Consider İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamları “düşünmek, değerlendirmek” olan consider fiili cümle içlerinde sıkça gördüğümüz bir fiildir. Bunun dışında konuşurken ve yazarken de fazlaca kullanacağınız bir kelime aynı zamanda.

Consider Fiili İkinci Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsettiğimizde, yani past simple tense söz konusu ise consider fiilini ikinci hali ile kullanırız. Consider fiilinin ikinci hali “considered” şeklindedir.

Consider İkinci Hali ile Kullanımı

Consider fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzenli fiillerden biri olduğu için ikinci halinde kelime sonuna -ed takısı alır. Dolayısıyla kelimemiz “considered” haline gelir. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur ki bu da öğrenirken kolaylık sağlar.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiil consider halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani consider olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani consider olarak kullanılır.

Consider İkinci Hali ile Örnek Cümleler

  • The head office considered your request and we are sorry to say that we reject it.
  • I considered all the options and I decided to go to Harward, finally.
  • Did you consider the strengths that you might face?

Consider Fiili Üçüncü Hali

Üçüncü hali, ikinci haliyle aynıdır ve “considered” şeklindedir. Considered şekli past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır. Elbette bunun dışında kullanımları da mevcuttur ve diğer konu anlatımı yazılarımızda bunlara da ulaşabilirsiniz.

Consider Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + considered ya da has + considered şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have + considered şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + considered şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım bu kez özne fark etmeksizin had + considered şeklindedir.

Consider Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

  • I have considered your request and I accept it.
  • She had considered the birth of her unborn baby before she forgave her husband.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar