Construct İkinci ve Üçüncü Hali


Construct Fiili 1. Hali

Construct Fiili Kullanımı

İngilizce’de ‘Construct’ fiili kurmak, inşa etmek anlamında kullanılmaktadır. He, She, It ile ‘constructs’; diğer öznelerle ‘construct’ olarak kullanılır.

Construct ile ilgili cümleler

I construct buildings as a civil engineer. (Ben bir inşaat mühendisi olarak bina inşa ediyorum.)

He constructs strong relationships with people. (O, insanlarla güçlü ilişkiler kurar.)

Construct Fiili 2. Hali

Construct fiili ikinci hali ile Kullanımı

‘Construct’ fiilinin geçmiş zaman hali ‘Constructed’ kelimesidir.

Construct ikinci hali ile Örnek Cümleler

I constructed a book shelf on my wall. (Duvarıma bir kitap rafı inşa ettim.)

They constructed this school last year. (Bu okulu geçen sene inşa ettiler.)

Construct 3. Hali

Construct üçüncü hali ile Kullanımı

Construct fiilinin 3.hali ‘constructed’ kelimesidir.

Construct 3. hali ile Örnek Cümleler

I would have never constructed this building if I knew they were going to cut trees. (Eğer ağaç keseceklerini bilseydim bu binayı inşa etmezdim.)

She would have never constructed a new building if she knew she had the chane to restore the old one. (Eskisini restore etme şansı olduğunu bilseydi yeni bir bina inşa etmezdi.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar