Be İkinci ve Üçüncü Hali


Be Fiili İkinci Hali

was/were

İngilizce fiillerin atası, en bir sevileni, her yerde karşımıza çıkanı; be fiili. Be fiilinin ikinci ve üçüncü halini, örnek cümleler ve bu cümlelerin Türkçeleri ile incelemeye ne dersiniz?

Be İkinci Hali ile Kullanımı

Be yani (olmak) fiili, past tense yani geçmiş zamanı ifade etmek için kullanıldığında ya da passive voice anlamında kullanıldığında 2. halinin kullanılmasını gerektirir. Be fiilinin 2. hali ise  özneye göre was ya da were şeklinde kullanılır.

 • Eğer özneniz; you, we, they ise fiilin ikinci hali were olur.
 • Eğer özneniz I, he, she, it ise fiilin ikinci hali was olur.

Be İkinci Hali ile Örnek Cümleler

 • They were happy with their test results.

( Onlar, sınav sonucundan memnundular. )

 • He was the best in his class.

( O, sınıfının en iyisiydi. )

 • Brad was very rich before the economical crisis.

( Ekonomik krizden önce Brad çok zengindi. )

 • She was not famous even in her country.

( Kadın, kendi ülkesinde bile ünlü değildi. )

 • You were not at the party yesterday night.

( Dün gece partide değildin. )

 • I wasn’t tired this morning.

( Bu sabah yorgun değildim. )

Be Fiili Üçüncü Hali

have been/ has been

Eğer be fiilini üçüncü hali ile görürseniz, burada kullanılan formun have been ya da has been olduğunu anlamanız gerekir. Bu kullanıma İngilizcede past participle denir.

Be Üçüncü Hali ile Kullanımı

Be fiilinin üçüncü hali ile kullanımında yine dikkat etmemiz gereken şey öznedir.

 • Eğer özneniz I, you, we, they ise öznenin ardından have been kullanılır.
 • Eğer özneniz he, she, it ise öznenin ardından has been kullanılır.

Be Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler:

 • I have been very busy all day.

( Tüm gün çok yoğundum. )

 • Helen has never been in Capadocia before.

( Helen daha önce Kapadokya’ya hiç gitmedi. )

 • Have you been eating all day long?! I can’t believe!

( Tüm gün yemek mi yiyordun?! İnanamıyorum! )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar