Contribute İkinci ve Üçüncü Hali


contribute ikinci ve üçüncü hali
Türkiye’nin en iyi online İngilizce eğitim sistemi olan Konuşarak Öğren’den ücretsiz konuşma dersi almak için tıklayın !

Konuşarak Öğren'i Ücretsiz Deneyin

Contribute 1. Hali 

Contribute fiili ‘’destek olmak, katkı sağlamak’’ anlamına gelmektedir. Contribute fiilinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir. 

Contribute 1. Hali Örnekler 

  • The company asked the employees to contribute their free time to the project and it caused decrease in motivation. 

Şirket, çalışanlardan boş zamanlarını projeye katkıda bulunmalarını istedi ve bu, motivasyonda azalmaya neden oldu. 

  • Every parent is asked to contribute some money to the school’s organisation which will help the other schools in countryside. 

Her ebeveynden, okulun kırsal kesimdeki diğer okullara yardımcı olacak organizasyonuna para katması istenir. 

  • You should contribute to the budget of your family if you continue to stay with them. 

Onlarla kalmaya devam ederseniz ailenizin bütçesine katkıda bulunmalısınız. 

Contribute 2. Hali 

Contribute kurallı bir fiildir ve ikinci hali ‘’contributed’’ olur. Contribute fiilinin ikinci halinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir. 

Contribute 2. Hali Örnekleri 

  • The students contributed the money which they earned in the school fair to the charity. 

Öğrenciler okul fuarında kazandıkları parayla hayır kurumuna katkıda bulundular. 

  • Her grandmother contributed her wealth to a charity because she had nowhere else to spend. 

Büyükannesi servetini bir hayır kurumuna katkıda bulundu çünkü harcayacak başka yeri yoktu. 

  • It was a great example of teamwork because everyone contributed to the project 

Ekip çalışmasına harika bir örnekti çünkü herkes projeye katkıda bulundu. 

Contribute 3. Hali 

Contribute kurallı bir fiildir ve üçüncü hali ‘’contributed’’ olur. Contribute fiilinin üçüncü halinin kullanımı ile ilgili örnekler aşağıdaki gibidir. 

Contribute 3. Hali Örnekleri 

  • The government has contributed a donation to the studies of universe. 

Hükümet, evren çalışmalarına bağışta bulundu. 

  • Students have contributed the lesson and that’s why the teacher thought that they learnt the topic in all aspects 

Öğrenciler derse katkıda bulundu ve bu yüzden öğretmen konuyu her yönüyle öğrendiklerini düşündü. 

  • When they heard that John was in a bad conditioneveryone around him has contributed to make him happy as much as they can. 

John’un kötü durumda olduğunu duyduklarında, etrafındaki herkes onu olabildiğince mutlu etmeye katkıda bulundu. 

Konuşarak Öğren uygulaması ile İngilizcenizi geliştirin.

Nasıl İngilizce Öğrendiler?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Son Yazılar

İngilizcenizi Geliştirin

Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin.

X

Online Canlı Ders!

Mehmet Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son dakika saniye.