Apply İkinci ve Üçüncü Hali


Apply Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkçede ‘uygulamak’ anlamına gelen apply fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Apply fiilinin 2.hali

Apply fiili regular, yani düzenli bir fiildir ve ikinci hali ‘applied’dır.

Apply fiilinin 2.hali ile kullanımı

Apply fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Aynı zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Apply fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-I applied to be an attendant at the exposition.
-Fuarda görevli olmak için başvuruda bulundum.

-She applied what she had learned in class to the experiment.
-O, sınıfta öğrendiğini deneyde uyguladı.

Apply fiilinin 3.hali

Regular, yani düzenli bir fiil olan apply fiilinin üçüncü hali ‘applied’dır.

Apply fiilinin 3.hali ile kullanımı

Apply fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
I have applied …

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
She had applied …

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
I will have applied …

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was applied by….
5.Sıfat tamlamalarında;
Applied science – uygulamalı bilim

Apply fiilinin 3.hali ile örnek cümle

-Tom has applied for a credit card.
-Tom bir kredi kartı başvurusu yaptı.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar