilerle iletişim kurarak hakim olabiliriz. Deyim ve atasözleri de konuşma içinde kullanım yeri ve şekli duyularak öğrenilebilir. Uygunluk ve akıcılık da ancak İngilizce konuşarak kazanabileceğiniz becerilerdir.

Dil ve Kültür İlişkisi

Her dilin bir kültürün ürünüdür. Dolayısıyla dili tam anlamıyla konuşabilmek için, dilin içinde geliştiği kültürü de tanımak gerekir. Ana dili İngilizce olan kişiler bu kültüre bağlı yetişmiştir bu sebeple kültürden gelen atasözü ve deyimleri bilir. İngilizcenin tüm kurallarına hakimdir. Uygun ve akıcı şekilde İngilizce konuşur. Genel olarak dil bilgisi hatası yapmaz. Kelime bilgisi geniştir, eş anlamlı kelimeler kullanır. Dilin sessel kurallarını doğru şekilde uygulayabilir. Bu yüzden harika bir öğretmendir.

İstatistiklere göre İngilizce kurslarında ve özel İngilizce derslerinde, ana dili İngilizce olan öğretmenler daha çok tercih ediliyor. Bu durum İngilizce öğrenme sürecinde olan bireylerin de bu süreçte ana dili İngilizce olan eğitmenlere daha çok güvendiğini gösteren bir kanıttır.

İngilizce konuşma özgüvenini kazandıktan sonra ana dili İngilizce olan biriyle İngilizce konuşmak harika bir pratik olacaktır. Çünkü anlaşılırlığınızı sınama imkanı bulabilirsiniz. Ayrıca konuşma esnasında yaptığınız hataları düzeltmek ve becerilerinizi geliştirmek için de bir fırsattır. Bu noktada, bu konuya değinen bir araştırmayı örnek verebiliriz. İngilizce öğrenme sürecinde olan çeşitli kişilerden oluşan gruplarla bir araştırma söz konusu. Bu gruplardan birinde ana dili İngilizce olan bir eğitmen, öğrencilerle sürekli iletişim kuruyor. Diğer grupta ise İngilizce konuşan ancak ana dili İngilizce olmayan bir eğitmen görevli. Araştırma sonucunda ilk gruptaki öğrencilerin İngilizce konuşurken daha az hata yaptığı ve yaptığı hataları kendi kendine düzeltebildiği görülüyor. Ayrıca bu grubun diğer gruba kıyasla İngilizce konuşma konusunda daha istekli ve İngilizce iletişime daha açık olduğu da araştırma sonuçları arasında.

Bu sonuçlar gösteriyor ki, İngilizce eğitiminde ana dili İngilizce olan eğitmenler, öğrencilere cesaret veriyor. İngilizce öğrenmede “konuşarak İngilizce öğrenmek” de büyük önem taşıyor. Bu ögeler, iletişim isteğini ve başarı düzeyini artırıyor. İngilizce dil bilgisi üzerine farkındalığı geliştiriyor ve hakimiyet sağlıyor.

Konuşarak Öğren’de Ana Dili İngilizce Olan Eğitmenlerimizle Konuşarak İngilizce Öğrenme Çok Kolay!

Konuşarak Öğren, ana dili İngilizce olan eğitmenleriyle İngilizce öğrenme sürecinizde fark yaratıyor. Ana dili İngilizce olan, deneyimli eğitmenlerimizle İngilizce öğrenmek artık zor değil! Ayrıca Konuşarak Öğren, derslerinize seçtiğiniz bir eğitmenle devam etme imkanı da sağlıyor. Bu sayede, iletişim kurarken verim aldığınız eğitmeniniz, eğitiminizin sonuna kadar siz eşlik ediyor. Ayrıca Konuşarak Öğren’de kendi ders planınızı oluşturabilirsiniz. Bu sayede siz derslerinize değil, dersleriniz size uyar!

Ana Dili İngilizce Olan Kişilerle Konuşarak İngilizce Öğrenmek Hakkında Merak Edilenler.

İngilizce seviyem henüz başlangıç seviyesindeyken ana dili İngilizce olan biriyle konuşmaya çalışırsam, başarısız mı olurum?

–> Karşınızdaki kişiyi İngilizce seviyeniz hakkında bilgilendirmeniz başlangıç için en doğru adım olacaktır. Sonrasında, ana dili İngilizce olan kişiden beklentilerinizi belirtmelisiniz. Sizin konuşmanızı dikkatle dinleyip hatalarınızı düzeltmesini mi istersiniz yoksa sadece pratik mi yapmak istiyorsunuz, karşınızdaki kişi için bir sınır çizmeniz ikiniz için de verimli bir çalışma ortamı sağlayacaktır. Bu durumda, “başarısızlık” bir seçenek değildir.

Hiçbir şey bilmiyorken nasıl konuşarak İngilizce öğrenebilirim?

–> “Hiçbir şey bilmemek” değişken bir kavramdır. Temel iletişim becerileriyle ilgili kalıpları kullanabiliyor olmanız bile sizin için üstünde pratik yapabileceğiniz, geliştirebileceğiniz bir alandır. Konuşarak dilin aksanını ve kullanımını dilinize yerleştirebilirsiniz. Sonrasında öğreneceğiniz yeni konular ve kurallar için de bu şekilde sağlam bir temel oluşturabilirsiniz. Yani, ana dili İngilizce olan ve sizinle konuşmaya istekli bir kişinin çıkardığı sesleri taklit etmeye çalışmanız bile büyük bir fark yaratabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar