Conclude İkinci ve Üçüncü Hali


Conclude fiilinin 2. hali

Conclude fiilinin Türkçe karşılığı “sonuçlandırmak” olmakla birlikte, düzenli bir fiil olduğundan İngilizce’de fiilin 2. Hali “concluded” şeklindedir.

Conclude fiilinin 2. hali ile kullanımı

Conclude fiili 2. haliyle cümle içerisinde kullanılacağında fiile “-ed” eki getirilir ve cümlede başka bir değişiklik olmaz. Olumsuz hali ise “do not / does not conclude” şeklinde yazılır.

Conclude fiilinin 2. hali ile örnek cümleler

  • I concluded my partnership with the club yesterday.
  • Did Saul conclude his work?
  • The judge concluded the case. He is guilty.
  • The situation between us concluded badly. I am sorry for that.
  • Nacho and Howard concluded about the future of this ship.

Conclude fiilinin 3. hali

Conclude fiili, düzenli bir fiil olduğu için 3. hali “have / has concluded” şeklinde kullanılır.

Conclude fiilinin 3. hali ile kullanımı

Conlcude fiili 2. hali ile cümle içerisinde kullanılacağında fiile “-ed” eki getirildiğinden bahsetmiştik. 3. hali ile kullanılmak istendiğinde ise “concluded” fiilinin başına “have / has” yardımcı fiili getirilir. Olumsuz hali ise “have not / has not concluded” şeklinde kullanılır.

Conclude fiilinin 3. hali ile ilgili örnek cümleler

  • It is the end: The army has concluded the war.
  • I have concluded my relationship with Stacey 2 years ago.
  • Have you ever concluded a case? You are a beginner.
  • You have not concluded the paragraphy yet.
  • Sinan the Architect has concluded the building of Selimiye Mosque in 1568.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar