Bare Form – Yalın Hal İngilizce Konu Anlatımı


 

Bare form olarak ele alacağımız konu, infinitive başlığı altında olduğundan İngilizce eğitimi alırken daha çok Gerund&Infinitive konusu olarak karşımıza çıkar. Peki ne anlama geliyor bu bahsettiğimiz konular? Gerund, İngilizcede fiile -ing takısı getirerek fiili isimleştirir. Türkçede bu kullanım, fiilleri “-ma, -ış, -mak” ekleriyle isimleştirmemizi sağlar. Infinitive, mastar anlamına gelir ve fiile “to” eki getirilerek oluşturulur. Mastar, bir fiilin cümle içerisinde isim halinde kullanılmasıdır. Bare form ise, to kullanılmadan oluşturulan mastardır. Bu yazımızda, infinitive konusuna, “to infinitive” ve “bare infinitive (bare form”) alt başlıklarıyla değineceğiz.

 

To alan mastarlar (to infinitive)

Seem, want, offer, decide, agree, teach, ask, refuse, learn gibi kelimeler, bu anlamda kullanılmak istediğinde kendilerinden önce “to” alır. Örnekleri inceleyelim.

Do you want to go there? (Oraya gitmek istiyor musun?)

She decided to quit. (İstifa etmeye karar verdi.)

 

To almayan mastarlar (bare infinitive)

Watch, see, hear, let, notice gibi algıya dayalı fiiller active cümle durumundayken “to” almaz.

Let me see your watch. (Saatine bakayım)

 

Bu tarz fiiller, passive yaparken “to” alır. Help ve be fiilleri to alarak ya da almayarak kullanılabilir.

She helped me (to) do my homework. (Ödevimi yapmakta bana yardım etti)

 

Not: Gerund & Infinitive konusu ezbere ve pratiğe dayalı bir konudur. Bu nedenle, ayrıca bu fiilleri ele alan listelere göz atabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar