Believe İkinci ve Üçüncü Hali


'BELIEVE' Kullanımı ve Örnek Cümleler

Believe 1. HALİ 

Believe Kullanımı

İngilizce’de ‘believe’  fiili inanmak anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘BELIEVES’  ; diğer öznelerle ‘BELIEVE’  olarak kullanılır.

Bu fiili olumsuz yaparken  ‘don’t’ yardımcı fiilinden yararlanırız. He, She, It ile ‘doesn’t believe’  ; diğer öznelerle ‘don’t believe’  kullanılır.

Soru yaparken ‘do’ yardımcı fiili kullanılır. He, She, It ile ‘Does sb believe’  ; diğer öznelerle ‘Do sb believe’  kullanılır.

Believe ile ilgili Cümleler

I believe in you. (Ben sana inanıyorum.)

She doesn’t believe that story. (O, bu hikayeye inanmıyor.)

Who should I believe? (Kime inanmalıyım?)

Believe 2. HALİ 

Believe ikinci hali Kullanımı 

‘Believe’  fiilinin geçmiş zaman hali ‘Believed’dir.

Bütün öznelerle aynı şekilde kullanılır.

Olumsuzu ‘didn’t believe’  ; sorusu ‘Did believe’  şeklindedir.

Believe 2. hali ile Örnek Cümleler 

Noone believed me at first. (İlk başta bana kimse inanmadı.)

In my childhood, I believed in Santa Claus. (Çocukluğumda Noel Baba’ya inanırdım.)

Did you believe every word he said? (Onun söylediği her söze inandın mı?)

Believe 3. HALİ 

Believe üçüncü hali Kullanımı

‘Believe’  fiili düzenli  olduğu için perfect tenselerle birlikte kullanılan 3. Hali ‘Believed’dir.

Believe 3. hali ile Örnek Cümleler 

I have believed in my mother since my childhood. (Çocukluğumdan beri anneme inanırım.)

I had believed that I understood Chinese women. (Çinli kadını anladığıma inanırdım.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar