Bayburt İngilizce Tanıtımı ( Kısa )


bayburt tanıtım, bayburt kısa tarihi, bayburt nüfusu

BAYBURT; TOURISM PARADISE OF TURKEY BAYBURT; TOURISM PARADISE OF TURKEY

Bayburt is located in the North East Anatolia region and it is a kind of bridge between the Black Sea and Anatolia. Bayburt is alson is on the silk road which is another important point about it. You can see this city just near the Çoruh River. History of Bayburt goes to the year of 3000 B. C. Climate of the city is continental because it is between the air circulation of the East Black Sea and East Anatolia. That is why summers are hot and dry, winters are cold and rainy in Bayburt.

POPULATION, SURVEY AND LICENCE PLATE CODE OF BAYBURT

According to the data of 2020 the population of Bayburt is 85.762. Survey of it is 3741 km2 and the plate code is 69.

HISTORY OF BAYBURT

As we wrote before, Bayburt has an ancient history which stands to 3000 B. C. The city was set by Azzi clan 8000 years ago. Also this beautiful city was told by Marco Polo and Saint Çelebi who are famous travellers in their travel diaries. In 1647, Saint Çelebi wrote about Bayburt and he told that at that time, there were almost ten thousands people shopping in the Mehmed Bey Mosque Bazaar on Sundays. Again according to the writings of Saint Çelebi, there were 300 hundred shops and a bedesten (covered turkish bazaar). He wrote that some valuable carpets and prayer rugs had been exporting. During the war between Ottoman and Russia, Bayburt was ruled by Russians in 1829. However, this situation did not last long and Ottoman Empire got back Bayburt with Edirne agreement. After proclamation of the Turkish Turkishc, Bayburt became a district of Erzurum and then Gümüşhane in 1927.

DISTRICTS OF BAYBURT

There are only three districts in Bayburt which are as below;

• Aydıntepe

• Demirözü

• City center

WHERE TO SEE IN BAYBURT

Bayburt Castle

The castle was built onto a hill that you can see the whole city from the top of it and Bayburt Castle is one of the symbols of the city. There are marks of Rome, Byzantine, Armenian, Arabs and some other important civilisations on the castle. It is also called as “Çinimaçin Castle” by local people and it is not known the date and builder of the castle.

Bayburt Clock

Tower It is located in City center and its height is 21 metres. This clock tower can be seen by anyone around the city center with its gorgeous physical structure. The tower was made by people of Bayburt as a result of war of independence. Because they went to different cities to war and saw a lot of clock tower in these cities. They decided to have one. They started to build the clock tower with the proclamation of the Turkish Republic and completed it after one year.

Sırakayalar Waterfalls

These waterfalls are located in Sarıkayalar village so they were named as Sarıkayalar. Around this area there are two waterfalls; one in the entrance of the village and one in the middle of the village. If you want to relax or be a whole with nature, you should definitely see Sarıkayalar Waterfalls.

Korgan Bridge

This bridge is 30 km far from Bayburt – Gümüşhane route of the Silk Road. Its length is 43,20 metres and its width is 4 metres. Morgan Bridge has the same specifications with traditional Seljuq structures and thin carved yellow stone and rubble stone were used in the building of the bridge.

TOURISM IN BAYBURT

It can be said that there are three fields of tourism in Bayburt; nature tourism, religious tourism and cultural tourism.

HOW TO GO TO BAYBURT

It is possible to go to Bayburt via air way or highway. If you prefer air way you can use Erzurum International Airport to arrive Erzurum and then you can pass to Bayburt easily by an interprovincial bus. Because Erzurum is 50 km away from Bayburt’s city center. If you want to use highway by your own car, you need to know that Bayburt is 1.100 km away from Istanbul, 780 km away from Ankara, 1.150 km away from Antalya, 1300 km away from Izmir and 710 km away from Gaziantep.

REGIME IN BAYBURT

According to the protocol, the governor who is assigned by the president of the Republic comes first. Local people who live in the borders of municipality select the mayor. Some of these voters are also members of district municipality council and they can also vote for district municipality council. All of the voters in the province decide who will be in the province council by voting for it. Central administration consists of the governed and province managers. Local administration consists of the mayors and municipality council.

BAYBURT TANITIMI

Kuzeydoğu Anadolu’da, Anadolu ile Karadeniz arasında bir köprü vazifesi gören Tarihi İpek Yolu üzerindeki Bayburt aynı zamanda Çoruh Nehri’nin kıyısındadır. M.Ö. 3 binli yıllara uzanan tarihi bulunan Bayburt’ta bulunduğu bölge itibariyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu iklimlerinin arasında geçişli bir karasal iklim yaşanmaktadır. Bu sebepten dolayı yazları sıcak-kurak, kışları soğuk-yağışlı olmaktadır.

BAYBURT’UN NÜFUSU, YÜZÖLÇÜMÜ VE PLAKA KODU

Nüfus artışındaki hıza oranla hesaplanan 2020 yılı verilerine göre nüfusu 85762’dir. Yüzölçümü 3741 kilometre karedir. Bayburt’un plaka kodu ise 69’dur.

BAYBURT’UN TARİHİ VE TARİHÇESİ

Bayburt, M.Ö.3 binli yıllara dayanan tarihi bir geçmişe sahiptir. Yaklaşık 8000 yıl kadar önce Azzi Kabilesi tarafından kurulmuştur. Bayburt şehri Marco Polo ve Evliya Çelebi gibi iki ünlü seyyahın Seyahatname’sinde yer almıştır. 1647 senesinde Evliya Çelebi ziyaretini Pazar günleri Mehmed Bey Cami’nde kurulan pazarda yaklaşık on bin kişinin alışverişe çıktığını, 300’e yakın dükkan ve bir bedestenin olduğu şeklinde aktarırken, değerli kilim ve seccadelerin ihraç edildiğini belirtmiştir. Bayburt, 17. Yüzyıldaki Osmanlı Rus Savaşları sırasında 1829 yılında Rusların eline geçmiş fakat Edirne Antlaşması ile kısa sürede bölgedeki Rus egemenliği son bulmuştur.Cumhuriyetin ilanı sonrasında Erzurum’a, daha sonrasında ise 1927 senesinde Gümüşhane’ye bağlı il olmuştur.

BAYBURT’UN İLÇELERİ

Bayburt’un üç ilçesi bulunmaktadır. Onlar sırasıyla aşağıdaki gibidir; • Aydıntepe• Demirözü• Merkez

Bayburt’un Gezilecek Yerleri

Bayburt Kalesi

Şehrin hakim tepesine inşa edilen kale Bayburt şehrinin sembollerinden biridir. Roma, Bizans, Ermeni, Arap ve birçok başka medeniyetten izler taşıyan kale halk tarafından Çinimaçin Kalesi olarak da isimlendirilmektedir. İlk defa ne zaman yapıldığı, kim veya kimler tarafından yapıldığı bilinmemektedir.

Bayburt Saat Kulesi

Bayburt’un Merkez ilçesinde bulunan saat kulesi 21 metre uzunluğu ve ihtişamıyla merkezin hemen her tarafından görülebilmektedir. Milli Mücadele zamanlarında farklı yerlerde savaşmış Bayburtluların savaştıkları yerlerde gördükleri saat kulelerinden esinlenmeleri sonucu yapım fikri ortaya çıkmış, Cumhuriyetin ilanı ile yapımına başlanarak 1 yıllık bir süre zarfında yapılmıştır.

Sırakayalar Şelaleleri

Sırakayalar Köyü’nde bulunması sebebiyle Sırakayalar Şelaleleri olarak adlandırılan bölge üzerinde, köy girişi ve içinde olmak üzere iki şelale bulunmaktadır.Burası dinlenmek ve doğa ile başbaşa olmak için ideal yerlerden biridir.

Korgan Köprüsü

İpek Yolunun Bayburt Gümüşhane güzergahına yaklaşık 30 kilometre uzaklığındaki köprünün uzunluğu 43,20 metre, genişliği ise 4 metredir. Klasik Selçuklu köprüleri görünümünde olan yapı için ince yontulmuş sari taş ve moloz taş kullanılmıştır.

Bayburt’un Turizm Alanı

Bayburt’ta Kültür, Doğa ve İnanç Turizmi yer almaktadır.

Bayburt’a Nasıl Gidilir?

Bayburt’a havayolu ve karayolu ile rahatça gidilebilmektedir. Havayolu tercihiniz için Erzurum Uluslararası Havalimanı’na uçuş gerçekleştirdikten sonra Bayburt merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede oluyorsunuz. Buradan otobüs ile kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. Şahsi aracı ile karayolunu tercih edecekler için Bayburt İstanbul arası yaklaşık 1.100 km, Ankara arası 780 km, Antalya arası 1.150 km, İzmir 1300 km ve Gaziantep arası ise 710 km’dir.

Bayburt’un Yönetim Şekli

Cumhurbaşkanı tarafından atanan Vali protokolde ilk sıradadır. Belediye Başkanı ise belediye sınırları içerisindeki seçmen tarafından oylanarak seçilmektedir. Bu seçmenler İlçe Belediye Meclisi için de oy kullanarak İlçe Belediye Meclisini oluşturur. Ayrıca ildeki tüm seçmenler de İl Genel Meclisi için oy vererek İl Genel Meclisinin oluşumunu belirler. Vali ile İl Müdürleri merkezi yönetimi oluşturur. Yerel yönetimse belediye başkanları ile belediye meclislerinden oluşmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar