Approach İkinci ve Üçüncü Hali


Approach İkinci ve Üçüncü Hali

Approach 1. Hali 

Approach fiili ‘’yaklaşmak anlamına gelmektedir. Approach fiilinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir.  

Approach 1. Hali Örnekler 

  • He approaches problems with a strong mind and he thinks that they are all solvable and this makes him survive bad conditions better 

Sorunlara güçlü bir zihinle yaklaşıyor ve hepsinin çözülebilir olduğunu düşünüyor ve bu da onu kötü koşullardan daha iyi kurtarmasını sağlıyor. 

  • The police had a tough time to approach the victim of abuse and called a psychiatrist to help her. 

Polis, taciz mağduruna yaklaşmak için zor zamanlar geçirdi ve ona yardım etmesi için bir psikiyatrist çağırdı. 

  • You need to approach your children with a calm attitude when they need to be advised and led 

Çocuklarınıza tavsiye edilmesi ve yönlendirilmeleri gerektiğinde sakin bir tavırla yaklaşmanız gerekir. 

Approach 2. Hali 

Approach fiili kurallı bir fiildir ve ikinci hali ‘’approached’’ olur. Approach ikinci hali ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir. 

Approach 2. Hali Örnekler 

  • When she saw the dog which was badly injuredshe approached it carefully to get it to be seen by a vet. 

Kötü yaralanan köpeği görünce, bir veteriner tarafından görülmesini sağlamak için dikkatle yaklaştı. 

  • Because he approached her quietlyshe was scared. 

Ona sessizce yaklaştığı için korkmuştu. 

  • She approached the problems of her employees with a reckless attitude. 

Çalışanlarının sorunlarına pervasız bir tavırla yaklaştı. 

Approach 3. Hali 

Approach fiili kurallı bir fiildir ve üçüncü hali ‘’approached’’ olur. Approach üçüncü hali ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir. 

Approach 3. Hali Örnekler 

  • While he was trying to run awaythe bandit had already approached him. 

Kaçmaya çalışırken haydut ona çoktan yaklaşmıştı. 

  • After she has approached her problems calmlythere is nothing to make her down anymore. 

Sorunlarına sakince yaklaştıktan sonra, artık onu yıkacak bir şey yok. 

  • When she started to prepare her projectthe deadline had already approached 

Projesini hazırlamaya başladığında, son başvuru tarihi yaklaşmıştı. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar