Commit İkinci ve Üçüncü Hali


Commit İkinci ve Üçüncü Hali

Commit 1. Hali

Commit fiili ‘’işlemek’’ anlamına gelmektedir. Commit fiilinin kullanımı ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

Commit ile ilgili cümleler

  • He thought to commit suicide until she convinced her and she tried all the options for his mental health.

Onu ikna edene kadar intihar etmeyi düşündü ve zihinsel sağlığı için tüm seçenekleri denedi.

  • New evidence reveals that she did not commit this crime and she was innocent for all these years.

Yeni kanıtlar bu suçu işlemediğini ve tüm bu yıllar boyunca masum olduğunu ortaya koyuyor.

  • There were unconfirmed reports about that he tried to commit suicide and therefore they weren’t enough for him to get hospitalized to get a proper care.

İntihar etmeye çalıştığına dair doğrulanmamış raporlar vardı ve bu nedenle uygun bir bakım almak için hastaneye kaldırılması için yeterli değildi.

Commit 2. Hali

Commit fiili kurallı bir fiildir ve bu fiilin ikinci hali ”committed” olur. Commit fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir.

Commit 2. Hali Cümle Örnekleri

  • She committed a great crime and was arrested in return but she never confessed that she had done it.

Büyük bir suç işledi ve karşılığında tutuklandı, ancak bunu asla itiraf etmedi.

  • James committed himself to this job and in return he got promoted and his salary became much more higher.

James kendini bu işe adadı ve karşılığında terfi etti ve maaşı çok daha yüksek oldu.

  • After his father got killed in an accident, he committed his all life to find the murderer and make him pay what he has done.

Babası bir kazada öldürüldükten sonra , hayatını katili bulmaya ve yaptığını ödettirmeye adadı.

Commit 3. Hali

Commit fiili kurallı bir fiildir ve bu fiilin üçüncü hali ”committed” olur. Commit fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir.

 Commit 3. Hali Cümle Örnekleri

  • When he was found to have committed a crime, he investigated all the lawyers in the city to defend himself.

Bir suç işlediği tespit edildiğinde, şehirdeki tüm avukatları kendisini savunmak için araştırdı.

  • When he realized that his friend had committed this crime, he knew that he had to report it but he couldn’t.

Arkadaşının bu suçu işlediğini fark ettiğinde, bunu bildirmesi gerektiğini biliyordu ama yapamadı.

  • His brother was a high profile criminal. Even though he tried to keep himself away from his dirty jobs, he committed some crimes too.

Kardeşi yüksek profilli bir suçluydu. Kendisini kirli işlerinden uzak tutmaya çalışsa da, bazı suçlar da işledi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar