Compare İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamı “karşılaştırmak” olan compare fiili cümle içinde oldukça fazla karşımıza çıkmaktadır. Biz de fiilin ikinci ve üçüncü hallerini örnek cümleler yoluyla inceleyelim.

Compare Fiili İkinci Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsettiğimizde, yani past simple Tense söz konusu ise compare fiilini ikinci hali ile kullanırız. Compare fiilinin ikinci hali “compared” şeklindedir.

Compare İkinci Hali ile Kullanımı

Compare fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzenli fiillerden biri olduğu için ikinci halinde kelimenin sonuna -ed takısı alır. Fakat kelime zaten “e” harfi ile bittiği için ikinci halinde sadece sonuna bir -d takısı eklemiş oluruz. Dolayısıyla kelimemiz “compared” haline gelir. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiil compared halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani compare olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani compare olarak kullanılır.

Compare İkinci Hali ile Örnek Cümleler

 • When the woman compared the dress she had liked to the other one, she decided to buy it.
  (Kadın beğendiği elbiseyi diğeriyle karşılaştırınca, onu satın almaya karar verdi.)
 • Did you compare the essays that I gave to you?
  (Sana verdiğim makaleleri karşılaştırdın mı?)
 • My father never compared me any other kid when I was a child. That is why I have a strong self reliance.
  (Babam ben çocukken asla beni diğer çocuklarla kıyaslamadı. Bu yüzden kuvvetli bir özgüvenim oldu.)

Compare Fiili Üçüncü Hali

Üçüncü hali, ikinci halinde olduğu gibi “compared” şeklinde olan compare fiili; past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır.

Compare Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + compared ya da has + compared şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have compared şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + compared şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım özne fark etmeksizin had + compared şeklindedir.

Compare Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

 • I have never compared you with other men till you lost your faith to me.
  (Bana karşı güvenini kaybedene kadar seni asla başka adamlarla kıyaslamamıştım.)
 • Have you compared two passages with each other? If yes, I will collect your papers.
  (Size verdiğim iki metni birbirleriyle karşılaştırdınız mı? Eğer öyleyse kağıtlarınızı toplayacağım.)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar