Aziz Sancar İngilizce ve Türkçe Biyografi


Aziz Sancar İngilizce Biyografi

Prof. Dr. Aziz Sancar who won Nobel Prize for Chemistry in 2015, has significant achievements with his research and discoveries.

2015 Nobel Prize for Chemistry was awarded to Prof. Dr. Aziz Sancar, born in 1946 in Mardin. He completed his primary, secondary and high school education in Mardin. He graduated from the Istanbul University Faculty of Medicine at the top of his class. Later he studied Molecular Biology for his Ph.D. at the University of Texas in the USA. He completed his thesis for an associate professorship on DNA repair at Yale University, and later he focused on this field. On the other hand, he worked on cancer treatment and biological clock. He also worked on photolyase enzyme, nucleotide cutting repair, and cell sequencing.

Sancar drew and developed a map of genome repairs he referred to as “My Piri Reis Map”. Focusing on DNA repair throughout his science life, Sancar developed the MaxiCell technique when he was still a doctoral student. He named the enzyme activity he discovered while employing this technique “excinuclease / excision nuclease”. The enzyme terms were also included in the Oxford Biochemistry and Molecular Biology Dictionary.

He was accepted to the American National Academy of Sciences with his studies abroad and became one of the three Turks accepted to this academy.

With his research that mapped how cells repair the damaged DNA and preserve the genetic data, he won the Nobel Prize in Chemistry in 2015. Sancar who received the Nobel Prize from the hands of King of Sweden Carl XVI Gustaf stated the following: “I have received this prize thanks to the education reforms presented by Atatürk and the Turkish Republic. So this prize goes to Atatürk and Anıtkabir Museum that represents the Republic of Turkey.” Soon after this statement, he delivered the Nobel Prize he won, to Anıtkabir. Today the prize is displayed at Atatürk and Battle of Independence Museum. Sancar was previously deemed worthy of a number of awards, including the USA National Science Foundation Young Researcher Award, American Photo-biology Association Award, TUBITAK Science Prize, USA Academy of Science and Social Sciences Award.

Aziz Sancar currently teaches in the Biochemistry and Biophysics Department of the University of North Carolina at Chapel Hill in the USA.

Aziz Sancar Türkçe Biyografi

2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü alan Prof. Dr. Aziz Sancar’ın araştırmaları ve keşifleri ile birlikte önemli başarıları var.

2015 Nobel Kimya Ödülü, 1946 yılında Mardin’de doğan Prof. Dr. Aziz Sancar’a verildi. İlk, orta ve lise öğrenimini Mardin’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden sınıf birincisi olarak mezun oldu. Daha sonra ABD’deki Texas Üniversitesi’nde doktorası için Moleküler Biyoloji okudu. Yale Üniversitesi’nde DNA onarımı doçentliği tezini tamamladı ve daha sonra bu alana odaklandı. Öte yandan kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalıştı. Ayrıca fotoliyaz enzimi, nükleotid kesme onarımı ve hücre dizilimi üzerinde çalıştı.

Sancar, “Benim Piri Reis Haritam” olarak adlandırdığı bir genom onarım haritası çizdi ve geliştirdi. Bilim yaşamı boyunca DNA onarımına odaklanan Sancar, halen doktora öğrencisi iken MaxiCell tekniğini geliştirdi. Bu tekniği kullanırken keşfettiği enzim aktivitesini “eksinükleaz / eksizyon nükleaz” olarak adlandırdı. Enzim terimleri Oxford Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Sözlüğü’ne de dahil edildi.

Yurtdışında yaptığı çalışmalarla Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’ne kabul edildi ve bu akademiye kabul edilen üç Türkten biri oldu.

Hücrelerin hasarlı DNA’yı nasıl onardığını ve genetik verileri nasıl koruduğunu gösteren araştırmasıyla 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazandı. İsveç Kralı Carl XVI Gustaf’ın elinden Nobel Ödülü’nü alan Sancar şunları söyledi: ”Bu ödülü Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından sunulan eğitim reformları sayesinde aldım. Böylece bu ödül Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden Atatürk ve Anıtkabir Müzesi’ne gidiyor.” Bu açıklamadan kısa süre sonra kazandığı Nobel Ödülünü Anıtkabir’e verdi. Bugün ödül Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesinde sergilenmektedir. Sancar daha önce ABD Ulusal Bilim Vakfı Genç Araştırmacı Ödülü, Amerikan Foto-Biyoloji Derneği Ödülü, TÜBİTAK Bilim Ödülü, ABD Bilim ve Sosyal Bilimler Akademisi Ödülü gibi bir dizi ödüle layık görülmüştü.

Aziz Sancar şu anda ABD’de Chapel Hill’deki North Carolina Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik Bölümü’nde ders vermektedir. 

Bu yazılar da ilginizi çekebilir:

İngilizce Einstein Sözleri

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar