Build İkinci ve Üçüncü Hali


Build Fiili Kullanımı, Örnek Cümleler

Türkçede ‘inşa etmek’ anlamına gelen build fiilinin ikinci ve üçüncü hallerini ve nerelerde kullanıldıklarını beraber inceleyelim.

Build fiilinin 2.hali

Build fiili irregular, yani düzensiz bir fiildir ve ikinci hali ‘built’dır.

Build fiilinin 2.hali ile kullanımı

Build fiilinin ikinci halini yalnızca simple past (geçmiş zaman) adı verilen zamanda kurulmuş olumlu cümleler içerisinde kullanabiliyoruz. Aynı zamanda (simple past) kurulan olumsuz anlamlı cümlelerde ve soru cümlelerinde did yardımcı fiili kullanıldığından fiilin yalın halini kullanmamız gerekiyor.

Build fiilinin 2.hali ile örnek cümleler

-He built his house on rock.
-O, evini kaya üzerine inşa etti.

-Tom built a bookcase.
-Tom bir kitaplık kurdu.

Build fiilinin 3.hali

Irregular, yani düzensiz bir fiil olan build fiilinin üçüncü hali ‘built’tur.

Build fiilinin 3.hali ile kullanımı

Build fiilinin üçüncü hali, aşağıda belirtilen beş durumda kullanılabilir.

1.Geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurmak amacı ile kullanılan present perfect tense kullanıldığında;
I have built…

2.Geçmişten bahsederken onun da öncesinde bir zamandan bahsetmemiz gerektiğinde kullandığımız past perfect tense ile kurulan cümlelerde;
She had built …

3.Gelecekte yapıyor olacağımız bir şeyden söz ederken kullandığımız future perfect tense ile kurulan cümlelerde;
I will have built …

4.Eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı durumlarda kullandığımız passive voice ile kurulan cümlelerde;
It was built

5.Sıfat tamlamalarında;

The Chinese-built railway

Build fiilinin 3.hali ile örnek cümle

-We have built a strong relationship with you
-Seninle güçlü bir ilişki inşa ettik.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar