Appeal İkinci ve Üçüncü Hali


Appeal Fiili

Appeal fiili başvurmak anlamında kullanılmaktadır. Appealing başvurma anlamında isim olarak kullanılmaktadır. Appealed ise başvurulan anlamında sıfat olarak kullanılabilir.

Appeal fiili ile örnek cümleler

  • Because they don’t see my appeal, I have still no job (Başvurumu görmedikleri için hala işsizim)
  • I appealed the case but my lawyer decided to wait a little bit (Davaya başvurdum fakat avukatım biraz daha beklemeye karar verdi)

Appeal fiili ikinci hali

Appeal fiilinin ikinci hali düzenli bir fiil olmasından dolayı -ed takısı getirilmiş şekildedir. Appealed, geçmiş zaman kullanılacak cümlelerde kullanılabilir. If li cümlelerde ise şimdiki zamandaki bir koşuldan bahsederken kullanılır.

Appeal fiili ikinci hali için örnek cümleler

  • If I appealed for that job a little bit early, they would employ me. (Eğer biraz daha erken başvurursam o işe, beni alırlar)
  • I appealed the case and they accepted. (Davaya başvurdum ve kabul ettiler)

Appeal fiili üçüncü hali

Appeal fiilinin üçüncü hali appealed olarak kullanılmaktadır. Present ve past perfect tense’li cümlelerde kullanılır. Yardımcı fiil olan have ya da had den sonra gelir. Kullanımı genelde have+v3 ya da had+v3 tür. Passive cümlelerde yardımcı fiilin yanında kullanılabilir.

Appeal fiili üçüncü hali ile örnek cümleler

  • I had appealed for that job a little bit earlier, I would have been employed (Eğer o işe daha erken başvursaydım, işe alınırdım)
  • I had appealed the case before my lawyer did. (Avukatım başvurmadan önce ben davaya başvurdum)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar