Cause İkinci ve Üçüncü Hali


#Cause Kullanımı, Örnek Cümleler

Okuduğumuz İngilizce metinlerde de karşımıza sıklıkla çıkan cause fiili; sebep olmak anlamına gelmektedir.  Sizler için hazırlamış olduğumuz bu içerikte cause, fiilinin 2. Ve 3. Hallerinin yanı sıra; bu durumlara örnek cümlelere de yer vereceğiz. Hazırsanız başlayalım.

Cause Fiili 2. Hali

Cause fiilinin 2.hali ‘’caused’’ olarak bilinmektedir.

Cause ikinci hali İle Kullanımı

İngilizcede en temel kurallardan biri; fiillerin düzenli ve düzensiz fiiller olarak iki gruba ayrılmasıdır. Düzenli fiiller olarak adlandırılan fiillerde; fiillerin sonuna –ed eki getirilmekte; 2. ve 3. haller bu şekillerde oluşturulmaktadır. Bir fiilin 2.hali geçmiş zamandan yani Past Tense içeren durumlardan bahsedilmesi gerektiğinde kullanılmaktadır. Düzenli bir fiil olan ‘’cause’’ fiilinin 2. zamandaki hali ‘’caused’’ dır.

Cause 2. hali İle Örnek Cümleler

  • The president caused many negativities.
  • Başbakan, birçok olumsuzluğa sebep oldu.
  • Worry caused his health to break down.
  • Endişe onun sağlığının bozulmasına neden oldu.

Cause 3. Hali

Cause fiili, düzenli fiil kategorisinde yer aldığından; bu fiilin 3. hali de ‘’caused’’ dır.

Cause üçüncü hali İle Kullanımı

İngilizce fiillerin üçüncü halleri, ‘’Verb 3’’ olarak kullanılmaktadır. Cause fiili daha önce de bahsettiğimiz gibi düzenli bir fiil olduğundan bu fiilin 3.hali de–ed eki alarak ‘’caused’’ şekline gelmiştir. Fiillerin üçüncü hallerinin kullanıldığı durumlar ise Türkçe anlamına göre geçmiş zamana benzetilen aslında farklı bir zaman olarak ifade edilen Perfect Tense’lerde geçerlidir.

Cause 3. Hali İle Örnek Cümleler

  • You have just caused us to miss the bus.
  • Otobüsü az önce kaçırmamıza sen sebep oldun.
  • She has already caused a lot of trouble.
  • O çoktan birçok belaya sebep oldu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar