COLIN’S İngilizce Mülakat Soruları ve Cevapları


COLIN’S 38 ülkede 600’den fazla mağazasıyla, hem fiziki hem internet siteleri üzerinden hem de çağımızın sanaldaki pazar yerleri olan hepsiburada, trendyol, morhipo gibi sitelerden verdiği hizmetle kurumsal bir hazır giyim firmasıdır. Kadın, erkek triko, ayakkabı, pantolon, aksesuar ve daha birçok ürün yelpazesiyle tercih edilen bir firmadır. COLIN’S Eroğlu Holding şirketlerinden biridir. COLINS’in sahibi ve kurucusu Nurettin Eroğlu’dur. Marka ismi “Kulis” olarak çıkmış olsa da yurtdışına açılma fikri ve vizyonu, ismin COLIN’S yönünde evrilmesine sebep olmuştur.

Yukarıda verdiğimiz genel bilgilerde de yer aldığı gibi COLIN’S birçok ülkede hizmet vermekte ve dolayısıyla müşteri iletişiminde farklı dillerde de iletişim sağlamaktadır. Günümüz dünyasında ortak bir dilde İngilizce ile buluşuyoruz. COLIN’S bu sebeple çalışanlarından dil bakımından belirli bir yeterlilik beklemektedir. İstihdam edeceği personelin yeterlilik bakımından oluşturduğu profilde yabancı dil yeterliliğine de önem vermekte. Bu sebeple çeşitli kariyer sitelerinde verdikleri ilanda aradıkları özellikler bölümlerinde “yurtdışı seyahat engeli bulunmayan” ve “iyi derecede İngilizce bilen” kıstaslarını da ekliyorlar. Gelişen dijital sektör ve iletişim çağında İngilizce bilmenin eskisinden daha önemli bir hale geldiği de malum.

Peki, o zaman hepimizin merak ettiği bölümü geçiyoruz.

COLIN’S İngilizce yeterlilik derecenizi mülakatlarında nasıl ölçüyor? COLIN’S Mülakat Soruları ve Cevapları Nedir?

Dediğimiz gibi dijital çağa ve gelişen çağa ayak uyduran şirketler arasında olan COLIN’S, mülakatlarda eski usul gibi ilerlemiyor. Öncelikle kariyer sitelerinden ya da İnsan Kaynakları maillerine gönderdiğiniz CV üzerinden size bir online sınav geliyor, bunu mailiniz üzerinden size ulaştırıyorlar. Bu sırada kameranız ve mikrofonunuz açık oluyor, siz bu şekilde aslında bir ön mülakat oluşturuyorsunuz. Bu sınav kurumun tercihine göre klasik “Neden şirketimizi seçiyorsunuz?” “Gelecek hakkında planlarınız neler” tarzında olabileceği gibi genel bir yetenek sınavı şeklinde de olabilir.
Genel yetenek sınavında sizden beklenebilecek hususları aşağıda sıralıyoruz. Genel yetenek testi nedir? Ufak bir göz atalım…

*Bir tablo veya grafiksel bir bilgiyi doğru bir şekilde yorumlayarak anlamlandırma
*Problem çözme becerisi (bunu havuz problemleri mantığında düşünebilirsiniz)
*Şematik veya soyut kavramlar üzerinden akıl yürütme (hızlı ve analitik düşünme beceriniz ölçülmektedir)
*Akıl Yürütme (verilen bir takım toplu bilgiler üzerinden sorulan soruyu anlamlandırıp, bilgileri gruplandırarak sonuca ulaşma becerisi)
*Mekanik Muhakeme Gücü (Fiziksel temel bilgiler üzerinden sorulan soruları anlamlandırarak sonuca ulaşma)

Size gönderilen sınava verdiğiniz cevapların kayıtları üst yöneticiler ve İnsan Kaynakları tarafından incelenerek, sonraki mülakat aşamasına çağırıp çağırılmayacağınız değerlendiriliyor. Daha sonraki aşamada sanal bir görüşmeden ziyade hem tanışma hem de sözlü olarak yeterliliğinize bakılıyor.

Bunu da belirttikten sonra zihinlerinizde canlanan soruyu tahmin etmemize müsaade edin;

COLIN’S Sözlü İngilizce Mülakatta Hangi Seviyede İngilizce Bilmek Yeterli Olur? COLIN’S Mülakatında Nelere Dikkat Etmeliyim?

Mülakatlar ne şekilde olursa olsun en önemlisi ilk intibadır. Elbette bunun yazılı bir şematiği yok ve şunu yaparsanız mükemmel bir intiba bırakırsınız diye kimse söyleyemez fakat yazılı olmayan kurallardan ilki güzel bir görünüştür. Şart değil ve bunun için hazırlanmasanız da size kimse neden günlük kıyafetleriniz ile geldiniz demez ancak mülakatı yapanlar yine de ister istemez bunu dikkate alacaktır. İngilizceniz hangi doğrultuda ölçülecek konusuna değinirsek dil ve kelime bilginiz öncelikli olarak okuma beceriniz de test edilecektir. Telaffuzunuz nasıl ve sorulan sorulara karşı kendinizi akıcı bir şekilde ifade edebiliyor musunuz gibi kritik noktalar değerlendirmeye alınacaktır.

Şimdi dilerseniz daha öncesinde COLIN’S işe alım mülakatlarında sorulmuş hem şirkete ait hem de mağazacılık sektörüne ait sorulara benzeyen İngilizce sorulara ve muhtemel yanıtlarına bir göz atalım.

Size verdiğimiz cevapların örnek ve olası cevaplar olduğunu ve bu cevapları kendinize göre uyarlamanız gerektiğini belirtmekte de fayda var elbette.

COLIN’S INTERVIEW IN ENGLISH

General Information About COLIN’S

COLIN’S is a corporate ready-made clothing company with more than 600 stores in 38 countries, both on physical and internet sites, as well as on the virtual market places of our age, from the sites such as hepiburada, trendyol and morhipo. It is a preferred company with its women’s, men’s knitwear, shoes, trousers, accessories and many more. COLIN’S is one of the Eroğlu Holding companies. Nurettin Eroğlu is the owner and founder of COLINS. Although the brand name came out as “Kulis”, the idea and vision of opening up abroad caused the name to evolve in the direction of COLIN’S.

As mentioned in the general information we provided above, COLIN’S serves in many countries and therefore provides communication in different languages in customer communication. In today’s world, we meet English in a common language. For this reason, COLIN’S expects a certain competence in terms of language from its employees. It also attaches importance to foreign language proficiency in the profile it creates in terms of proficiency of the personnel it will employ. For this reason, they add the criteria of “no foreign travel disability” and “fluent English” in the features section they are looking for in their ads on various career sites. It is also known that knowing English has become more important than before in the developing digital industry and communication age.
Well, then we pass the part we all wonder.

How does COLIN’S measure your English proficiency in your interviews? What are COLIN’S Interview Questions and Answers?

As we said, COLIN’S, which is among the companies that keep pace with the digital age and developing age, does not proceed in the interviews like the old way. First of all, an online exam is sent to you via career sites or CV sent to Human Resources mails, and they deliver it to you by e-mail. Meanwhile, your camera and microphone are on, so you actually create a preliminary interview. This exam is based on the institution’s preference. It may be in the style of “Why choose our company?” or “what are your plans for the future” or as a general aptitude test.
We list the issues that can be expected from you in the general aptitude test below. What is the general aptitude test? Let’s take a little look…

* Interpreting a table or graphical information by interpreting it correctly
* Problem solving skill (you can think of it in the logic of pool problems)
* Reason through schematic or abstract concepts (your rapid and analytical thinking skills are measured)
* Reasoning (the ability to understand the question asked through a set of collective information and to reach the result by grouping the information)
* Mechanical Reasoning Power (reaching the result by making sense of the questions asked on physical basics)

The records of your answers to the exam sent to you are examined by the top managers and Human Resources and it is evaluated whether you will be invited to the next interview stage or not. In the next stage, your proficiency is met both in acquaintance and verbal rather than in a virtual meeting.

Let us guess the question that comes to life in your minds after stating this;

What Level of English Speaking is Enough in an Oral English Interview? What Should I Pay Attention to in COLIN’S Interview?

Regardless of the form or type of interviews, the most important thing is the first impression. Of course, this does not have a schematic or certain rule. No one can tell that you will leave a perfect impression if you do this or that. However, the first of the unwritten rules is a beautiful appearance. It is not a requirement, and even if you are not prepared for this, nobody will tell you why you came with your daily clothes, but those who do the interview will still take it into consideration. If we talk about the direction of your English to be measured, your language and vocabulary will be tested first and your reading skills will be tested. Critical points such as how your pronunciation is and can you express yourself fluently against the questions asked will be evaluated.

Now let’s take a look at the English questions and their possible answers, similar to the questions of both the company and the retail industry, which were previously asked in COLIN’S recruitment interviews.

It is of course also worth noting that the answers we give you are examples and possible answers and that you should adapt these answers for yourself.

Sample Questions Asked in a Retail Job Interview

1. Do you work well with people?

I work really smoothly with others. I think that’s really important in our department which is retail. It is also very important for us to always remember that we are on the same team.

2. What is good customer service?

According to me, the core of good client support is obliging clients. That implies welcoming them merrily and having the information to respond to their inquiries too. I generally give clients a grin and welcome, and attempt to become more acquainted with store stock, as well.This guarantees that if a client has an inquiry concerning estimating or fit, I’m prepared with an answer.

3. What hours are you available?

Since I’m a student, I’m not accessible during class hours. For me, that is Monday and Wednesday mornings, just as late in the Friday evening. Other than that, I’m accessible to work any move you have accessible — and I’m energetic for a considerable length of time, so evenings and ends of the week are suitable for me.

4. Why do customers shop at this store?

Everything is just about the experience. For example, at my nearby office, there’s constantly a light consuming. Different branches I’ve been to have crisp blossoms. Furthermore, I’ve seen how the agents give me a chipper welcome and customized suggestions. Nobody ever appears as though they’re forcefully offering to me. All the way, I think clients appreciate the experience of making an appearance at Colin’s Company — it resembles a treat.

5. A customer becomes irate with you, and demands to speak to your supervisor. How do you handle the situation?

At the point when I address clients, I generally attempt to be compassionate, and genuinely comprehend and fix the issue. Be that as it may, now and then, an issue isn’t fixable or a client is simply in a genuinely terrible state of mind. On the off chance that a client requested to address my manager, I’d concur, and furthermore apologize for not having the option to determine the circumstance. At that point, I’d get my chief as quick as could reasonably be expected, and clarify the conditions so my director would be set up to manage the client. Subsequently, I’d most likely approach my administrator for criticism, in the event that there’s anything I can do to keep away from a comparable circumstance later on.

6. Why are you applying to work here?

For my entire life I’ve been a major costumer of clothing. I love shopping and I can understand the difference in quality of the product. That is why I can give advice to loved ones about dress. I’d love to work at Colin’s to have the option to assist clients with discovering clothings—regardless of whether it’s a particular title they can’t discover by themselves or decide whether the dress they had tried is good fort hem or not.

7. What would you do if your replacement doesn’t show up?

My initial step is connect with my substitution, to get a feeling of the circumstance. I’d need to know whether the individual is a finished no-appear, or simply trapped in rush hour gridlock. At that point, I’d discover my administrator and told her about the circumstance, so we could make sense of elective choices together.

8. If hired, how long do you plan on working here?

Whenever procured, I’d prefer to work with Colin’s Company on a long haul premise. I’m in school for the following four years, and anxious for a steady job and to be a piece of the group here.

9. The credit card machine is broken. What do you say to the customers?

The prior individuals realize the machines are down, the better. So first, I’d ensure my chief knew about the circumstance. At that point, I’d recommend setting up a sign to illuminate clients that the machine is down, so they can hurry to the ATM before getting to the sales register. As clients paid, I’d apologize for the bother and express gratitude toward them for their comprehension.

10. What do you see as your greatest strength?

Having solid relational abilities implies that I can function admirably with other colleagues, and that I am additionally truly happy with collaborating with clients. I will in general consider myself a genuine social butterfly, and I truly appreciate associating with clients and helping them discover the things they’re searching for.

Soruların ve cevapların Türkçe karşılıkları:

1. İnsanlarla çalışma konusunda nasılsınızdır?

Başkalarıyla gerçekten sorunsuz çalışıyorum. Sanırım bu, pistteki herkesin aynı ekibin bir parçası gibi görünmesinin önemli olduğu perakende satışta gerçekten önemli.

2. İyi müşteri hizmeti nedir?

Bana göre, iyi müşteri hizmetinin en can alıcı noktası, müşterileri iyi ağırlamaktır. Bu da aslında onları güler yüzle karşılamak ve sordukları soruları cevaplayabilecek bilgiye sahip olmak demektir. Kendi adıma müşterileri her zaman gülümseme ile karşılarım ve aynı zamanda da mağazadaki ürünleri öğrenmeye çalışırım. Bu da müşterinin beden ya da renkle ilgili sorusu olduğunda verecek bir cevabım olmasına yardım eder.

3. Hangi gün ve saatlerde çalışabilirsiniz?

Okulum olduğu için ders saatlerinde ne yazık ki müsait olamıyorum. Benim durumumda bu Pazartesi ve Çarşamba sabahları ve bir de Cuma akşamları oluyor. Bunların dışında sizin uygun gördüğünüz herhangi bir vardiyada çalışabilirim. Çalışma konusunda sıkıntım olmadığını belirtmek isterim bu yüzden gece vardiyaları ya da hafta sonları da benim için uygundur.

4. Müşteriler neden buradan alışveriş yapsınlar?

Aslında bu tamamen deneyimle alakalı. Örnek verecek olursam, benim evimin yakınındaki şube çok sıkı çalışıyor ve sürekli satış yapıyor. Şunu fark ettim ki, satış personeli bana ne kadar güler yüzle davranır ve kişisel tavsiye verirse, ben  o kadar mutlu oluyorum. Kimse baskıyla satış yapmaya çalışıyor gibi görünmüyor mesela. Bence olay tamamen müşterilerin daha önceki alışveriş deneyimleriyle alakalı; bu yüzden Colin’s şirketini tercih ediyorlar. Yani kendilerine nasıl davranıldığına önem veriyor ve bu deneyime göre hareket ediyorlar.

5. Diyelim ki bir müşteri size sinirlendi ve yöneticinizle konuşmak istediğini söylüyor. Durumu nasıl idare edersiniz?

Ben müşterilerle konuşurken her zaman empati kurmayı denerim ve onları gerçekten anlayarak sorunları çözmeye çalışırım. Fakat bazen sorun gerçekten içinden çıkılacak gibi olmayabiliyor ya da müşteri kötü gününde olabiliyor. Eğer bir müşteri yöneticimle konuşmak isterse, bunu kabul eder ve sorununu çözemediğim için özür dilerim. Sonrasında bir koşu ve mümkün olabildiğince hızlı bir şekilde yöneticimin yanına gidip sorundan bahsederim ve böylece yöneticim müşterinin yanına geldiğinde soruna bir çözümle gelecek vakti kazanmış olur. Sonrasında da muhtemelen yöneticimle geri bildirim için görüşürüm. Gelecekte tekrar benzer bir durum olmasını önlemek için yapabileceğim bir şey olup olmadığı ile ilgili bilgi alırım.

6. Burada neden çalışmak istiyorsunuz?

Hayatım boyunca giyim sektörünün sıkı bir müşterisi oldum. Alışverişi severim ve ürünler arasındaki kalite farkını da anlayabilirim. Belki de bu yüzden sevdiklerin kıyafet konusunda kararsız kaldıklarında benden tavsiye alırlar. Colin’s mağazasında da müşterilere kıyafet seçeneklerinde yardımcı olabilmek için ve giyim dünyasını keşfedebilmeleri için yardımcı olabilmek adına çalışmak isterim.

7. Sizden sonra çalışacak olan iş arkadaşınız işe gelmezse ne yaparsınız?

Yapacağım ilk şey durum hakkında bilgi alabilmek için iş arkadaşıma ulaşmak olur. Bu kişinin tamamen gelmeyeceğini mi yoksa sadece trafikte kalmak gibi bir durumun ortasında mı kaldığını öğrenirim. Sonrasında ise yöneticimi bulurum ve ona durum hakkında bilgi veririm. Böylece beraber alternatif çözümler üzerine konuşup ne yapabileceğimize bakarız.

8. İşe alınırsanız burada ne kadar süre çalışmayı düşünüyorsunuz?

Eğer işe alınırsam uzun yıllar Colin’s ile çalışmak isterim. Önümüzdeki dört yıl boyunca okulum devam edecek ve burada takımın bir parçası olup kalıcı olmayı gerçekten çok isterim.

9. Pos cihazının bozulduğunu farz edelim. Müşterilere ne dersiniz?

İnsanlar pos cihazının bozulduğunu ne kadar erken bilirse, o kadar iyi bence. Bu yüzden ilk olarak müdürümü durumdan haberdar ederim. Sonrasında müşterilerin de durumdan haberdar olmaları için cihazın bozuk olduğuna dair bir tabela ya da işaret koymayı öneririm. Böylece müşteriler kasaya gelmeden önce ATM’ye gidip para çekebilirler. Müşteriler ödeme yaptıkça da aksaklık için onlardan özür dileyip anlayışları için teşekkür ederim.

10. Size göre en güçlü yönünüz nedir?

Kuvvetli iletişim becerilerim vardır ki bu da çalışma arkadaşlarımla iyi geçinerek çalışabileceğimi gösterir. Bunun dışında müşterilerle etkileşimdeyken de oldukça rahatımdır. Kendimi tam olarak insan canlısı biri olarak ifade edebilirim ve müşterilerle iletişim olmaktan ve onlara aradıkları şeyi bulmalarında yardımcı olmaktan keyif alırım.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar