Collect İkinci ve Üçüncü Hali


Collect İkinci ve Üçüncü Hali

Collect 1. Hali

Collect fiili ‘’toplamak, biriktirmek’’ anlamına gelmektedir. Collect fiilinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Collect 1. Hali Örnek Cümleler

  • If you would like to collect information about the historical sites around, you need to have a guide who will direct you and give you the information needed.

(Etrafınızdaki tarihi yerler hakkında bilgi toplamak istiyorsanız, sizi yönlendirecek ve size gerekli bilgileri verecek bir rehberiniz olması gerekir.)

  • The kindergarten teachers try to teach children how to collect money and how to be a thrifty person.

(Anaokulu öğretmenleri çocuklara nasıl para toplayacaklarını ve tutumlu bir insan olmayı öğretmeye çalışırlar.)

  • The shuttle will be waiting for you at the outside and it will collect you from the entrance of main hall.

(Servis dışarıda sizi bekliyor olacak ve ana salonun girişinden sizi alacak.)

Collect 2. Hali

Collect fiili kurallı bir fiildir ve ikinci hali ‘’collected’’ olur. Collect fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Collect 2. Hali Örnek Cümleler

  • The findings of the excavation were collected by the government and sent to the museum to be exhibited.

(Kazı bulguları hükümet tarafından toplanmış ve sergilenmek üzere müzeye gönderilmiştir.)

  • She was very dissappointed when she found out the money which she collected was not enough to buy the toy she wanted.

(Topladığı paranın istediği oyuncağı almak için yeterli olmadığını öğrendiğinde çok hayal kırıklığına uğramıştı.)

  • We collected a bundle of old clothes to be give to the people who are not as lucky as we are.

(Bizim kadar şanslı olmayan insanlara vermek için bir grup eski kıyafet topladık.)

Collect 3. Hali

Collect fiili kurallı bir fiildir ve üçüncü hali ‘’collected’’ olur. Collect fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili cümle örnekleri aşağıdaki gibidir.

Collect 3. Hali Örnek Cümleler

  • We have collected enough information about the attacking group and we will take action immediately.

(Saldıran grup hakkında yeterli bilgi topladık ve hemen harekete geçeceğiz.)

  • While they were trying to find money to pay the debt, she had already collected the right amount.

(Onlar borcu ödemek için para bulmaya çalışırken, o tam miktarı zaten toplamıştı.)

  • The protestors have been collected outside the white house and they are waiting for the press to come.

(Protestocular beyaz sarayın dışında toplandı ve basının gelmesini bekliyorlar.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar