Break İkinci ve Üçüncü Hali


İngilizce öğrenmeye başladığımız andan itibaren fiiller, çalışmamız gereken konuların başında gelmektedir. Ancak bazı fiiller, düzensiz fiiller olduğundan onların 2. ve 3. hallerini ezberlememiz şarttır. İngilizcede en çok kullanılan ve kırmak anlamına gelen break fiilinin, zamanlara göre hallerini ve bunlarla ilgili örnek cümleleri sizler için hazırladık. Düzensiz fiil olan bu fiili ve onlarla kurulan cümleleri çalıştığınızda öğrenmeniz çok daha kolay olacak.

Break Fiilinin 2. Hali

Break fiilinin 2.hali ‘’broke’’ kelimesi olarak bilinmektedir.

Break 2. Hali İle Kullanımı

Düzenli fiiller olarak adlandırılan fiillerde; fiillerin sonuna –ed eki getirilmekte ve fiillerin halleri böyle oluşturulmaktadır. Düzensiz fiillerde ise durum biraz daha farklı olarak; 2. ve 3. hallerde farklı bir kelime yazılmaktadır. Break fiili ise düzenli fiil kategorisinde değil; düzensiz fiillerden biri olarak kabul edilir. Bu nedenle ‘’break’’ fiilinin 2.hali ‘’broke’’ dur ve geçmiş zamandan yani Past Tense’den bahsedeceğimiz olaylarda kullanılmaktadır.

Break 2. Hali İle Örnek Cümleler

The firemen broke down the door with an ax.

İtfaiyeciler bir balta ile kapıyı kırdı.

When I was 17, I injured myself playing football. I collided with someone and as a result of this I broke some of my teeth.

17 yaşındayken, futbol oynarken kendimi yaraladım. Birisiyle çarpıştım ve bunun sonucu olarak dişlerimden bazılarını kırdım.

Break Fiilinin 3. Hali

Break fiilinin 3.hali ‘’broken’ tir.

Break 3. Hali İle Kullanımı

İngiliz dilinde ‘’Verb 3’’ fiillerin 3.hallerini ifade ederken kullanılan bir kavramdır. Düzensiz bir fiil olan break, bu nedenle bir dönüşüme uğrayarak ‘’broken’’ halini almıştır. Fiillerin üçüncü halleri ise genel olarak Perfect Tense’le cümle kurulması gerektiğinde karşımıza çıkmaktadır.

Break 3. Hali İle Örnek Cümleler

I’ve lost or broken all my necklaces.

Bütün kolyelerimi kaybettim ya da kırdım.

I’ve just broken your ashtray.

Ben sadece kül tablanı kırdım.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar