Comparative ve Superlative Detaylı Konu Anlatımı ve Örnekler


Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Comparative – Superlative konusu çok basit olmasına rağmen kullanım amaçları sıklıkla karıştırılan konulardan biridir. Öğrenmesi çok eğlenceli olan bu konunun temelini ve kullanım alanlarını öğrenmek için bazı püf noktaları bilmek gerekmektedir. Bugün ComparativeSuperlative detaylı konu anlatımı ve örnekleri püf noktaları ile birlikte inceleyelim.

Comparatives Konu Anlatımı ve Örnekler

Comparative kelimesi Türkçe karşılığı “karşılaştırmak” olan compare fiilinden gelir. Gramerde de karşımıza comparative adjectives yani “karşılaştırma sıfatları” olarak çıkar. Karşılaştırma sıfatları birden fazla hayvanı, insanı, nesneyi kıyaslamak için kullanılır. Örneğin “Benim bilgisayarım seninkinden daha yeni” cümlesinde karşılaştırma bulunmaktadır. İki bilgisayarı kıyasladım ve benimkinin daha yeni olduğunu vurgulamış oldum. Bunu İngilizce;

My computer is newer than yours.

olarak belirtiriz.
Yenilik bakımından kıyaslama yaptığımız için “new” sözcüğüne “er” ekini getiririz.

Comparative Cümle Yapısı

Comparative cümlesi kurulurken bu öge sıralamasına dikkat edilmektedir.

Subject + Verb + Adjective + Than + Object
Özne + Fiil + Sıfat + Than kelimesi + Nesne

Burada cümle yapısını kurarken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar bulunuyor.

  • Eğer kullandığınız sıfat tek heceliyse sıfatın sonuna -er takısı getirilir.

Bigger – daha büyük
Shorter – daha kısa
Faster – daha hızlı
Darker – daha karanlık

Örnek cümleleri birlikte inceleyelim:

Tugay is shorter than Caner.

Tugay Caner’den daha kısa boyludur.

A rabbit is faster than a turtle.

Bir tavşan bir kaplumbağadan daha hızlıdır.

That box is bigger than this one.

O kutu bundan daha büyüktür.

My room is darker than kitchen.

Benim odam mutfaktan daha karanlık.

  • Eğer kullandığınız sıfat iki heceli ve sonu “y” harfi ile bitiyorsa o “y” düşer ve yerine “ier” getirilir.

Funny – funnier (daha eğlenceli)
Happy – happier ( daha mutlu)

Ayşe is funnier than Funda.

Ayşe Funda’dan daha eğlenceli.

  • Eğer sıfatınız iki veya daha çok heceli ise sıfattan önce “more” kelimesi getirilir. More kelimesi “daha” anlamına gelir. Örnek cümleleri beraber inceleyelim.

My mobile phone is more expensive than your mobile phone.

Benim telefonum seninkinden daha pahalı.

Hannah is more popular than her.

Hannah ondan daha popüler.

I am more successful than my brother at school.

Ben okulda abimden daha başarılıyım.

My mother is more beautiful than all women.

Benim annem bütün kadınlardan daha güzel.

Bungee jumping is more exciting activity than diving.

Bungee jumping, dalıştan daha heyecanlı bir aktivite.

Superlative Konu Anlatımı ve Örnekler

Superlative kelimesi de “super” den türemektedir. “Üstünlük bildiren sıfatlar” ise Superlative adjectives anlamına gelir. Bu konuda da comparative adjective konusunda olduğu gibi karşılaştırma anlamı vardır ama 2 şeyi kıyaslamak yerine tek bir şeyin diğer hepsi ile kıyaslanmasını sağlar. Comparative konusunda “daha” kelimesini kullanmanız gerekirken superlative’de “en” kelimesini kullanmanız gerekir. Bu yüzden üstünlük belirtmek için kullanılır.
Örneğin,
My mother is the most beautiful women in the world. Cümlesinde “Benim annem bu dünyadaki en güzel kadındır.” diyerek annemi diğer bütün kadınlarla kıyaslamış oluruz.

Superlative Cümle Yapısı

Superlative cümle kurulurken bu öge sıralamasına dikkat edilmelidir:
Subject + Verb + The + Adjective + Object
Özne + Fiil + The kelimesi + Sıfat + Nesne

Comparative cümlelerde olduğu gibi Superlative cümlelerde de dikkat etmemiz gereken birkaç nokta bulunuyor.

  • Cümlede kullanacağınız sıfat tek heceliyse sıfata “-est” takısı getirilir.

Biggest – En büyük
Shortest – En kısa
Fastest – En hızlı
Darkest – En karanlık

İt is the biggest library in our school.

Bu bizim okuldaki en büyük kütüphanedir.

I am the shortest in our family.

Ben ailemizdeki en kısa kişiyim.

Lewis Hamilton is the fastest pilot in Formula 1.

Lewis Hamilton en hızlı Formula 1 pilotudur.

I was there for you in your darkest times.

Senin en karanlık zamanlarında senin için oradaydım.

  • Kullandığınız sıfat 2 heceliyse ve “y” harfi ile sonlanıyorsa “y” düşer ve “iest” getirilir.

Funny – Funniest (en eğlenceli)
Happy – Happiest (en mutlu)

I was the happiest girl

En mutlu kız bendim.

She is the funniest person in the world.

O, dünyadaki en eğlenceli kızdır.

  • Eğer sıfatınız 2 veya çok heceliyse sıfattan önce “the most” kalıbı getirilir.

She is the most intelligent person I have ever seen.

O gördüğüm en zeki kız.

This chair is the most comfortable chair in the class.

Bu sandalye sınıftaki en rahat sandalye.

Health is the most important thing.

Sağlık en önemli şeydir.

Charles Leclerc is the most handsome driver in Formula 1.

Charles Leclerc en yakışıklı Formula 1 pilotudur.

Hermes is the most expensive bag brand.

Hermes en pahalı çanta markası.

Bu kurallara uymayan 4 sıfat bulunmaktadır : bad, good, far ve little. Bu sıfatların comparative ve superlative formunu ezberlemeniz gerekmektedir.

AdjectiveComparativeSuperlative
Good(iyi)Better(daha iyi)The best (en iyi)
Bad(kötü)Worse(daha kötü)The worst(en kötü)
Little(az)Less(daha az)The least( en az)
Far(uzak)Farther/Furthest(daha uzak)The farthest/furthest (en uzak)

Quiet, clever, narrow ve simple sıfatları ise hem kısa heceli sıfat kalıbına hem de uzun heceli sıfat kalıbına uyarlar. Yani clever sıfatını hem “cleverer” şeklinde hem de “more clever” şeklinde kullanabilirsiniz.

Gramerinizi Konuşarak Öğren ile Geliştirin

İngilizce öğrenmenin ve gramerinizi geliştirmenin en güzel yolu alanında uzman kişilerden destek almaktır. Konuşarak Öğren sizi amacınıza profesyonel bir şekilde ulaştırır. Konuşarak Öğren Youtube kanalını takip ederek içeriklerden haberdar olabilir, blog sayfası sayesinde eksik olduğunuz konuları tamamlayabilirsiniz. Konfor alanınızdan çıkmadan kaliteli online eğitim programı ile İngilizce öğrenmek istiyorsanız Konuşarak Öğren tam size göre!

Comparative ve Superlative Konularıyla İlgili Sık Sorulan Sorular

  • Comparative ve Superlative konularının farkı nedir?

Comparative’de iki şey,nesne veya insan kıyaslanırken Superlative’de ikiden fazla kıyaslama yapılır. Örneğin iki kişinin boyunu kıyaslıyorsanız comparative ancak üç kişi içerisinden hangisinin en kısa ya da uzun olduğunu söylüyorsanız superlative kullanırsınız.

  • Hangi sıfatın önüne more kelimesi getireceğimi hangi sıfata -er eki getireceğimi nasıl anlarım?

Quiet, clever, narrow ve simple gibi istisnalar hariç tek heceli sözcüklere -er eki, iki veya daha fazla heceli sıfatların önüne ise more kelimesi getirmeniz gerekir.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.