Bob Dylan İngilizce Sözleri Quotes


Bob Dylan ingilizce sözleri arasında en popüler ve anlamlı olan sözleri sizler için derledik ve Türkçe’ye çevirdik. Bob Dylan sözlerini ve Türkçe anlamlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

  • “A man is a success if he gets up in the morning and gets to bed at night, and in between he does what he wants to do.”

“Bir adam sabah kalktığında ve geceleri yattığında ve aralarında yapmak istediklerini yaparsa başarılı olur.”

  • “Play it fuckin’ loud!”

“Yüksek sesle oyna!”

  • “Behind every beautiful thing, there’s some kind of pain.”

“Her güzel şeyin arkasında bir tür acı var.”

  • “I accept chaos, I’m not sure whether it accepts me.”

“Kaosu kabul ediyorum, beni kabul edip etmediğinden emin değilim.”

  • “Don’t criticize what you can’t understand.”

“Anlayamadığın şeyi eleştirme.”

  • “I’ll let you be in my dreams if I can be in yours”

“Sizinkinde olsam hayallerimde olmanıza izin vereceğim”

  • “The future for me is already a thing of the past – You were my first love and you will be my last”

“Benim için gelecek zaten geçmişte kaldı – Sen benim ilk aşkımdın ve benim son aşkım olacaksın ”

  • “All I can be is me- whoever that is. ”

“Olabileceğim tek şey ben- kim olursa olsun. ”

  • “And I’ll stand on the ocean until I start sinking.”

“Ve batmaya başlayana kadar okyanusta duracağım.”

  • “Sometimes it’s not enough to know what things mean, sometimes you have to know what things don’t mean.”

“Bazen bir şeyin ne anlama geldiğini bilmek yeterli değildir, bazen bir şeyin ne anlama geldiğini bilmek zorunda kalırsın.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar