Base İkinci ve Üçüncü Hali


#Base Kullanımı, Örnek Cümleler

İngilizce bir metin okurken karşımıza sıklıkla çıkan fiillerden biri olan base; dayandırmak anlamına gelmektedir. Sizlere hazırladığımız bu içerikte base eyleminin 2. ve 3. hallerini öğrenmenizin yanı sıra; bunlarla kurulan örnek cümlelere de göz atabilirsiniz.

Base 2. hali

Base fiilinin 2.hali ‘’based’’ olarak bilinmektedir.

Base ikinci hali İle Kullanımı

İngilizcede kullanılan fiiller ile ilgili bilmemiz gereken kuralların başında düzenli ve düzensiz fiil ayrımları gelmektedir.  Düzensiz fiillerde 2. ve 3. haller yalın halinden farklı bir kelime şekline bürünürken;  düzenli fiillerde ise durum daha farklıdır. Düzenli fiillerde, kelimenin sonuna  –ed eki getirilerek 2. ve 3. haller oluşturulur. Fiillerin 2. Halleri geçmiş zamandan yani Past Tense’den bahsedilirken kullanılır. Bu nedenle düzenli bir fiil olan ‘’base’ fiilinin 2. zamandaki hali ‘’based’’ dir.

Base 2. hali İle Örnek Cümleler

He based his thesis on new topics.

Tezini yeni konulara dayandırdı.

The doctor based her weight to her illnesses.

Doktor, onun kilosunu hastalıklarına dayandırdı.

Base 3. hali

Base fiilinin 3.hali de 2. hali gibi olup; ‘’based’’ dir.

Base üçüncü hali İle Kullanımı

İngilizce dilinde fiillerin üçüncü halleri, ‘’Verb 3’’ olarak tanımlanmaktadır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi base fiili düzenli bir fiil olduğundan bu fiilin 3.hali de–ed eki alarak ‘based’’ olmuştur. Fiillerin üçüncü hallerinin kullanıldığı koşullar ise Perfect Tense’lerde geçerlidir. Perfect Tense, zaman zaman Past Tense ile karıştırılsa da aslında oldukça farklıdır.

Base 3. hali İle Örnek Cümleler

The reporter has based the issue on international relations.

Muhabir konuyu uluslararası ilişkilere dayandırdı.
The judge has just based his decision on the constitution.

Hakim kararını az önce anayasaya dayandırdı.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar