Appear İkinci ve Üçüncü Hali


Appear 1. HALİ 

Appear Kullanımı 

İngilizce’de ‘appear’  fiili ortaya çıkmak, görünmek  anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘APPEARS’  ; diğer öznelerle ‘APPEAR’  olarak kullanılır.

Bu fiili olumsuz yaparken  ‘don’t’ yardımcı fiilinden yararlanırız. He, She, It ile ‘doesn’t appear’  ; diğer öznelerle ‘don’t appear’  kullanılır.

Soru yaparken ‘do’ yardımcı fiili kullanılır. He, She, It ile ‘Does sb appear’  ; diğer öznelerle ‘Do sb appear’  kullanılır.

Appear ile ilgili Cümleler 

That lady appears to be rich. (Şu bayan zengin görünüyor.)

Tom doesn’t appear to hear us. (Tom bizi duyuyor gibi görünmüyor.)

Do you appear on TV every Saturday? (Sen her cumartesi televizyona mı çıkıyorsun?)

Appear 2. HALİ 

Appear ikinci hali Kullanımı 

‘Appear’  fiilinin geçmiş zaman hali ‘Appeared’dır.

Bütün öznelerle aynı şekilde kullanılır.

Olumsuzu ‘didn’t appear’  ; sorusu ‘Did appear’  şeklindedir.

Appear 2. hali ile Örnek Cümleler 

She didn’t appear to be injured. (O yaralanmış gibi görünmüyor.)

Did it appear last night? (Bu dün gece mi ortaya çıktı?)

The actors appeared in historical costumes. (Aktörler tarihi kostümlerle ortaya çıktılar.)

Appear 3. HALİ 

Appear üçüncü hali Kullanımı 

‘Appear’  fiili düzenli  olduğu için perfect tenselerle birlikte kullanılan 3. Hali ‘Appeared’dır.

Appear 3. hali ile Örnek Cümleler 

He had appeared unexpectedly after three years of absence. (3 yıllık yokluğundan sonra beklenmedik bir şekilde ortaya çıkmıştı.)

This issue has appeared in national newspaper in the last 2 months. (Bu konu son 2 aydır yerel gazetede görülüyordu.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar