Ask İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamı “sormak” olan ask fiili cümle içlerinde sıkça gördüğümüz bir fiildir. Bunun dışında konuşurken ve yazarken de fazlaca kullanacağınız bir kelime aynı zamanda.

Ask Fiili İkinci Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsettiğimizde, yani past simple tense söz konusu ise ask fiilini ikinci hali ile kullanırız. Ask fiilinin ikinci hali “asked” şeklindedir.

Ask İkinci Hali ile Kullanımı

Ask fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzenli fiillerden biri olduğu için ikinci halinde kelime sonuna -ed takısı alır. Dolayısıyla kelimemiz “asked” haline gelir. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur ki bu da öğrenirken kolaylık sağlar.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiil asked halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani ask olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani ask olarak kullanılır.

Ask İkinci Hali ile Örnek Cümleler

  • The teacher asked 3 questions fort he final exam.
  • The police didn’t ask the young man any question that night.
  • Did you ask any further question to the interviewer?

Ask Fiili Üçüncü Hali

Üçüncü hali, ikinci haliyle aynıdır ve “asked” şeklindedir. Asked şekli past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır. Elbette bunun dışında kullanımları da mevcuttur ve diğer konu anlatımı yazılarımızda bunlara da ulaşabilirsiniz.

Ask Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + asked ya da has + asked şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have + asked şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + asked şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım bu kez özne fark etmeksizin had + asked şeklindedir.

Ask Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

  • I have asked this question so many times to you but you have never answered.
  • Paul hadn’t asked anything about his mother before he met her for the first time.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar