Concentrate İkinci ve Üçüncü Hali


Concentrate İkinci ve Üçüncü Hali

Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Concentrate 1. Hali

Concentrate fiili ”odaklanmak” anlamına gelmektedir. Concentrate fiilinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir.

Concentrate ile ilgili cümleler

  • She easily concentrates on her classes whenever she is present in the class.

Sınıfa her katıldığında kolayca sınıflarına konsantre olur.

  • You need to concentrate on your classes if you want to pass your exams because it is the best way for you to learn is to listen carefully.

Sınavlarınızı geçmek istiyorsanız derslerinize odaklanmanız gerekir, çünkü öğrenmenin en iyi yolu dikkatle dinlemektir.

  • He warned the class to listen and concentrate on the lessons because they seemed like they were not careful enough.

Sınıfı dersleri dinlemesi ve konsantre olması için uyardı çünkü yeterince dikkatli değilmiş gibi göründüler.

Concentrate 2. Hali

Concentrate fiili kurallı bir fiildir ve ikinci hali ”concentrated” olur. Concentrate fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

Concentrate 2. Hali Cümle Örnekleri

  • No matter how hard they concentrated on the test, they could not remember the answers.

Teste ne kadar yoğun konsantre olurlarsa olsunlar, cevapları hatırlayamadılar.

  • The police department concentrated on solving the crimes and cleaning the streets from the drugs.

Polis departmanı, suçları çözmeye ve sokakları uyuşturucudan temizlemeye odaklandı.

  • The management concentrated on boosting the personnel’s morale and motivating them.

Yönetim, personelin moralini artırmaya ve onları motive etmeye odaklandı.

Concentrate 3. Hali

Concentrate fiili kurallı bir fiildir ve üçüncü hali ”concentrated” olur. Concentrate fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili örnek cümleler aşağıdaki gibidir.

Concentrate 3. Hali Cümle Örnekleri

  • I have not concentrated enough this past week but I will definitely make up for it.

Geçen hafta yeterince konsantre olmadım ama kesinlikle telafi edeceğim.

  • She has concentrated on putting her life in an order and found a job with the help of a friend.

Hayatını bir düzene sokmaya odaklandı ve bir arkadaşının yardımıyla bir iş buldu.

  • After the attack which was made by a terrorist group, the government has concentrated on preventing this kind of attacks.

Bir terörist grup tarafından yapılan saldırının ardından, hükümet bu tür saldırıları önlemeye odaklanmıştır.

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Son Yazılar

x

Hızlı Quiz ile İngilizce Seviyeni Öğren!

Question

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.