Continue İkinci ve Üçüncü Hali


Türkçe anlamlarından bazıları “devam etmek, ilerlemek” olan continue fiili cümle içlerinde sıkça gördüğümüz bir fiildir. Bunun dışında konuşurken ve yazarken de fazlaca kullanacağınız bir kelime aynı zamanda.

Continue Fiili İkinci Hali

Geçmişte yaşanan bir olaydan bahsettiğimizde, yani past simple tense söz konusu ise continue fiilini ikinci hali ile kullanırız. Live fiilinin ikinci hali “continued” şeklindedir.

Continue İkinci Hali ile Kullanımı

Continue fiili cümlede past tense yani geçmiş zaman söz konusu ise ikinci halini alır. Düzenli fiillerden biri olduğu için ikinci halinde kelime sonuna -ed takısı alır. Fakat continue zaten e ile biten bir kelime olduğu için yalnızca -d takısı alarak ikinci şekline dönüşür. Dolayısıyla kelimemiz “continued” haline gelir. Her öznede aynı kullanımı söz konusudur. Bu sayede öğrenirken sizin için bir kolaylık ortaya çıkıyor.

Olumlu cümlede kullanımı: Fiil continued halini alır.
Olumsuz cümlede kullanımı: Past tense olumsuzluk bildireci olan didn’t arkasından gelir ve yalın hali ile yani continue olarak kullanılır.
Soru cümlesinde kullanımı: Past Tense soru bildireci olan did / özne sıralamasının ardından gelir ve yalın hali ile yani continue olarak kullanılır.

Continue İkinci Hali ile Örnek Cümleler

  • Did you continue to drive despite the bad air conditions?
  • She continued her writing while her friends were making noise in the room.

Continue Fiili Üçüncü Hali

Üçüncü hali, ikinci haliyle aynıdır ve “continued” şeklindedir. Continued şekli past perfect tense ya da present perfect tense söz konusu ise kullanılır. Elbette bunun dışında kullanımları da mevcuttur ve diğer konu anlatımı yazılarımızda bunlara da ulaşabilirsiniz.

Continue Üçüncü Hali ile Kullanımı

Söz konusu tense, present perfect tense ise kullanım have + continued ya da has + continued şeklindedir.
Özne I, you, we, they ise have + continued şeklinde kullanılır.
Özne he, she, it ise has + continued şeklinde kullanılır.
Söz konusu tense past perfect tense ise, kullanım bu kez özne fark etmeksizin had + continued şeklindedir.

Continue Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

  • I have continued to watch the series that I told you before. It is an epic!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar