Çevre İle İlgili İngilizce Cümleler ve Türkçe Anlamları


İngilizcede çevre kelimesinin karşılığı environment kelimesidir. Çevre ile ilgili cümlelere ve anlamlarına yer verdiğimiz yazımızda environment kelimesinin ve diğer çevre ile ilgili kelimelerin kullanım şeklini bulacaksınız. Yeşile karşı verilen mücadeleyi kitleselleştiren sivil toplum kuruluşlarının mottolarından da çıkartacağınız bazı sözcükleri aşağıda bulabilirsiniz.

İngilizce Çevre İle İlgili Kelimeler

Environment-Çevre

Nature-Doğa

Recycle-Geri dönüşüm

Global warming-Küresel ısınma

Waste battery-Atık pil

Plastic-Plastik

Paper-Kâğıt

Air pollution-Hava kirliliği

Water wastage-Su israfı

Natural heritage-Doğal miras

Environmental pollution-Çevre kirliliği

Ozone-ozon

Çöp-Garbage

Environmental issues-Çevre sorunları

Toxic-Zehir

Conservation-Koruma

Waste-Atık

Degradation-Bozulma

Disappear-Yok olmak

Earth-Dünya

Fallout-Radyoaktif yayılma

Fresh (air)-Temiz hava

Precaution-Önmelm, tedbir

Acidic-Asidik

Renewable-Yenilenebilir

Artifical-Yapay

Çevre (Environment) İle İlgili Cümleler ve Türkçe Anlamları

Bu açıklama da ABD başanı Trump’ın küresel ısınma ile ilgili çok konuşulan tweeti.

There are a lot of things we can do to protect our environment-Çevremizi korumak için yapabileceğimiz çok şey var

Anyone can do their bit to protect the environment-Çevreyi korumak için herkes bir şeyler yapabilir

The most beautiful heritage clean environment-En güzel miras temiz çevredir

Let’s keep our environment clean-Çevremizi temiz tutalım

Let us join hands to clean the environment-Temiz çevre için el ele verelim

Clean environment is the secret of long life-Temiz çevre uzun yaşamın sırrıdır

We must try to protect our environment-Çevremizi korumaya çalışmalıyız

Don’t pollute our environment-Çevremizi kirletmeyelim

We must keep the environment clean-Çevremizi temiz tutmalıyız

İngilizce Çevre İle İlgili Örnek Cümleler

Everyone must grow more trees-Herkes daha çok ağaç yetiştirmeli

We must leave healthy and clean World for the future-Gelecek için sağlıklı ve temiz bir dünya bırakmalıyız.

Let’s not leave batteries to nature-Doğaya pil atmayalım

We must recycle the garbage-Çöpleri geri dönüştürmeliyiz

We must prevent global warming-Küresel ısınmayı önlemeliyiz

We shouldn’t pollute nature-Doğayı kirletmemeliyiz

Wasting water is harming nature-Su israfı doğaya zarar verir

Paper bags should be used instead of plastic bags to protect the environment-Çevreyi korumak için plastik torbalar yerine kağıt torbalar kullanılmalı

Çevre ve doğa ile ilgili verdiğimiz kelime ve cümleler umarız işinize yaramıştır. Örnekleri çoğaltabilir, kelimeleri cümle içinde kullanarak çevre ile ilgili pratik yapabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar