Associate İkinci ve Üçüncü Hali


Associate İkinci ve Üçüncü Hali

Associate 1. Hali

Associate fiili ‘’birleştirmek, ortak olmak, bağdaştırmak’’ anlamına gelmektedir. Associate fiilinin kullanımı ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

Associate 1. Hali Örnekler

  • The people who have mental illnesses are tend to associate reality with hallucinations.

(Akıl hastalıkları olan insanlar gerçeği halüsinasyonlarla ilişkilendirme eğilimindedir.)

  • The wolfs generally associate in herds and they live in a hierarchy.

(Kurtlar genellikle sürülerde birleşir ve bir hiyerarşide yaşarlar.)

  • Unlike the other people from other cultures, Chinese people associate white color with death.

(Diğer kültürlerden diğer insanların aksine, Çinliler beyaz rengi ölümle ilişkilendirir.)

Associate 2. Hali

Associate fiili kurallı bir fiildir ve ikinci hali ‘’associated’’ olur. Associate fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

Associate 2. Hali Örnekler

  • He was not successful enough because there were many people who were associated with his target.

(Yeterince başarılı olamadı çünkü hedefi ile ilişkilendirilmiş birçok insan vardı.)

  • The teacher gave a homework about the latest book we have been reading and she recommended a movie which is associated with the book.

(Öğretmen okuduğumuz son kitap hakkında bir ödev verdi ve kitapla ilişkili bir film önerdi.)

  • The government associated with a new charity on the new project about decreasing the poverty.

(Hükümet, yoksulluğun azaltılmasına ilişkin yeni projede yeni bir yardım kuruluşu ile ortak oldu.)

Associate 3. Hali

Associate fiili kurallı bir fiildir ve üçüncü hali ‘’associated’’ olur. Associate fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

Associate 3. Hali Örnekler

  • This attack has been associated with a terrorist group and they have already accepted that they have done this.

(Bu saldırı bir terörist grupla ilişkilendirildi ve bunu yaptıklarını zaten kabul ettiler.)

  • For all these years, the red colour has been associated with love and lust in many culture.

(Tüm bu yıllar boyunca, kırmızı renk birçok kültürde sevgi ve şehvet ile ilişkilendirilmiştir. )

  • He couldn’t find a proper job because he had been associated with a certain group of an idea in a certain period and had a criminal record.

(Sabıka kaydı olduğu için ve belli bir dönem, belli bir fikri savunan bir grupla ilişkilendirildiği için uygun bir iş bulamadı.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar