Attend İkinci ve Üçüncü Hali


Attend İkinci ve Üçüncü Hali

Attend 1. Hali

Attend fiilini ‘’katılmak’’ anlamına gelmektedir. Attend fiilinin 1. halinin kullanımı ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

Attend 1. Hali Örnekler

  • The teacher strictly showed the importance for students to attend the classes everyday without missing one.

(Öğretmen öğrencilerin dersleri kaçırmadan her gün devam etmelerinin önemini katı bir biçimde gösterdi.)

  • This seminar is a must to attend for all the employees as it will be about security in workplace.

(Bu seminer, işyerinde güvenlikle ilgili olacağı için tüm çalışanlara katılmak zorundadır.)

  • I have sent an email about that I could not attend the meeting on time but I will send a substitute who will take notes about all the important details.

(Toplantıya zamanında katılamadığım için bir e-posta gönderdim ancak yerime, tüm önemli ayrıntılar hakkında not alacak birisini göndereceğim.)

Attend 2. Hali

Attend fiili kurallı bir fiildir ve ikinci hali ‘’attended’’ olur. Attend fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Attend 2. Hali Örnekler

  • Because she wanted to be a successful therapist, she attended a lecture about hypnosis and human psychology.

(Başarılı bir terapist olmak istediğinden, hipnoz ve insan psikolojisi üzerine bir konferansa katıldı.)

  • He attributes his success to studying in a daily basis and because he attended every lecture in university, it was not a problem for him to study day by day.

(Başarısını günlük olarak çalışmaya bağlamaktadır ve üniversitedeki her derse katıldığı için her gün çalışmak onun için bir sorun olmamıştır.)

  • We held a ceremony for the name of him and the minister himself attended it.

(Onun adına bir tören düzenledik ve bakanın kendisi de katıldı.)

Attend 3. Hali

Attend fiili kurallı bir fiildir ve üçüncü hali ‘’attended’’ olur. Attend fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Attend 3. Hali Örnekler

  • He has attended every meeting of the group and therefore he has been chosen the most willed participant.

(Grubun her toplantısına katıldı ve bu nedenle en iradeli katılımcı seçildi.)

  • As she is a recovering alcoholic, she has attended all the meetings and therapies.

(İyileşme sürecinde bir alkolik olduğu için tüm toplantılara ve terapilere katıldı.)

  • The students who have attended all the lectures without missing one, will be rewarded with a graduation gift.

(Tüm derslere eksiksiz bir şekilde katılan öğrenciler, bir mezuniyet hediyesi ile ödüllendilecekler.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar