Chico Xavier İngilizce Sözleri


Chico Xavier ingilizce sözleri arasında en popüler ve anlamlı olan sözleri sizler için derledik ve Türkçe’ye çevirdik. Chico Xavier sözlerini ve Türkçe anlamlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

  • “‎Though nobody can go back and make a new beginning… Anyone can start over and make a new ending.”

“Hiç kimse geri dönüp yeni bir başlangıç yapamaz … Herkes baştan başlayıp yeni bir son verebilir.”

  • “When we have faith and discipline everything becomes easier. Patience is the mother of all virtues. With anxiety all our lives become worse.”

“İnanç ve disipline sahip olduğumuzda her şey kolaylaşır. Sabır, tüm erdemlerin annesidir. Endişeyle tüm hayatlarımız daha da kötüleşir. ”

  • “The soul that acquires the virtue of forgiveness won’t find any more trouble. No matter what happens, he will know how to run his life …”

“Bağışlama erdemini kazanan ruh daha fazla sorun bulamaz. Ne olursa olsun, hayatını nasıl yöneteceğini bilecek … ”

  • “Tears do not replace sweat, at least it never did in me… When I just cry, I’m in the same situation.”

“Gözyaşları terin yerini almaz, en azından benim içimde hiç olmadı … Sadece ağladığımda aynı durumdayım.”

  • “Every little bit of peace I bring someone is worth the peace I never had.”

“Birisine getirdiğim her barış biraz, hiç yaşamadığım huzura değer.”

  • “I’m not irreplaceable … I’m nothing but grass growing on the ground; when the grass dies, another one replaces it …”

“Yeri doldurulamaz değilim … Yerde büyüyen ottan başka bir şey değilim; çim öldüğünde, bir başkası onun yerine geçer … ”

  • In terms of changes, the spiritual mentors teach me that I must not forget those relating primarily to improve myself.”

Değişiklikler açısından, manevi mentorlar bana öncelikle kendimi geliştirmek için ilgili olanları unutmamam gerektiğini öğretiyor. ”

  • “Deus nos concede, a cada dia, uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela, corre por nossa conta.”
  • “If I would expect better spiritual conditions to serve, I would not have started until the present moment.”

“Daha iyi ruhsal koşulların hizmet etmesini bekleseydim, şimdiye kadar başlamazdım.”

  • “The worker faithful to the well has neither the intention, or time, to violate the name and the service of others.”

“Kuyuya sadık olan işçinin, başkalarının adını ve hizmetini ihlal etme niyeti veya zamanı yoktur.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar