Çocuklar Gibi İngilizce Konuşmak


Çocukların konuşmaya başlamadan önceki dönemleri gözlemlendiğinde onların konuşulanları hep dinledikleri gözlerinden anlaşılır. Pür dikkat dinlerler ama konuşmazlar. Çünkü konuşabilmeleri için henüz otomatik konuşma yerleşmemiş, alt yapı olgunlaşmamıştır. Sonra bir an gelir konuşmaya ve iki kelimelik cümleler kurmaya başlarlar. Ebeveynler veya çevresindekiler aslında onlara bu yaşa kadar hiçbir kelimeyi dikte etmemiş, “tekrarla bakayım” dememiştir.

Dinleme yani sessizlik dönemi

Çocukların konuşmaya başlamadan önceki dönemlerine sessizlik dönemi denilmiş. Yani bir nevi duyduklarını hafızaya teker-teker kaydetme dönemi gibi düşünülebilir. Ama bu dönemde dikkat ederseniz konuşmaya çalışmazlar. Sadece dinlerler. Konuşmaya başladıkları dönemde ise artık konuşma denen olay otomatik gerçekleşir. Yani konuşmak için düşünmezler. Kelimeler kendiliğinden dökülür. İngilizce öğrenmede dinleme ve konuşma sistemi üzerine kurulu olan eğitim sistemleri işte bu yüzden daha başarılıdır.

Çocuklar gramer öğrenmeden konuşmaya başlar

Demek ki konuşmaya başlamak için gramer bilmek gerekmiyor. Bu demek değildir ki kurulan cümlelerde gramer yok. “Su istiyorum” diyen bir çocuk elbette ki gramer kurallarına uygun bir cümle kurmuştur. Ama bunu önce gramer öğrenerek değil dinleyerek öğrenmiş ve duyduğunu tekrarlamıştır. Önce gramer öğrenmiş olsaydı bu cümleyi anında kurması bu kadar kolay olmazdı. Konuşma denen olayda kendi dilinde kimse gramer düşünerek konuşmuyor. Cümleleri düşünmeksizin peş peşe sıralıyoruz.

Çocuklar gibi İngilizce konuşmayı öğrenmek

Şimdi buraya kadar yazdıklarımızı bir yetişkin nasıl uygulayacak ve tıpkı bir çocuğun kendi dilini öğrendiği gibi İngilizce öğrenecek?

  • Grameri bir kenara bırakarak,
  • Bol-bol dinleme egzersizleri yaparak, doğru dinlemeyi öğrenerek,
  • Dinleme ve konuşma becerisi kazandıran teknikler uygulayarak.

Eğitim öğretim hayatı boyunca zaten tüm zamanları ve gramer kurallarını öğrenmiştiniz. Eğer konuşabilmek için gramer öğrenmek ön koşul olsaydı şimdi akıcı bir İngilizceniz olurdu. 5-6 yaşındaki bir çocuk nerdeyse tüm ihtiyaçlarını ve çevresinde olan biteni konuşup anlatabilir. Ama hiçbir gramer kuralını bilmez. Ne zamanları, ne isim, sıfat, zamir, zarf veya edatları bilir, ama konuşur.

Dinleyin ve konuşun

Bunu en iyi yapabileceğiniz eğitim olan online İngilizce ile dinleme ve konuşma egzersizlerini Amerikalı öğretmenlerle yapabilir, gramere takılmadan birkaç ayda İngilizce konuşmaya başlayabilirsiniz.

Üstelik bu sistemi denemesi ücretsiz! Bilgi için, anasayfamızdaki formu doldurabilirsiniz.

Son Yazılar