Ankara Üniversitesi İngilizce Hazırlık Muafiyet Sınavı


Ankara Üniversitesi İngilizce Hazırlık

Hazırlık sınıfı birçok öğrenci için yoğun sınav temposundan sonra yeni kişilerle kaynaşmak, üniversite ortamına alışmak ve biraz da dinlenmek için birebir. Zira biraz olsun İngilizce biliyorsanız, en başta öğreneceğiniz temel gramer kuralları size çok kolay gelecektir. Ancak hiç İngilizce bilmeyen, dil derslerinden başarısız kişiler hazırlık sınıfını gözünde fazla büyütebiliyor.Çünkü hazırlık sınıfından 2 yıl boyunca geçemezseniz, üniversite sınav puanınız yanıyor ve okuldan atılıyorsunuz.
Ankara Üniversitesi de öğrencilerin başkentte olmasından ötürü tercih ettiği, köklü bir üniversitedir. Elbette Ankara Üniversitesi’nde de zorunlu hazırlık olan yüzde yüz İngilizce bölümler ve isteğe bağlı hazırlık olan bölümler var. Bu bölümlere başlamadan önce, İngilizce yeterlilik sınavına giriyorsunuz. İsteğe bağlı hazırlık okumak isteyenler için yıl sonu geçer not 60. Yüzde yüz İngilizce eğitim görecek zorunlu öğrenciler için ise bu puan tam olarak 70.
Ankara Üniversitesi’nde öğrenciler L1, L2, L3 ve L4 olarak dört kur ders görürler. Başlangıç kuru L1’dir, sırayla devam eder; en son L4 kurunu gördükten sonra öğrenciler seviye yeterlilik sınavına sokulur ve eğer geçerlerse lisans eğitimine başlarlar. Ders kitapları MM Publications, Pioneer serisidir. Seviye Yeterlilik sınavı 24 Eylül – 25 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleşecektir.
Ankara Üniversitesi’nin websitesinde bulunan örnek hazırlık sınav sorularından bir tanesi aşağıdadır:
TEXT I
Andrea Bocelli is a prominent opera singer and his voice is often described as one of the greatest in the world.
Born in Italy, Bocelli gives a very special concert in his homeland, Pisa, every year. He also had a theatre built
______1 for this purpose: Teatro del Silenzi, which means Theatre of Silence. Bocelli ______2 with music lovers twice this year in this special place in the Toscana countryside, at the heart of nature. Both concerts ______3 in the first week of July and Bocelli’s son, a rising star of international pop, also joined him. The best-loved pieces of great composers ______4
songs from Bocelli’s latest album were played. The concerts also featured striking stage shows and the magical atmosphere of the theatre made the experience even more ______.5
1. A. specifically B. currently C. equally D. urgently
2. A. met B. has met C. was meeting D. had met
3. A. are held B. hold C. were held D. held
4. A. as well as B. due to C. in spite of D. such as
5. A. illogical B. challenging C. relevant D. Unforgettable
Cevaplar sırayla 1. A 2. B 3. C 4. A 5. D’dir.

Ankara Üniversitesi İngilizce Bölümler

Ankara Üniversitesi’ndeki İngilizce bölümler şunlardır:

 • Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce)
 • Veterinerlik (İngilizce)
 • Tıp (İngilizce)
 • Politika ve Ekonomi (İngilizce)
 • Fizik Mühendisliği (İngilizce)
 • Gıda Mühendisliği (İngilizce)
 • Enerji Mühendisliği (İngilizce)
 • Kimya Mühendisliği (İngilizce)
 • Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
 • Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
 • İlahiyat (İngilizce)
 • Kimya (İngilizce)
 • Matematik (İngilizce)
 • Biyoloji (İngilizce)
 • Eczacılık (İngilizce)
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (4)
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4)
 • Arkeoloji (İngilizce) (4)
 • Felsefe (İngilizce) (4)

Ankara Üniversitesi İşletme

Ankara Üniversitesi İşletme bölümü oldukça popüler bir bölümdür. İşletme bölümü herkesin bildiği üzere eşit ağırlık alanından öğrenci almaktadır. Ankara Üniversitesi İşletme bölümünün kontenjanı 60 olup, 340 binlerden taban puanla öğrenci almaktadır. Taban sıralaması ise 112 bindir. Bölüm Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndedir. Cinsiyet dağılımı geçen yılın verilerine göre 30 kadın 32 erkek olarak belirlenmiştir, yani eşit bir cinsiyet dağılımı da söz konusu. Güz yarıyılının dersleri şunlardır:

 • BASIC CONCEPTS OF LAW
 • SOCIOLOGY
 • ATATURK’S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTION I
 • GENERAL SOCIAL ELECTIVE COURSES 1ST SEMESTER
 • TURKISH LANGUAGE I
 • INTRODUCTION TO ECONOMICSI
 • MATHEMATICS I
 • INTRODUCTION TO BUSINESS ADMINISTRATION
 • ORIENTATION PROGRAMME TO THE UNIVERSITY LIFE
 • ORIENTATION PROGRAMMING TO THE UNIVERSITY LIFE

Ankara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği

Ankara Üniversitesi’nde İngilizce Öğretmenliği mevcut değildir. Ancak ders içerikleri farklı olmasına rağmen, formasyon eğitimi alarak İngilizce öğretmenliği yapabilen İngiliz Filolojisi, yani İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mevcuttur. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü dil alanından öğrenci almakta olup hazırlık bölümü zorunludur, eğitimi ise yüzde yüz İngilizcedir. Ankara Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı’nın kontenjanı 60 olup 9 bin taban sıralamadan öğrenci kabul etmektedir.
Bunun yanı sıra Ankara Üniversitesi’nde birçok filoloji bölümü de vardır. Ayrıca Kore dili ve Edebiyatı, Japon dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümleri de vardır.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün ilk yarıyıl dersleri şunlardır:

 • ATATURK’S PRINCIPLES AND HISTORY OF REVOLUTION I
 • ANCIENT LITERATURE
 • INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY I
 • TRANSLATION I
 • TEXTUAL ANALYSIS: PROSE AND THE SHORT STORY
  ENGLISH I
 • SURVEY OF ENGLISH LITERATURE I
 • YY YABANCI DIL GRUBU
 • TURKISH LANGUAGE I 1
 • ORIENTATION PROGRAMME TO THE UNIVERSITY LIFE
 • GENERAL SOCIAL ELECTIVE COURSES 1ST SEMESTER
 • UYM101 ORIENTATION PROGRAMMING TO THE UNIVERSITY LIFE

Ankara Üniversitesi Veterinerlik

Ankara Üniversitesi Veterinerlik bölümü sayısal alandan öğrencilerini kabul eden bir bölümdür. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi adı altında açılan Veterinerlik Bölümü’nün kontenjanı oldukça yüksektir. Yüz altmış beş kontenjanı olan bölümün taban puanı 395,38481, sıralaması ise 68 bindir. Veterinerlik bölümünde zorunlu hazırlık sınıfı yoktur, isteğe bağlıdır. İlk senenin dersleri şunlardır:

 • Atatürk İlke ve İnkılap Tar.
 • Anatomi II
 • Evcil Mem.Diseksiyon (S)
 • Histoloji I
 • Veteriner Hekimliği Tarihi
 • Anatomik Prep. Haz.Tekn (S)
 • Medikal Botanik
 • Anatomi I
 • Köpek Eğitimi (S)
 • Hayvanlarda Vücut Dili (S)
 • Organik-İnorganik Kimya

Ankara Üniversitesi İngilizce Eczacılık

Ankara Üniversitesi İngilizce Eczacılık bölümü Eczacılık Fakültesi’nin içerisinde yer almaktadır. Eğitim dili İngilizce olmakla birlikte zorunluk hazırlık eğitimi vardır. Sayısal alandan öğrenci alan Eczacılık bölümü, öğrenciler arasında oldukça popüler olan ve hedeflenen bir bölümdür. Ankara Üniversitesi’nde hem İngilizce hem de Türkçe eğitim veren iki Veterinerlik bölümü vardır. Türkçe olanın puanları daha düşüktür. İngilizce olanın kontenjanı 60, taban puanı 442,34122, taban sıralaması ise 34912’tır. İlk senenin dersleri:

 • Biochemistry
 • Tranditional
 • /Conventional Arts
 • Physiology
 • Pharmaceutical Chemistry I lab(A)/
 • Pharmacognosy I Lab(A)
 • PharmaceuticalTechnology I Lab
 • Genomics And Chemoinformatıcs İn
 • Medicinal Chemistry
 • Medıcal Plants And Pharmacıst :
 • Current Topıcs

Ankara Üniversitesi İngilizce Tıp

Ankara Üniversitesi İngilizce Tıp bölümü sayısal alanda sıralaması oldukça yüksek olan bölümlerden birisidir. Birçok Anadolu ve fen lisesi öğrencilerinin hayalini süsleyen Tıp bölümü, Ankara Üniversitesi’nde İngilizce olarak sürmektedir. Hem Türkçe, hem de İngilizce Tıp bölümü olan Ankara Üniversitesi’nde İngilizce olanın sıralaması daha yüksektir. Kontenjanı 40 olup, taban sıralaması ise 2351’dir. Zorunlu hazırlık eğitimi vardır, geçme puanı ise 70’tir. İlk dönemin dersleri şu şekildedir:

 • Introduction to Medicine and Ethics 20 days
 • Science and Medicine 18 days
 • Cell Biology & Introduction to Human Embryology 39 days
 • Semester Holiday
 • Community Health and Environment 30 days
 • Healthy Life 28 days
 • Introduction to Research Projects

Ankara Üniversitesi İngilizce Kursu

Ankara Üniversitesi’nde TÖMER işbirliğinde İngilizce kursuna dilediğiniz takdirde kayıt olabilirsiniz. A1, A2, B1, B2 kurları olan kursta mezun olduğunuz takdirde “TÖMER Diploması” verilir. Ayrıca, özel amaçlı kurslara da katılabilirsiniz, bu kurslar TOEFL, YDS geçme odaklı kurslardır. Kurs sürelerini öğrenci kendisi ayarlamaktadır. Üstelik, hem ilkokul çağındaki çocuklara, hem de yetişkinlere özel kurslar vardır. Kurslarda dinleme, okuma, yazma, karşılıklı konuşma, sözlü ve yazılı anlatım konularından notlandırılacağınız sınavlar yapılır.

Ankara Üniversitesi İngilizce Hazırlık Geçme Kelimeleri

settle down (phrasal verb) : yerleşmek, durulmak, uslanmak ( mature, ripen )
Ex. : The children soon settled down and started their work.
Admit (verb) : kabul etmek, itiraf etmek
Ex. : At first he denied stealing the money but he later admitted (to) it.
put down (phrasal verb) : (isyan vb.) bastırmak, yere koymak, yazmak
Ex: Soldiers went in to put down a rebellion.
adopt (verb) : benimsemek, evlat edinmek
They have no children of their own, but they’re hoping to adopt.
survive (verb) : hayatta kalmak
None of Shakespeare’s plays survives in its original manuscript form.
supply (verb) : sağlamak, temin etmek
Three people have been arrested for supplying arms to the terrorists.
keep up with (phrasal verb) : -e ayak uydurmak ( catch up with, keep pace with )
He’s never made an effort to keep up with current events.
come up with (phrasal verb) : çözüm, fikir, alternatif sunmak ( suggest )
We will think about a present for her and see what we can come up with.
hold up (phrasal verb) : geciktirmek ( delay ), engellemek
Work is yet to start because of hold-ups in obtaining planning permission.
carry out (phrasal verb) : gerçekleştirmek, yapmak ( fulfill, perform )
It is hoped that the kidnappers will not carry out their threat to kill the hostages.
take up (phrasal verb) : (zaman) almak, (yer) kaplamak, başlamak
We are calling for government action to improve the take-up of state benefits.
worry (verb) : kaygılanmak, endişelenmek
Try not to worry – there’s nothing you can do to change the situation.
put up with (phrasal verb) : tahammül etmek ( tolerate, endure, withstand)
I can put up with the house being messy, but I hate it if it’s not clean.
make up for (phrasal verb) : telafi etmek (compensate for)
He bought me dinner to make up for being so late the day before.
stem (verb) : -den gelmek, çıkmak
She tied a handkerchief around the wound to stem the flow of blood.

get along with (phrasal verb) : biriyle iyi geçinmek
Example: I don’t really get along with my sister’s husband.
unbearable (adjective) :katlanılmaz, dayanılmaz (=intolerable)
put through (phrasal verb) : telefon ile bağlamak
Example: Could you put me through to customer services, please?
anticipate (verb) : ummak, beklemek
take to somebody (phrasal verb) : ısınmak, hoşlanmak, başlamak
Example: The two dogs took to each other immediately and started to play.
deteriorate (verb): kötüleşmek, kötüye gitmek
look into something (phrasal verb )= incelemek, araştırmak
Example: We’re looking into the possibility of merging the two departments.
prejudice (noun) : ön yargı (= bias)
virtually (adverb): hemen hemen, neredeyse (= practically, nearly, almost)
That wine stain on my shirt has virtually disappeared.
apologize (verb) : özür dilemek (apologize to someone for something)
accurately = doğru, hatasız, eksiksiz bir şekilde (= precisely, correctly)
captive = tutsak, esir
conquer = (1) fethetmek (2) yenmek, galip gelmek
drug addict = eroin bağımlısı
existence = var oluş, mevcut olma
fit = (1) sağlıklı, zinde, sıhhati yerinde (= robust, healthy) (2) (bir kıyafetin şıklık bakımından değil de bedene oturması anlamında) yakışmak (3) sara nöbeti (= seizure)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar