0
Yazan
Yazıldığı Tarih

Past Perfect

Geçmişteki belli bir zamandan önce olmuş olayları anlatmak için İngilizcede Past Perfect Tense kullanılır. Bu zaman yapısını Türkçeye –mıştı/-mişti olarak çevirebiliriz. Past perfect yapısı da [...]

Bulunduğunuz Sayfa: 1 Toplam Sayfa: 2