C. JoyBell C. İngilizce Sözleri Quotes


Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

C. JoyBell C. ingilizce sözleri arasında en popüler ve anlamlı olan sözleri sizler için derledik ve Türkçe’ye çevirdik. C. JoyBell C. sözlerini ve Türkçe anlamlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

  • “We have to allow ourselves to be loved by the people who really love us, the people who really matter. Too much of the time, we are blinded by our own pursuits of people to love us, people that don’t even matter, while all that time we waste and the people who do love us have to stand on the sidewalk and watch us beg in the streets! It’s time to put an end to this. It’s time for us to let ourselves be loved.”

“Bizi gerçekten seven insanlar, gerçekten önemli insanlar tarafından sevilmemize izin vermeliyiz. Çok fazla zaman, bizi sevmek için insanın peşinde koştuğumuz, önemsiz olmayan insanlar tarafından körleştiriliyoruz, tüm bu zaman boyunca boşa harcadığımız ve bizi seven insanlar kaldırımda durup yalvarmamızı izliyor olmalı sokaklarda! Buna bir son verme zamanı. Kendimizi sevmemize izin verme zamanı. ”

  • “The only way that we can live, is if we grow. The only way that we can grow is if we change. The only way that we can change is if we learn. The only way we can learn is if we are exposed. And the only way that we can become exposed is if we throw ourselves out into the open. Do it. Throw yourself.”

“Yaşamanın tek yolu, büyümek. Büyümenin tek yolu değişmemiz. Değiştirebilmemizin tek yolu öğrenirsek. Öğrenebilmemizin tek yolu maruz kalmamızdır. Ve ortaya çıkabilmemizin tek yolu, kendimizi dışarıya atarsak. Yap. Kendinizi atın. ”

  • “Pain is a pesky part of being human, I’ve learned it feels like a stab wound to the heart, something I wish we could all do without, in our lives here. Pain is a sudden hurt that can’t be escaped. But then I have also learned that because of pain, I can feel the beauty, tenderness, and freedom of healing. Pain feels like a fast stab wound to the heart. But then healing feels like the wind against your face when you are spreading your wings and flying through the air! We may not have wings growing out of our backs, but healing is the closest thing that will give us that wind against our faces.”

“Acı insan olmanın sinir bozucu bir parçası, kalpteki bir bıçak yarası gibi hissettiğimi öğrendim. Acı, kaçamayan ani bir acıdır. Ama sonra öğrendim ki acı yüzünden güzelliği, hassasiyeti ve iyileşme özgürlüğünü hissedebiliyorum. Ağrı, kalbe hızlı bir bıçak yarası gibi hisseder. Ama sonra kanatlarını açıp havada uçarken iyileşme yüzüne karşı rüzgar gibi geliyor! Sırtımızdan büyüyen kanatlarımız olmayabilir, ama şifa bize yüzlerimize karşı bu rüzgarı verecek en yakın şeydir. ”

  • “A star falls from the sky and into your hands. Then it seeps through your veins and swims inside your blood and becomes every part of you. And then you have to put it back into the sky. And it’s the most painful thing you’ll ever have to do and that you’ve ever done. But what’s yours is yours. Whether it’s up in the sky or here in your hands. And one day, it’ll fall from the sky and hit you in the head real hard and that time, you won’t have to put it back in the sky again.”

“Bir yıldız gökten ve ellerinize düşüyor. Sonra damarlarınızdan sızar ve kanınızın içinde yüzer ve her bir parçanız haline gelir. Ve sonra tekrar gökyüzüne koymalısın. Ve bu, yapmanız gereken ve yaptığınız en acı verici şey. Ama senin olan senin. İster gökyüzünde, ister burada sizin ellerinizde. Ve bir gün, gökten düşecek ve kafasına çok sert vuracak ve o zaman, onu tekrar gökyüzüne koymak zorunda kalmayacaksınız. ”

  • “You will find that it is necessary to let things go; simply for the reason that they are heavy. So let them go, let go of them. I tie no weights to my ankles.”

“İşlerin gitmesine izin vermenin gerekli olduğunu göreceksiniz; sadece ağır olmalarından dolayı. Bırak gitsinler, bırak gitsinler. Ayak bileklerime ağırlık bağlamıyorum. ”

  • “The unhappiest people in this world, are those who care the most about what other people think.”

“Bu dünyanın en mutsuz insanları, diğer insanların ne düşündüğüne en çok önem veren insanlar.”

  • “Last night I lost the world, and gained the universe.”

“Dün gece dünyayı kaybettim ve evreni kazandım.”

  • “There is some kind of a sweet innocence in being human- in not having to be just happy or just sad- in the nature of being able to be both broken and whole, at the same time.”

“İnsan olmanın – hem mutlu hem de sadece üzgün olmak zorunda değil- aynı anda hem kırılmış hem de bütün olabilme niteliğinde tatlı bir masumiyet var.”

  • “The only person who can pull me down is myself, and I’m not going to let myself pull me down anymore.”

“Beni aşağı çekebilecek tek kişi kendim ve artık beni aşağı çekmeme izin vermeyeceğim.”

  • “Lots of things can be fixed. Things can be fixed. But many times, relationships between people cannot be fixed, because they should not be fixed. You’re aboard a ship setting sail, and the other person has joined the inland circus or is boarding a different ship, and you just can’t be with each other anymore. Because you shouldn’t be.”

“Birçok şey düzeltilebilir. İşler düzeltilebilir. Ancak çoğu zaman, insanlar arasındaki ilişkiler düzeltilemez, çünkü düzeltilmemelidir. Yelkenli bir gemi gemisindesiniz ve diğer kişi iç sirke katılmış ya da farklı bir gemiye biniyor ve artık birbirinizle birlikte olamazsınız. Çünkü olmamalısın. ”

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.